Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

Transcript

229. ROCZNICA UCHWALENIAKONSTYTUCJI3 MAJA,,,oprac. M. Strużyna,zniesienie liberum veto,,VS,zniesienie wolnej elekcji,ograniczenie odrębności Korony od Księstwa Litewskiego,uznano chłopów za część narodu, P O S T A N O W I E N I A,wprowadzonodziedziczność tronu,pozbawiono szlachtę prawa najwyższej zwierzchności nad chłopami,gwarancja tolerancji religijnej,ograniczono rolę senatu,król Staniław August Poniatowski,1,Stanisław Małachowski,Twórcy Konstytucji,Hugo Kołłątaj,11,3,2,6,Ignacy Potocki,5,4,Stanisław Staszic,KONSTYTUCJA 3 MAJA,PIERWSZA W EUROPIE,DRUGA NA ŚWIECIE PO KONSTYTUCJI AMERYKAŃSKIEJ 1787R.,Jan Matejko - "Uchwalenie Konstytucji 3Maja",Zobacz dzieło,Marek Grechuta - OJCZYZNA, DLA DUŻYCH I MAŁYCH,,Jestem Polką i Polakiem,Katechizm Polaka,Konkurs wiedzy o Polsce,ZDAŁEŚ EGZAMIN Z PATRIOTYZMU.,BRAWO,Dziękuję za uwagę.