Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

sprawdź, jakie treści ukryły się pod numerkami

Źródła

Grafika :

https://catholic-link.org/trouble-understanding-the-mass-heres-a-simple-explanation/


diecezja radomska.

diecezja świdnicka

Tekst za

http://www.dominik.krakow.pl/NUMERY/2012/26/poczta.html


Słowniczek

9

W pierwszym czytaniu, które najczęściej jest zaczerpnięte ze Starego Testamentu, mówi do nas Pan Bóg. Jego słowa najczęściej czyta lektor. Na końcu czytania słyszymy: „Oto słowo Boże”. Wszyscy odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”.

Następnie śpiewamy psalm responsoryjny. Śpiewa go przeważnie osoba zwana kantorem, zdarza się, że wykonuje go schola. Wszyscy włączamy się w śpiew refrenu. Ma nam pomóc w przeżywaniu usłyszanego słowa i dziękowaniu za nie.

Czytanie z Nowego Testamentu jest tak dobrane, żeby dopełniało przesłanie całej liturgii Słowa a zwłaszcza Ewangelii. w myśl zasady Św. Augustyna: Nowy (Testament) w Starym (Testamencie) się zawiera, Stary w Nowym się wyjaśnia.

Po drugim czytaniu radośnie śpiewamy „Alleluja”, co moglibyśmy tłumaczyć: „Wychwalajcie Pana!”, „Wychwalajcie Go za wielkie czyny!” W czasie Wielkiego Postu śpiew „Alleluja” zastępujemy słowami „Chwała Tobie słowo Boże” lub „Chwała Tobie Królu wieków”. W tym momencie wstajemy, ponieważ ten uroczysty śpiew przygotowuje nas do najważniejszego czytania – Ewangelii.

Ewangelię może czytać tylko kapłan lub diakon. Na początku czytający przypomina wszystkim o obecności Bożej słowami: „Pan z wami”. Na to wezwanie odpowiadamy: „I z duchem twoim”. Po wezwaniu: „Słowa Ewangelii według świętego...” odpowiadamy: „Chwała Tobie Panie” i czynimy znak krzyża na czole, ustach i na sercu. To oznacza, że pragniemy o słowie Bożym pamiętać, mówić o nim i nosić je w sercu. Na zakończenie czytania kapłan mówi: „Oto słowo Pańskie”, a my odpowiadamy: Chwała Tobie Chryste”.


W homilii kapłan wyjaśnia słowo Boże, którego wysłuchaliśmy w czytaniach, pomaga nam zrozumieć je i żyć nim na co dzień. Kazanie może dotyczyć jakiejś uroczystości lub święta, jest ono okolicznościowe.

Po homilii następuje wyznanie wiary. Łącząc się ze wszystkimi chrześcijanami na całym świecie wyznajemy uroczyście, w co wierzymy. Jest to nasza odpowiedź na usłyszane Słowo Boże. Wiarę wyznajemy w postawie stojącej

Liturgię Słowa kończy modlitwa wiernych, nazywana także modlitwą powszechną. Modlimy się wówczas za wszystkich – Kościół, rządzących, cierpiących, parafię, misje, zmarłych. Intencje są różne, możemy też dodać swoje. Po przeczytanej intencję lektor kończy słowami : "Ciebie prosimy ..." A my odpowiadamy: "Wysłuchaj nas Panie ".
Wykonaj ćwiczenia str. 83 zad. 1 i 2 str. 84 ciąg dalszy zadania 2 i zad. 3