Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Świetlica szkolnaw Błażowej

Majowe święta

Propozycja dla Ciebie

Historia Polski

1 maja

2 maja

3 maja

Historia Polski

Polak Mały - film o polskich symbolach

majowe święta

Nasz kraj - nasza ojczyzna

Piosenka małego patrioty

Święto Pracy, czyliMiędzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, jest obchodzony od1890 roku. Upamiętnia on majowe demonstracje iśmierćrobotników wChicago w1886 r. Protestowali przeciwko zwolnieniom, domagali się 8-godzinnego dnia pracy.Fot. domena publiczna / Oficjalny pochód pierwszomajowy we Wrocławiu w1982 rokuŚwięto ogłosiłaII Międzynarodówka, czyli stowarzyszenie partii socjalistycznych. Polskę reprezentowali wniej twórcy Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS),m. in. Józef Piłsudski, atakże Ignacy Mościcki, późniejszy prezydent II RP.W czasie zaborów, Święto Pracy, poza socjalnym, miało takżeniepodległościowy charakter, tak jak organizująca ją PPS. Wśród organizatorów był również komunizujący II Proletariat iżydowski Bund.Pierwszy rząd II RP premiera Jędrzeja Moraczewskiego (PPS) jako pierwszy wEuropie spełnił w1918 r.postulat 8-godzinnego dnia pracy. W1927 r. drogi PPS iMarszałka Józefa Piłsudskiego rozeszły się ostatecznie, zaś obchody 1 Maja stały się również okazją dokrytyki autorytarnych rządów sanacji.Po II wojnie światowej zależna odZSSR PolskaZjednoczona Partia Robotnicza zawłaszczyła święto. We wszystkich miastach wPolsce pracownicy, studenci, uczniowie obowiązkowo defilowali przed trybunami wypełnionymi przez aparatczyków. Obecność napochodach byłasprawdzianem lojalności wobec władzy– wzakładach pracy, nastudiach iw szkołach. Wmediach transmitowano pochody, wtym moskiewski.A jednak w Szczecinie w 1971 r. część uczestników na znak żałoby po ofiarach Grudnia ’70 –przypięła doubrań isztandarów czarne wstążki, ajeden zrobotników wzniósł przed trybuną rękę wczarnej rękawicy.Po powstaniu NSZZ „Solidarność” w1980 r. –1 Maja najczęściej bojkotowano. Urządzano nabożeństwa, związane zkatolickim świętem Józefa Robotnika, patrona ludzi pracy.Największeniezależne pochody odbywały się wstanie wojennym w1982 i1983 r. wGdańsku, Krakowie iWarszawie. Były antykomunistycznymi kontrmanifestacjami, także „Solidarności Walczącej” Kornela Morawieckiego, ojca dzisiejszego premiera.Kontynuowano je3 maja, wdniu uchwalenia konstytucji 1791 r.Uczestnicy byli bici przez milicję iSB, kierowano ich sprawy nakolegia. Były ofiary śmiertelne.W 1986 r., po wybuchuatomowej elektrowni wCzarnobylu, „Solidarność” zniechęcała doudziału woficjalnych pochodach.Dopiero w1989 r., po obradach Okrągłego Stołu,solidarnościowy pochód odbył się bez zakłóceń. Stał się okazją doprezentacji kandydatów do„sejmu kontraktowego”, części opozycji skupionej wObywatelskim Klubie przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie.Obecnie1 Majajest dniem wolnym odpracy, awielu Polaków traktuje go jakoczęść „długiego weekendu”.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 majaObchodzimy dziś – 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej orazDzień Polonii iPolaków zaGranicą. Polskie barwy narodowe wywodzą się zbarw herbu Królestwa Polskiego iherbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Biel pochodzi odbieli orła, będącego godłem Polski orazbieli pogoni – rycerza galopującego nakoniu – będącego herbem Litwy. Oba te godła znajdują się naczerwonych tłach tarcz herbowych” (Niezależna.pl).Barwy czerwone uznano zanarodowe 3 maja 1792 r. – wpierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji, zaś polska flaga ustanowiona została dopiero w1919 r. Funkcjonuje również drugi, równoprawny wariant flagi, któranabiałym pasie ma umieszczonego centralnie Orła Białego jako herb Rzeczypospolitej. Takie flagi podnosi się jako bandery m.in.wplacówkach dyplomatycznych, nalotniskach cywilnych istatkach. Dopuszczone jest także wieszanie flagi państwowej wformie pionowej wstęgi, banneru ikokardy.Wczasie II wojny światowej nadpolskimi okrętami powiewały biało-czerwone bandery, anaskrzydłach samolotów widniały biało-czerwone szachownice. 2 maja 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec zawiesili biało-czerwoną flagę nabudynku Reichstagu oraznaKolumnie Zwycięstwa. Wokresie komunistycznym flagi należało zdejmować wdniu 2 maja, ponieważ władze zakazywały obchodzenia przypadającej dzień później rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Poroku 2000 powszechne stało się noszenie wtym dniu biało-czerwonej kokardy narodowej, którytozwyczaj spopularyzował prezydent RP Lech Kaczyński. Jest on kontynuowany przezjego następców – Bronisława Komorowskiego iAndrzeja Dudę.Dzień Flagi jest obchodzony namocy nowelizacji ustawy ogodle, barwach ihymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przezSejm 20 lutego 2004 r.Na terenie Polski flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Święto flagi obchodzone jest również w innych krajach, m.in. w USA, Argentynie, Meksyku, Chinach, Turkmenistanie, Litwie, Ukrainie i Finlandii.

Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 rok"

Dziękuję!