Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Krótka lekcja historii...

Sejm RP ustanowił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 maja.W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, jednego z symboli niepodległej Polski.

Polska pieśń patriotyczna "Mazurek 3 maja"

Konstytucja 3 maja 1791 r., regulowała organizację władzy w państwie, prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej.

Preambuła

Preambuła to wstęp do konstytucji.

Co należy wiedzieć o uchwaleniu Konstytucji?

3. Miejsce uchwalenia

4. Twórcy Konstytucji

2. Data uchwalenia

1. Nazwa

5. Panujący władca

6. Co się zmieniło?

7. Powód do dumy

Ignacy PotockiHugo Kołłątajkról Stanisław August Poniatowski

Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

Uchwalono ją 3 maja 1791 r.

Konstytucja 3maja nosiła nazwę- Ustawa Rządowa.

Królem panującym w tamtym czasie w Naszym państwie był Stanisław August Poniatowski.

Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowoczesnąkonstytucją.

W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.

Konstutucja 3 maja, Jan Matejko

Konstytucja 3 maja 1791 r. w oczach polskiego malarza Jana Matejki

Zamek Królewski w Warszawie

król Stanisław August Poniatowski

Hugo Kołłątaj

Ignacy Potocki

Edukacja dzieci królewskich

Konstytucja zawiera również informacjeo symbolach narodowychoraz ich ochronie prawnej

Hymnem Rzeczpospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

Barwami Rzeczpospolitej Polskiej są kolor biały i czerwony.

Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

Gra:

Kodowanie do druku:

Puzzle: