Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Co to jest ewolucja?

QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Proces stopniowch, ciągłych zmian organizmów

Proces szybkich, skokowych zmian organizmów


Praprzodkiem człowieka, który potrafił mówić był:


Ardipiteka


Neandertalczyk

QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Na zdjęciu pokazano:


Australopiteka

Sahelantropa


QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

W którym miejscu na Ziemi można znaleźć najwięcej skamieniałości naszych praprzodków?


w Afryce

w Europie


QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Bezpośrednim dowodem ewolucji są, np.:


podobna budowa
i sposób życia


skamieniałości

QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Obecnie żyjącymi "żywymi skamieniałościami" są:


dziobak, kolczatka

żyrafa, krokodyl


QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Praprzodek człowieka, który wytwarzał narzędzia z krzemieni oraz z kości i rogów zwierząt.


człowiek wyprostowany

Australopitek


QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Narządami szczątkowym u człowieka są, np.:


zęby mądrości

nos, uszy


QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Na zdjęciu pokazano:


Tiktaalika


Archeopteryksa

QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Praprzodkiem, który potrafił tworzyć sztukę taką jak na zdjęciu był:


Człowiek rozumny

Ardipiteka


QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Na zdjęciu pokazano:


skamieniałe szczątki zwierząt (amonity)


skamieniałe szczątki roślin (paproć)

QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

WSPANIALE :)

UDAŁO CI SIĘ ODPOWIEDZIEĆ
NA WSZYSTKIE PYTANIA :)


QUIZ PUZZLE -
POWTÓRZENIE TEMATU - EWOLUCJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.