Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Temat: Grupa podmiotu i orzeczenia.

Rozwiąż zadania dotyczące grupy podmiotu i orzeczenia! Zbierz cztery cyfry, aby uzyskać kod i odblokować nagrodę!

Opracowała Maria Mytko

GRAM!

Zaczynamy!

Rozwiązuj po kolei zadania, aby poznać liczby, które utworzą kod dostępu do nagrody! Wykorzystaj swoją wiedzę na temat rodzajów wypowiedzeń i części zdania.

WPROWADZENIE

NAGRODA

01 Quiz

02 Znajdź!

03 Wybierz!

04 Kto ma rację?

WPROWADZENIE
Czym jest grupa podmiotu? Czym jest grupa orzeczenia?

start

QUIZ

Rozwiąż quiz i zdobądź pierwszą cyfrę kodu!

QUIZ

PYTANIE 1/5

W zdaniu "Dwa małe pieski właśnie śpią sobie na kanapie." podmiotem jest wyraz...

DWA

ŚPIĄ

PIESKI

NASTĘPNE

DOBRZE!

QUIZ

WYJAŚNIENIE:
Podmiot nazywa wykonawcę czynności w zdaniu. Żeby go znaleźć, należy odszukać czynność, a następnie zadać sobie pytanie, kto ją wykonuje.

PYTANIE 2/5

Które z poniższych wypowiedzeń to zdanie pojedyncze nierozwinięte?

Angela śpiewa.

Śpiewam piosenkę.

Zaśpiewaj mi piosenkę!

QUIZ

NASTĘPNE

DOBRZE!

QUIZ

WYJAŚNIENIE
Zdanie pojedyncze nierozwinięte może zawierać tylko orzeczenie i podmiot. Podmiot w tym przypadku to ANGELA, a ŚPIEWA to orzeczenie.

PYTANIE 3/5

W zdaniu "Na małej półce stoją moje ulubione książki." do grupy podmiotu należą wyrazy...

książki, moje, ulubione

stoją, na półce

małej, moje, ulubione

QUIZ

NASTĘPNE

DOBRZE!

QUIZ

WYJAŚNIENIE
Do grupy podmiotu należy podmiot oraz wyrazy, które go określają. W tym przypadku podmiotem jest wyraz KSIĄŻKI, a jego określenia to MOJE i ULUBIONE.

PYTANIE 4/5

W zdaniu "Mała Ania rankiem zobaczyła w pokoju skowronka." do grupy orzeczenia należą wyrazy...

mała

zobaczyła, rankiem, w pokoju, skowronka

Ania, mała

QUIZ

NASTĘPNE

DOBRZE!

QUIZ

WYJAŚNIENIE
Do grupy orzeczenia należy orzeczenie i wyrazy je określające. W tym zdaniu orzeczeniem jest wyraz ZOBACZYŁA, a jego określenia to: RANKIEM, W POKOJU, SKOWRONKA.

PYTANIE 5/5

Przymiotnik możemy znaleźć...

tylko w grupie podmiotu

zarówno w grupie podmiotu, jak i orzeczenia

tylko w grupie orzeczenia

QUIZ

NASTĘPNE

DOBRZE!

QUIZ

WYJAŚNIENIE
Przymiotnik jest określeniem rzeczownika, nie jest przypisana do konkretnej części zdania. Może być zarówno w grupie podmiotu (jak np. w zdaniu MAŁY PIES PIJE WODĘ), jak i w grupie orzeczenia (jak np. w zdaniu PIES PIJE ZIMNĄ WODĘ).

BŁĄD!
Zajrzyj do notatek lub podręcznika.

NIEDOBRZE!

SPRÓBUJ PONOWNIE

QUIZ

ZNAJDŹ!

Poruszaj "latarką" po ekranie i kliknij tylko na te wyrazy, które mogą pełnić funkcję określenia podmiotu w zdaniu.

START

KLIKNIJ TYLKO TEN WYRAZ, KTÓRY MOŻE BYĆ W GRUPIE PODMIOTU.

PRZECIĄGNIJ "LATARKĘ" PO EKRANIE, ŻEBY ZNALEŹĆ WYRAZY.

właściwie

wczoraj

szybko

zielony

KLIKNIJ TYLKO TEN WYRAZ, KTÓRY MOŻE BYĆ W GRUPIE PODMIOTU.

PRZECIĄGNIJ "LATARKĘ" PO EKRANIE, ŻEBY ZNALEŹĆ WYRAZY.

najwyżej

tam

teraz

pięciu

zazwyczaj

BŁĄD

Niedobrze!
Przypomnij sobie, jakimi częściami mowy może być wyrażona przydawka.

SPRÓBUJ PONOWNIE

WYBIERZ WYKRES

Dla podanych zadań wybierz właściwe wykresy.

start

Który wykres Pasuje do zdania
czerwone buty stoją na tamtej półce?

Na którym wykresie poprawnie podkreślono dopełnienia?

Wybierz wykres, na którym poprawnie zaznaczono wyrazy z grupy orzeczenia.

WYBIERZ ZDANIE, W KTÓRYM POPRAWNIE ZAZNACZONO OKREŚLENIA CZASOWNIKA..

WCZORAJ WYPIŁAM Z MOJĄ SIOSTRĄ PYSZNĄ KAWĘ.

WCZORAJ WYPIŁAM Z MOJĄ SIOSTRĄ PYSZNĄ KAWĘ.

WYBIERZ ZDANIE, W KTÓRYM POPRAWNIE ZAZNACZONO WYRAZY Z GRUPY PODMIOTU.

JUTRO MOJA MŁODSZA SIOSTRA DOSTANIE NOWY KOMPUTER.

JUTRO MOJA MŁODSZA SIOSTRA DOSTANIE NOWY KOMPUTER.

BŁĄD!

SPRÓBUJ PONOWNIE

START

Wybierz!

Zdecyduj, które twierdzenie jest zgodne z prawdą.

KTO MA RACJĘ?

Przysłówek najczęściej jest w grupie orzeczenia.

Przysłówek najczęściej jest w grupie podmiotu.

KTO MA RACJĘ?

Grupa orzeczenia musi zawierać czasownik.

Grupa orzeczenia nie musi zawierać czasownika.

KTO MA RACJĘ?

W grupie podmiotu nie powinno być rzeczownika.

W grupie podmiotu powinien być rzeczownik.

KTO MA RACJĘ?

W zdaniu pojedynczym niezorwiniętym może być przysłówek..

W zdaniu pojedynczym nierozwiniętym nie może być przysłówka.

KTO MA RACJĘ?

W grupie podmiotu może znajdować się czasownik.

W grupie podmiotu nie może znajdować się czasownik.

BŁĄD!

NIEDOBRZE!
Zajrzyj do podręcznika i notatek na temat części zdania.

BŁĄD!

SPRÓBUJ PONOWNIE

5

ŚWIETNIE!

PIERWSZY NUMER TO...

POWRÓT

0

ŚWIETNIE!

DRUGI NUMER TO...

POWRÓT

1

ŚWIETNIE!

TRZECI NUMER TO...

POWRÓT

2

ŚWIETNIE!

CZWARTY NUMER TO...

POWRÓT

0

7

8

1

5

4

3

2

9

6

WPROWADŹ KOD

_ _ _ _

2

3

4

5

0

6

8

1

7

9

WPROWADŹ KOD

* _ _ _

1

7

9

4

0

2

8

3

5

6

WPROWADŹ KOD

* _ _ _

6

0

5

2

3

9

7

4

8

1

WPROWADŹ KOD

* * _ _

5

9

8

6

0

1

3

2

7

4

WPROWADŹ KOD

* * _ _

0

3

8

1

9

4

5

6

7

2

WPROWADŹ KOD

* * * _

1

6

2

3

7

8

0

9

5

4

WPROWADŹ KOD

* * * _

WPROWADŹ KOD

Gratulacje!

Rozwiązałeś/aś wszystkie zadania i odkryłeś/aś właściwy kod! Kliknij na puchar, aby otrzymać nagrodę.

WPROWADŹ KOD

O nie! Twój kod jest niewłaściwy!

Upewnij się, że wszystkie zadania zostały rozwiązane.

SPRÓBUJ PONOWNIE