Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DÍGRAFS

ANEM!

LA SEPARACIÓ DE LES PARAULES

PRESS START

DÍGRAFSSEPARABLES

ANEM!

LA SEPARACIÓ DE LES PARAULES

COMENCEM! CLICA ACÍ

Com separem la paraula carrer?

NIVEL 1 DE 5

1

car - rer

2

ca - rrer

3

carr - er

NIVEL 1 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 1 DE 5

TORNA A PROVAR!

Com separem la paraula passar?

NIVEL 1 DE 5

1

pas - sar

2

pa - ssar

3

p - assar

NIVEL 1 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 1 DE 5

TORNA A PROVAR!

Com separem la paraula al·lucinant?

NIVEL 1 DE 5

1

al - lu - ci - nant

2

al·l - u - ci - nant

3

a - l·lu - ci - nant

NIVEL 1 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 1 DE 5

TORNA A PROVAR!

Com separem la paraula metge?

NIVEL 1 DE 5

1

met - ge

2

me - tge

3

metg - e

NIVEL 1 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 1 DE 5

TORNA A PROVAR!

DÍGRAFSINSEPARABLES

ANEM!

LA SEPARACIÓ DE LES PARAULES

PRESS START

Com separem la paraula esquema?

NIVEL 2 DE 5

1

es - qu- e - ma

2

es - q - ue - ma

3

es - que - ma

NIVEL 2 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 2 DE 5

TORNA A PROVAR!

Com separem la paraula ballar?

NIVEL 2 DE 5

1

ball - ar

2

bal - lar

3

ba - llar

NIVEL 2 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 2 DE 5

TORNA A PROVAR!

Com separem la paraula guepard?

NIVEL 2 DE 5

1

gu - e - pard

2

g - ue - pard

3

gue - pard

NIVEL 2 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 2 DE 5

TORNA A PROVAR!

DÍGRAFSCOMBINATS

ANEM!

LA SEPARACIÓ DE LES PARAULES

PRESS START

Com separem la paraula llenguatge?

NIVEL 3 DE 5

1

llen - guatg - e

2

llen - gua - tge

3

llen - guat - ge

NIVEL 3 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 3 DE 5

TORNA A PROVAR!

Com separem la paraula metgessa?

NIVEL 4 DE 5

1

me - tges - sa

2

met - ges - sa

3

met - ge - ssa

NIVEL 4 DE 5

SEGÜENT!

CORRECTE!

INCORRECTE!

NIVEL 4 DE 5

TORNA A PROVAR!

Com separem la paraula llenyataire?

NIVEL 5 DE 5

1

lle - nya - tai - re

2

llen - ya - tai -re

3

l - le - nya - tai -re

ENHORABONA!

TOTS ELS NIVELLS SUPERATS!!

DÍGRAFS SEPARABLES:RR/SS/L·L/TG

DÍGRAFS INSEPARABLES: LL/GU/NY/QU

RECORDA:

INCORRECTE!

NIVEL 5 DE 5

TORNA A PROVAR!