Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MAJOWE ŚWIĘTA I INNE HISTORIE

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Start

HISTORIA NA SZYBKO CZ. I

WIRTUALNE WYCIECZKI I NIE TYLKO :)

TAK SIĘ BAWI POLAK MAŁY I

TAK SIĘ BAWI POLAK MAŁY II

CO bĘDZIEMY DZISIAJ ROBIĆ?

HISTORIA NA SZYKO CZ. II

SŁOWO WSTĘPNE

WAŻNE DNI W MAJU

KTO TY JESTEŚ?

NASZE SYMBOLE NARODOWE

MOJA MAŁA OJCZYZNA
Jest na mapie mała kropka,
Ja tu mieszkam,
tu mnie spotkasz.
Jakie ciekawie i wesoło
w moim świecie naokoło
. Na podwórku trzy kałuże,
położyły się przy murze,
trzepak bardzo dziś kaprysi
- duży dywan na nim wisi.
Słońce z cieniem gra tu w berka,
pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna!
Joanna Białobrzeska

Home

01

02

03

MAJ

ŚWIĘTO LUDZI PRACY

MAJ

ŚWIĘTO FLAGI

MAJ

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

ważne dni w maju

POSŁUCHAJCIE

POSŁUCHAJCIE

POSŁUCHAJCIE

Home

PATRIOTYZM TO: postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością oraz własną rodziną. Jestem patriotą oznacza, że szanuję swoją ojczyznę, jej symbole narodowe, innych Polaków, a także swoich przodków - tak patriotyzm to także miłośc do rodziców, babci i dziadka :)

POCZĄTKI PAŃSTWA W LEGENDZIE CZ. I

„Podanie o Lechu”- zapoznanie z treścią legendy.

Podanie o Lechu
oprac. Edyta Wygonik

Dawno temu, tak dawno, że nikt dokładnie już nie wie, kiedy to się zdarzyło,trzech braci – Lech, Czech i Rus – postanowiło, że każdy z nich założy sobie państwo. Pożegnali się więc serdecznie i rozeszli w trzy strony świata. Lech podążył na północ. Zarówno on, jak i jego bracia, chcieli, aby miejsca,w których założą swe siedziby, były dobrze położone, miały żyzna ziemię, lasy pełne zwierzyny, wody pełne ryb Lech długo wędrował w poszukiwaniu
takiego miejsca. Mijał dzikie puszcze, przedzierał się przez gąszcze, pokonywał strumienie, stawy i bagna. Był już dosyć zmęczony, kiedy nagle ujrzał to, czego szukał – miejsce, do którego dotarł, zachwyciło go od razu: wszystko było takie, jak sobie wymarzył. Była to równina nad rzeką Warta. Postanowił, że tu właśnie powstanie jego państwo. Kiedy zabrano się do budowy grodu, znaleziono gniazdo białych orłów.Lech uznał to za dobry znak i obrał sobie tego ptaka za godło wojenne, które później stało się tez godłem Lechowego państwa; gród, który wtedy powstał,nazwano Gnieznem.
POSŁUCHAJ CAŁEJ LEGENDY >>>

Home

POCZĄTKI PAŃSTWA W LEGENDZIE CZ.II

"Gniazdo białego orła" - https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0

POSŁUCHAJCIE

Dzieci poznają symbole narodowe: hymn, godło i barwy w przedszkolu, szkole i w sposób naturalny w domu. To ważny element samoidentyfikacji, określający, skąd jesteśmy.?

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Biel symbolizuje nieskazitelność, czystość i dobro polskiego narodu, czerwień zaś potęgę, dostojność i majestat. Polskie symbole narodowe wyrażają szacunek i miłość Polaków do Ojczyzny. Kreują wspólną tożsamość, pamięć i nadzieję.

Home

Hymn- tradycyjna pieśń patriotyczna będąca symbolem jedności i odrębności narodowej. Najstarszej zachowa pieśń w języku polskim, która od średniowiecza pełniła rolę hymnu narodowego to „Bogurodzica”. https://www.youtube.com/watch?v=ITLBVi4wnFM Była ona śpiewana w czasie koronacji Jagiełły, przed bitwą pod Grunwaldem, pod Nakłem oraz Warną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozważano uznanie „Roty” za hymn Polski. https://www.youtube.com/watch?v=8hEY52N_Oo4 Pieśń Marii Konopnickiej była konkurencją dla Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, dzisiaj znanej jako Mazurek Dąbrowskiego, https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ który 26 lutego 1927 r został zatwierdzony jako hymn państwowy . Współzawodniczył z kilkoma innymi pieśniami pretendującymi do miana hymnu narodowego.

Godło państwowe wizerunek będący symbolem określonego państwa , umieszczone na fladze państwowej, pieczęciach państwowych i monetach. Tradycyjny herb Polski to wizerunek białego orła umieszczony na czerwonej tarczy. Herb ten nosił nazwę Orzeł Biały. https://www.youtube.com/watch?v=PVyTjzGKrp0

Flaga- Po raz pierwszy barwa biało-czerwona została uznana za narodową 3 maja 1792 r. Po odzyskaniu niepodległości barwy narodowe uchwalił sejm odrodzonej Polski ( 1.08.1919r. ) Flaga ma swoje święto – 2 maja.

Polskie symbole narodowe wyrażają: miłość Polaków do Ojczyzny, dążenie do jedności Narodu,wspólnotę, tożsamość,, pamięć, nadzieję. Polskie symbole narodowe są znamieniem tożsamości, patriotyzmu, honoru, dumy przynależności do państwa, zamanifestowania zjednoczenia duchowego z narodem podczas ważnych dla kraju wydarzeń, godności Polaków.

MIESZKO I - pierwszy znany władca Polski

Mieszko I - to pierwszy władca Polski, książę Polan, który zjednoczył kraj i w imieniu całego narodu przyjął chrzest. Postać, którą zna każdy Polak i Polka. Jest to jedna z najważniejszych osób w historii naszego kraju

1. Mieszko przed chrztem, miał 7 pogańskich żon. Wszystkie odprawił, gdy tylko nadszedł czas zaślubin z Dobrawą. Zwyczaj poligamii, był wśród pogańskich plemion słowiańskich, dość powszechny, lecz kiedy Mieszko wszedł do kościoła katolickiego, o takim prywatnym haremie, nie mogło być mowy.

2. Gall Anonim, w swojej kronice wspomina osobliwą historię, dotyczącą pierwszego władcy Polski. Otóż Mieszko I, podobno do 7 roku życia, był niewidomy. Podobno w wieku 7 lat, odzyskał nagle wzrok, co miało być zapowiedzią przyszłych niebywałych osiągnięć młodzieńca.

3. Wiadomym jest, że kiedy Mieszko przyjmował chrzest w 966 rok

u, to tak naprawdę chrzest przyjął sam Mieszko i jego dwór. W całym kraju, mimo, że wprowadzano chrześcijaństwo, jak tylko się dało, to dawna wiara była niezwykle silna. Chrześcijańscy księża próbowali wszelkich sposobów, by zamienić znaczenie słowiańskich obyczajów. Przykładem takiej zamiany, może być Noc Świętojańska, która przed chrztem, była Nocą Kupały.

4. Pierwsza wielka bitwa Mieszka, przeszła do historii, jako wielkie zwycięstwo. Mowa tutaj oczywiście o bitwie pod Cedynią, w której to siły polskiej armii, pokonały siły niemieckiego Hodo i Zygfryda von Balbecka. Bitwa odbyła się w 972 roku i była to pierwsza potyczka pod znakiem krzyża, a nie pogańskich

bogów.

5. Pomimo faktu, iż Mieszko I zarządzał tak dużym państwem, to sam był niepiśmienny. Umiejętność płynnego czytania i pisania, zdobył dopiero jego wnuk Mieszko II, czyli syn króla Bolesława Chrobrego.

6. Często powtarzany jest mit, jakoby Mieszko I był pierwszym królem Polski. Otóż Mieszko I nigdy nie został koronowany. Do takiej koronacji, teoretycznie miało dojść, lecz Mieszko tego nie doczekał. Pierwszym, koronowanym królem Polski, został jego syn Bolesław Chrobry, który przywdział koronę w 1025 roku

7. Drużyna, czyli przyboczni wojownicy Mieszka, są niemalże legendą.

Arabski kronikarz, który przybył do Polski, opisał drużynę książęcą, jako 3000 mężnych wojów. Każdy z nich dostawał odpowiednio wysoki żołd.

8. Podobno Mieszko, wypłacał żołd nie tylko swoim wojownikom z drużyny, ale także ich dzieciom, od chwili urodzenia, a nawet ofiarowywał im dary ślubne. Troska, o swoich wojów, była uzasadniona, ponieważ ponoć byli oni warci 10 razy więcej, niż zwykły wojownik.

9. Stolicą państwa Mieszka, było Gniezno, co ze starosłowiańskiego oznacza gniazdo. Była to kolebka naszej państwowości, więc określenie stolicy

gniazdem, było jak najbardziej zasadne.

10. Córka Mieszka, Świętosława, wcale nie była mniej znana, niż jej sławny ojciec. Otóż Świętosława, poprzez małżeństwa, była królową Danii, Szwecji i Anglii. Jej syn Knut Wielki, został królem Anglii w 1016 roku.

11. Mogło by się wydawać, że Mieszko i Polska zaczęły istnieć dopiero po 966, czyli po chrzcie. Nic bardziej mylnego. Mieszko znany był w regionie, na długo przed przyjęciem chrześcijaństwa, o czym może świadczyć zaangażowanie się w wojnę domową w Niemczech, oraz sojusz ze Szwecją, przeciwko Duńczykom. Król Erik, nie wziął by za żony, córki kogoś, kto dopiero co wkracza na scenę polityczną. Fakt ten pokazuje, jak wiele nie wiemy o tym, co działo się na naszych ziemiach, przed rokiem 966.

12. Mieszko bardzo aktywnie angażował się w politykę. Świadczyć może o tym fakt, że dwukrotnie popierał on kandydaturę na króla, Henryka Kłótliwego. Jednakże Henryk dwukrotnie przegrał zmagania o sukcesję.

13. Kronikarz, który opisał dzieje Mieszka, sam siebie nazywał Gallem Anonimem. To dzięki niemu wiemy mamy wszystkie informacje, o pierwszym władcy Polski. Przydomek Gall, może oznaczać, że mnich przybył z terenów Francji.

14. Mieszko, po przyjęciu chrztu, był żonaty dwukrotnie. Kiedy zmarła jego pierwsza żona Dobrawa, wziął za żonę Odę, zwaną później, jako Oda Niemiecka. Miał z nią synów, którzy po śmierci Mieszka, zostali przegonieni do Niemiec wraz z matką, przed Bolesława Chrobrego, który dzięki temu jednomyślnie objął tron.

15. W ostatnim czasie wielu historyków zaczęło podważać pochodzenie Mieszka I. Wysnuta została teoria, że tak naprawdę Mieszko I, był wikingiem, który przybył na ziemie polskie i siłą zjednoczył zwaśnione plemiona. Nie było by w tym nic dziwnego, ponieważ identyczna sytuacja miała miejsce na Rusi. Wiking Ruryk podbił ziemie Rusi i założył pierwszą dynastię, która trwała całe wieki. Kolorytu tej teorii, dodaje fakt iż dokument podpisany przez Mieszka, został zatytułowany,,DAGOME IUDEX’’. W imieniu DAGOME historycy doszukują się germańskich i nordyckich naleciałości. To prawda, że wikingowie byli obecni podczas kształtowania się naszej państwowości, ale mało prawdopodobne jest, by Mieszko rzeczywiście był wikingiem, choć dzisiaj, tak naprawdę nikt nie jest w stanie, potwierdzić tego faktu, ani go dobitnie obalić.


Home

twórca konstytucji 3-go maja

Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski

Stanisław August od początku swych rządów starał się zmieniać słabą i zacofaną Rzeczpospolitą. Napotkał jednak opór zarówno ze strony Rosji, jak i samej szlachty, niechętnej reformom. Większość obywateli obawiała się, że jakiekolwiek zmiany doprowadzą do likwidacji przywilejów szlacheckich. Dlatego król za niezwykle istotne uznawał poprawienie poziomu edukacji i gruntowne zmiany w szkolnictwie. Stanisław August miał nadzieję, że lepiej wyedukowani obywatele zaczną sami dostrzegać słabości państwa i konieczność reform. Dzięki staraniom nowego króla i jego współpracowników powołano Komisję Edukacji Narodowej. Zreformowane szkoły kształcić miały obywateli patriotów, którzy przyczynią się do zmian w kraju. I rzeczywiście, z czasem coraz większa część szlachty zaczęła zdawać sobie sprawę, że zmiany są potrzebne. W 1788 roku rozpoczął obrady w Warszawie Sejm Wielki. Podczas czteroletnich obrad przeprowadzono wiele ważnych reform. Najważniejszą z nich było uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja

Home

01

02

03

04

PRACA PLASTYCZNA

1. Dzisiaj proponujemy pokolorować lub wykleić dowolnym materiałem poniższą, patriotyczną kolorowankę - pamiętajcie o odpowiednich kolorach naszych symboli narodowych.

2. Inne propozycje prac plastycznych związanych z ważnymi dniami w maju znajdziecie w poniższym linku - https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/04/piec-pomysow-na-prace-plastyczne-w.html?fbclid=IwAR25x8fTIWhUK1URdIeTyR160scTALuJhuZtDjgly-1Bxb7kkEwMzMbTieo&m=1


PIOSENKA DO ZAŚPIEWANIA

PIOSENKA DO POSŁUCHANIA

MOŻNA SPRÓBOWAĆ ZAGRAĆ ;)

TAK SIĘ BAWI POLAK MAŁY :)

Home

TAK SIĘ BAWI POLAK MAŁY CZ ii

KARAOKE

POSŁUCHAJ WIERSZA

PRZYGOTUJ Z RODZICAMI

DZISIAJ MAMY DLA WAS STAROPOLSKI PRZEPIS NA PYSZNY PODWIECZOREK - KTO SIĘ SKUSI NA WSPÓLNE GOTOWANIE Z RODZICAMI?
„Korowaj”
Składniki:
1 kostka margaryny
1 kg mąki
1 paczka drożdży
3 łyżeczki cukru
mąka
zapach waniliowy
1 łyżeczka soli
mleko
rodzynki
4 jaja
Sposób przygotowania:
Mąkę wymieszać z drożdżami dodać łyżeczkę soli. Białka oddzielić od żółtek
.Białka ubić. Do mąki dodać 0,5 l. ciepłego mleka i jedną margarynę. Dobrze
wymieszać. Żółtka dodać do białek. Do ciasta dodać jaja, dosypać mąkę (1 kg)
+ rodzynki. Dobrze wymieszać i odstawić aż urośnie. Ciasto włożyć w okrągłą
formę na wierzch położyć ozdoby z ciasta w kształcie liści lub ptaszków(czasem
jako ozdobę dawano okręcone ciastem gałęzie bzu)DLA WYTRWAŁYCH -


„Pączki”
Składniki:
1,5 kg mąki
3 łyżki masła
l śmietanki
1 jajko
12 żółtek
szklanka cukru
2 łyżki drożdży
konfitury
tłuszcz do smażenia
Sposób przygotowania:
Żółtka ubić do białości ze szklanką cukru i zmieszać ze słodka śmietanką.
Wsypać mąkę, włożyć drożdże, dodać masła, wyrobić łyżką. Zostawić, aby podeszło, następnie ciasto wyłożyć na stolnicę i rozwałkować. Wyciskać szklanką
niewielkie pączki. Konfitury bez soku nałożyć do środka krążków. Posmarować
jajkiem, nakryć drugą połową pączka i smażyć na rozgrzanym tłuszczu pod
przykrywką. Usmażone pączki układać na sicie wyłożonym bibułą, aby wsiąkł
tłuszcz. Posypać cukrem pudrem. Smacznego!!
WIĘCEJ PRZEPISÓW STAROPOLSKICH W PONIŻSZYM LINKU >> https://docplayer.pl/8446659-Smak-tradycji-sprawdzone-przepisy-naszych-babc.html

SPRÓBUJ ZATAŃCZYĆ

Home

CZY DOBRZE ZNASZ SWOJĄ OJCZYZNĘ? SPROBUJ ROZWIĄZAĆ QUIZ

WIRTUALNE WYCIECZKI I NIE TYLKO

Home

KRZYŻÓWKA DO WYDRUKOWANIADZIĘKUJEMY !!!

JEŻELI MACIE OCHOTĘ NA WIRTUALNY SPACER PO POLSCE POPROŚCIE RODZICÓW O OTWORZENIE PONIŻSZEGO LINKU NA WASZYCH KOMPUTERACH >>> https://www.youtube.com/watch?v=_UxKo39xNHA