Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FIT AND HEALTHY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

Transcript

ZNAM PROCIJENITITOČAN REZULTAT,START,LI,izradila: Marlena Bogdanović,1. Opseg ovog trokuta je veći od 9 m.,TOČNO,NETOČNO,5,1,2,4,6,3,3 m,300 cm,3 500 mm,2. Ovo je jednakokračni trokut.,1,5,4,3,2,6,3 m,300 cm,3 500 mm,NETOČNO,TOČNO,3,2,3. Pravokutnici imaju jednaku površinu.,5,1,4,6,40 cm,30 cm,700 mm,2 dm,TOČNO,NETOČNO,6,3,1,4,4. Oba umnoška su manja od 10 000.,5,2,330 · 30 ,501 · 20 ,NETOČNO,TOČNO,100 000- 27 000,2,4,5. Razlika je jednaka prvom pribrojniku.,3,6,5,1, 73 000+ 27 000,TOČNO,NETOČNO,2,4,6,5,3,6. U oba ćemo zadatka najprije zbrajati.,1,820 - 20 + 90 ,50 · (200 + 40),TOČNO,NETOČNO,Bravo, u pravu si!,300 cm,3 m,3 500 mm,3 m,3 m 5 dm,3 m,Da su sve stranice duge 3 m opseg bi bio 3 + 3 + 3 = 9 m. Jedna je stranica dulja od 3 m, što znači da je i opseg dulji od 9 m.,Nažalost, nisi u pravu...,300 cm,3 m,3 m,3 500 mm,3 m 5 dm,Da su sve stranice duge 3 m opseg bi bio 3 + 3 + 3 = 9 m. Jedna je stranica dulja od 3 m, što znači da je i opseg dulji od 9 m.,3 m,3 m,Bravo, u pravu si!,300 cm,3 500 mm,Ovo je jednakokračni trokut jer ima dvije stranice jednake duljine.,= 3 m,3 m,300 cm,Ovo je jednakokračni trokut jer ima dvije stranice jednake duljine.,3 500 mm,= 3 m,Nažalost, nisi u pravu...,Nažalost, nisi u pravu...,30 cm,40 cm,700 mm,2 dm,Pravokutnici nemaju jednaku površinu jer je površina prvog pravokutnika je 120 cm², a površina drugog pravokutnika je 140 cm². Drugi pravokutnik ima veću površinu.,= 70 cm,= 20 cm,40 cm,700 mm,30 cm,2 dm,= 70 cm,= 20 cm,Pravokutnici nemaju jednaku površinu jer je površina prvog pravokutnika je 120 cm², a površina drugog pravokutnika je 140 cm². Drugi pravokutnik ima veću površinu.,Bravo, u pravu si!,501 množimo sa 2 i desno dopišemo nulu. 33 množimo sa 3 i desno dopišemo dvije nule. Umnožak plavog zadatka je veći od 10 ooo.,Bravo, u pravu si!,501 · 20 = ,330 · 30 = 9 900 ,10 020,501 · 20 = ,330 · 30 = 9 900 ,501 množimo sa 2 i desno dopišemo nulu. 33 množimo sa 3 i desno dopišemo dvije nule. Umnožak plavog zadatka je veći od 10 ooo.,10 020,Nažalost, nisi u pravu...,Bravo, u pravu si!,Ovdje smo primijenili vezu zbrajanja i oduzimanja.,100 000- 27 000,+ 27 000100 000,73 000,73 000,100 000- 27 000,+ 27 000100 000,Ovdje smo primijenili vezu zbrajanja i oduzimanja.,73 000,73 000,Nažalost, nisi u pravu...,Bravo, u pravu si!,50 · 200 40 ,U plavom zadatku prednost ima zbrajanje jer se nalazi unutar zagrada. U zelenom zadatku najprije moramo oduzimati.,),820 20 + 90 ,(,+,-,U plavom zadatku prednost ima zbrajanje jer se nalazi unutar zagrada. U zelenom zadatku najprije moramo oduzimati.,50 · 200 40 ,),820 20 + 90 ,+,(,-,Nažalost, nisi u pravu...,KRAJIGRE