Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 51

Grzech brakiem miłości do Boga.

Drodzy Uczniowie Tematem dzsisiejszej katechezy jest grzech. Dowiecie się czym różni się grzech ciężki od grzechu lekkiego, dlaczego i w jaki sposób należy walczyć z grzechami. Gdby ktoś z Was miał pytania po katechezie w związku z tym tematem, zapraszam do kontaktu przez Librusa. Zaczynamy modlitwą.

Bóg nas zna i wie co dla nas dobre. Wskazuje nam drogę przez przykazania, szczególnie przykazanie miłości. Gdy wyrządzamy zło - popełniamy grzech. Grzech możemy popełnić w myślach, słowami, uczynkami, zaniedbaniem.

Co to są grzechy?

 • W jaki sposób młodszy syn, popełniając grzech, zranił ojca, brata i siebie?
 • Czego uczy nas ta przypowieść ?
Zastanów się i spróbuj odpowiedzieć na pytania.

Wysłuchajmy Przypowieści o Synu Marnotrawnym.

Przypowieść o Synu Marnotrawnym

+info

+info

VS

Grzech lekki jest popełniamy wtedy, kiedy dotyczy rzeczy mniej ważnej lub rzeczy ważnej, ale nie mieliśmy świadomości (czyli nie wiedzieliśmy, że to grzech) popełnienia grzechu, lub działaliśmy pod przymusem .

Grzech ciężki popełnia ten kto w rzeczy ważnej całkowicie świadomie(wiedzieliśmy, że to jest złe, że to grzech) i dobrowolnie ( czyli chcieliśmy popełnić grzech) przekracza przykazania Boże i kościelne. Popełniając grzech ciężki tracimy łaskę uświęcającą.

Grzechy lekkie (powszednie)

Grzechy ciężkie (śmiertelne)

 • Czym kierowałem się popełniając grzech ?
 • W jaki sposób to zło uczyniłem?
 • Dlaczego to zrobiłem?

Ważne są okoliczności popełnienia grzechu. Mogą one zmniejszyć lub zwiększyć odpowiedzialnosć za popełnione grzechy.

 • Co zrobiłem?

Kliknij obrazeki ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności.

Niektóre grzechy nazywamy głównymi. Sa to skłonności, które mogą doprowadzić nas do grzechów ciężkich. Przypomnij sobie grzechy wykonując ćwiczenie.

7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1 J 1,9

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości

 • rachunek sumienia (codziennie wieczorem i przed spowiedzią) - przypominamy sobie wszystkie dobre i złe uczynki popełnione w ciągu całego dnia/od ostatniej spowiedzi
 • Msza Św. i Komunia Święta
 • regularna spowiedź
 • czytanie Pisma Świętego i książek/czasopism religijnych
 • słuchanie dobrych, mądrych, starszych. Mają oni większe doświadczenie od nas i mogą nam wiele dobrych rozwiązań doradzić.

Jak walczyć z grzechami?

Żródło: W Kościele umacniamy wiarę, Podręcznik dla klasy 6, wyd. Św. Stanisława, s. 141-142.

Dziękuję.