Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dbam o swoje sumienie

Katecheza 52

SUMIENIE

Każdy człowiek potrafi odróżnić dobro od zła. Bóg wyposażył człowieka w dodatkową siłę, która pomaga w wyborze dobra. Tę zdolnośc nazywamy sumieniem.

PO CO DBAĆ O SUMIENIE?

Każdy człowiek, a szczególnie człowiek wierzący powinien dbac o swoje sumienie, aby poprawnie oceniało dobre i złe uczynki.

W JAKI SPOSÓB DBAĆ O SUMIENIE ?

  • codzienna modlitwa
  • wieczorny rachunek sumienia
  • dobre uczynki
  • uczestnictwo we Mszy Św. i przyjmowanie Komunii Św.
  • regularna spowiedź
  • czytanie Pisma Św.
  • słuchanie rad mądrych, starszych ludzi

"Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie starając się we wszystkim dobrze postępować." Hbr 13,18

"Zachowujcie dobre sumienie, aby w tym, co się mówi przeciwko wam, zostali zawstydzeni ci, którzy się wypowiadają lekceważąco o waszym dobrym postępowaniu w związku z Chrystusem". 1P 3,16

Sumienie to wewnętrzny głos, który mówi nam co jest dobre a co złe. Jest darem od Pana Boga, dzięki któremu możemy postępować dobrze. Nakłania nas do czynienia dobra i unikania zła.

"I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi." Dz 24, 16 (słowa św. Pawła Apostoła)

"Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was." 2 Kor 1,12

"Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary. " 1 Tm 1,5

Drodzy Uczniowie Zapraszam do zapoznania się z krótką lekcją o sumieniu :) Wykonajcie ćwiczenie 1 i ćwiczenie 3 w zeszycie ćwiczeń - strony 110-111. Zaczynamy. Ps. Szukajcie elementów interaktywnych. Podpowiedź do zadania 1 ze strony 110 znajdziecie w żarówce.

Podpowiedź Zadanie 1 strona 110. Na zasadzie podobieństwa sumienia do kompasu wykonaj zadanie: Pozwala ustalić odpowiedni kierunek - Co nam podpowiada sumienie, jaki kierunek? Wykorzystywany przez podróżników? - Kto powinien korzystać z sumienia? Igła kompasu wskazuje kierunek północ-południe - Jaki kierunek wskazuje sumienie? Dokąd mamy wędrować? Wskazania kompasu mogą zakłócić większe metalowe przedmioty, magnesy, prąd o dużym natężeniu. - Co przeszkadza w kształtowaniu sumienia?