Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

powinność moralna

MUSZĘ, CHCĘ, POWINIENEM...

„chcę” kojarzy się nam z pragnieniami: coś, na co mamy ochotęlub coś co sprawi nam przyjemność

„powinienem” zawiera w sobie wewnętrzne przekonanie, że należy zrobić coś, co maokreśloną wartość

„muszę” wyraża przymus, czyli poczucie narzucenia obowiązków przez innych

To wewnętrzne przekonanie nazywamy powinnością moralną, którą odczuwamy, gdy trzeba spełnić czyn ze względu na dobro – własne lub innych ludzi.

– Czym jest powinność moralna?– Na co jest ukierunkowana powinność moralna?

Powinność moralna to odczucie konieczności działania dla dobra człowieka, który jest wartością nadrzędną.

Dokonywanie wyborów

przeczytaj fragmenty przypowieści klikając w sigla biblijne

Łk 18,2-7

"Opowiadał im też [Jezus] przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym Mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: ‘Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!’ Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: ‘Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie».I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?»”

Mt 21,28-31

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko,idź dzisiaj i pracuj dzisiaj w winnicy!» Ten odpowiedział: «Idę, panie!», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi»”.

a potem kliknij w strzałki

+info

Jezus, podając przykład prośby ubogiej wdowy do sędziego, mówi o wytrwałościw modlitwie. Zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. To także nasza powinność.Pytanie, jak odnaleźć drogę od niechęci i przymusu do modlitwy do stwierdzenia „powinienem, powinnam się modlić” lub „warto się modlić”.

Przypowieść o dwóch synach mówi o różnym podejściu do królestwa Bożego. Pierwszy syn może przypominać ludzi, którzy wierzą tylko pozornie i powierzchownie spełniają swoje chrześcijańskie powinności. Drugi syn jest przykładem osób, które w pierwszej chwili buntują się przeciw Bogu, ale dokonują refleksji nad swoim życiem i przyjmują Boże zasady.

Powinność moralna to powinność spełnienia czynu. Sędzia, który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi, postanowił pomóc kobiecie, widząc własne dobro. Miał nadzieję, że osiągnie spokój. Pierwszy z synów w przypowieści chciał podjąć pracę, ale z przyczyn nam nieznanych nie poszedł do winnicy. Drugi syn początkowo chciał się uwolnić od przymusu ojca i powiedział: „nie chcę”. Jednak później poszedł pracować z własnej woli. Musiał dostrzec w swojej pracy jakieś dobro, może dla siebie, może dla ojca, może dla całej rodziny. Po głębszej refleksji dokonał właściwego wyboru.

Na straży powinności moralnej stoi wewnętrzny nakaz w człowieku, czyli sumienie,

Tylko wtedy będziemy zdolni ocenić, kiedy i jak powinniśmy działać dla dobra własnego i innych.

które trzeba nieustannie kształtować.

+info

Od Boga uczymy się pragnąć zawsze i jedynie dobra, a nigdy zła. Uczymy się patrzeć na drugiego nie tylko naszymi oczyma, ale także spojrzeniem Boga, które jest spojrzeniem Jezusa Chrystusa. Jest to spojrzenie, które pochodzi z serca i nie zatrzymuje się na tym, co powierzchowne, sięga poza to, co pozorne, i jest zdolne dostrzec najgłębsze pragnienia drugiego: oczekiwanie, by go wysłuchać, by bezinteresownie poświęcić mu uwagę; jednym słowem: by był kochany.

Benedykt XVI, Przykazanie miłości nie jest nakazem, ale zaproszeniem

– Od kogo uczymy się chcieć dobra?– Jakie pragnienia ludzi możemy dostrzec dzięki spojrzeniu płynącym z pełni serca?– Co to znaczy nie zatrzymywać się „na tym, co powierzchowne” w życiu innych ludzi?

Czynienie dobra dotyczy nas samych i ludzi, którzy nas otaczają.

Aby dawać innym dobro, trzeba wiedzieć, co jest dla nich dobre.

Życie w bliskości z Jezusem pomaga dostrzec te pragnienia, które są ukryte głęboko w sercach.

Największym dobrem, którym możemy obdarować ludzi, jest bezinteresowna miłość.

Do tego potrzeba wrażliwości sercca.

Oprócz pomocy zewnętrznej, fizycznej ważna jest pomoc duchowa.

Dostrzeżenie smutku, zmęczenia, samotności, niepokoju czy wewnętrznego bólu jest zdecydowanie trudniejsze niż zobaczenie braków materialnych.

Potrzeba również wewnętrznego nakazu, który podpowie, że pomoc innym jest naszym obowiązkiem.

Wybór dobra przynosi szczęście tym, których odbarowujemy ale i nam samym.

zapamiętaj !

Pokonując własny egoizm i przeciwności, odczuwamy radość i stajemy się silniejsi wewnętrznie.

Powinność moralna łączy się z odpowiedzialnością za siebie, za inne osoby i za świat wartości. Jest też znakiem wolności