Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Intymność

Lekcja dla dziewczynek

Godność człowieka „Godność to poczucie, świadomość własnej wartości, szacunek dla samego siebie; honor, duma”(Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1995, t. 1, s. 631)

Godność

Cele lekcji

Uczennica potrafi:• określić, czym jest intymność,• rozróżnić kontakty społeczne, które wymagają różnych stopni bliskości fizycznej,• uzasadnić potrzebę nieufności i dystansu wobec obcych ludzi,• wskazać na potrzebę zachowania intymności i nietykalności osobistej.Uczennica uświadomi sobie:• wartość zachowania intymności,• prawo każdego człowieka do szacunku jego ciała i godności

Title 1

Obejrzyj uważniei zapamiętaj

Jestem osobąCzłowiek nie jest rzeczą, ale osobą. Drugi człowiek nie może być wykorzystywany jako środek(rzecz) do osiągania celów i zaspokajania potrzeb.

Strefy bliskości Człowiek ustala wokół siebie pewne strefy; im bliższa jest mu osoba, tym bliżej dopuszcza ją do siebie.

Title 1

Intymność Intymność jest poszanowaniem najbardziej osobistej sfery życia, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym.

Każdy człowiek ma prawo do intymności.Prawo do intymności stoina straży godności człowieka.

Title 1

Szacunek dla ciała oznacza, że szanuję intymność swojąi drugiego człowieka.Brakiem szacunkujest także używanie wulgarnych słów.

Title 1

jutro w rozterce chwyta rozum rozdygotane sercew dłoniach

Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść.

Kazimiera Szczykutowicz

Immanuel Kant

Title 1

Title 1

Dziękuję za uwagę