Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Co to jest ewolucja?

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Proces stopniowch, ciągłych zmian organizmów

Proces szybkich, skokowych zmian organizmów

Praprzodkiem człowieka, który potrafił mówić był:

Ardipiteka

Neandertalczyk

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Na zdjęciu pokazano:

Australopiteka

Sahelantropa

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

W którym miejscu na Ziemi można znaleźć najwięcej skamieniałości naszych praprzodków?

w Afryce

w Europie

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Bezpośrednim dowodem ewolucji są, np.:

podobna budowa i sposób życia

skamieniałości

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Obecnie żyjącymi "żywymi skamieniałościami" są:

dziobak, kolczatka

żyrafa, krokodyl

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Praprzodek człowieka, który wytwarzał narzędzia z krzemieni oraz z kości i rogów zwierząt.

człowiek wyprostowany

Australopitek

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Narządami szczątkowym u człowieka są, np.:

zęby mądrości

nos, uszy

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Na zdjęciu pokazano:

Tiktaalika

Archeopteryksa

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Praprzodkiem, który potrafił tworzyć sztukę taką jak na zdjęciu był:

Człowiek rozumny

Ardipiteka

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Na zdjęciu pokazano:

skamieniałe szczątki zwierząt (amonity)

skamieniałe szczątki roślin (paproć)

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

WSPANIALE :)UDAŁO CI SIĘ ODPOWIEDZIEĆ NA WSZYSTKIE PYTANIA :)

QUIZ PUZZLE- POWTÓRZENIE TEMATU -EWOLUCJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.