Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

10 THINGS MORE LIKELY THAN DYING IN A PLANE CRASH

Interactive Image

RAINFOREST

Interactive Image

CONSTELLATIONS PICTURE WORD MATCH

Interactive Image

AURORA BOREALIS

Interactive Image

CONSTELLATIONS

Interactive Image

GRAND CANYON

Interactive Image

VISIT CAPE COD: 5 FUN FACTS YOU DIDN'T KNOW

Interactive Image

Transcript

,KOMMUNISMJATERROR,,VIRTUAALNÄITUS,COMMUNISMANDTERROR,VIRTUAL EXHIBITION,ALUSTA,START HERE,SISSEJUHATUS,Kommunism oli 20. sajandi üks mõjukamaid ideoloogiaid, mis pimestas miljoneid inimesi üle maailma, eriti neid, kellel puudus vahetu kokkupuude selle rakendamisega. Samas oli see kannatuseks sadadele miljonitele, kes pidid elama režiimide all, mis toetusid kommunistlikule õpetusele,KOMMUNISTLIKÕPETUS,KOMMUNISTLIKEKSPANSIOON,KOMMUNISMI OLEMUS,Esimese maailmasõja apokalüpsise varjus kujutlesid kommunistid end olevat ajaloolise lõppmängu asjaosalised. Nad seadsid eesmärgiks vana maailma varemetele uue ühiskonna ülesehitamise, mis oleks vaba korruptsioonist, ebausust, omandiinstinktist ja individualismist, aga ka radikaalselt puhastatud, ühtlustatud ja tasalülitatud ning distsiplineeritud.,LOE EDASI...,VÄGIVALLA-POLIITIKA,1918. aastaks oli pandud alus vangilaagrite süsteemi ülesehitamiseks, mis peagi pidi hõlmama kogu Nõukogude Liidu. 1930. aastate algusest tunti seda süsteemi nime all GULag (Главное управление лагерей, Laagrite peavalitsus). Terminist Gulag sai Nõukogude repressiivsüsteemi sünonüüm: ebainimlikud elutingimused, erakordselt raske füüsiline töö, karmid karistused, alatoitlus, kurnatus, haigused ja surm.,LOE EDASI...,NÕUKOGUDE LIIT,Nõukogude Liidu liidrid kujundasid „Talvepalee ründamisest“ 25. oktoobril(7. novembril) 1917. aastal kommunismi keskse müütilise narratiivi. Tegelikkuses haarasid bolševikud võimu peaaegu ilma võitluseta. Revolutsioon oli Venemaal alanud juba sama aasta veebruaris (märtsis) tsaari troonist loobumisega.,LOE EDASI...,EESTI,Eesti kuulus enne omariikluse saavutamist Vene tsaaririigi koosseisu. Tsaari kukutamine 1917. aasta veebruaris, riigi langemine revolutsioonilisse segadusse ja lüüasaamised Esimeses maailmasõjas viisid Vene impeeriumi lagunemiseni ning mitme iseseisva riigi, kaasa arvatud Eesti Vabariigi tekkimiseni 1918. aastal.,LOE EDASI...,POOLA,Poola iseseisvus taastati 1918. aastal, kuid Poola saatuse otsustas 1939. aasta augustis sõlmitud Hitleri-Stalini pakt. 1. septembril 1939 tungis Saksa Wehrmacht Poolasse ja alustas Teist maailmasõda. Poola jagati Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, sest 17. septembril 1939 Poolasse tunginud Nõukogude Liit okupeeris Poola idaalad, nagu oli kokku lepitud.,LOE EDASI...,KATYŃI KURITEGU,ALBAANIA,Pärast seda, kui Teises maailmasõjas oli Saksa Wehrmacht 1944. aasta lõpus Albaaniast taganenud, haarasid riigis võimu kommunistide kontrollitud partisaniüksused Enver Hoxha juhtimisel ja kehtestasid stalinistliku diktatuuri. Puhastused algasid juba 1944. aastal. Ennekõike langesid puhastuste esimese faasi ohvriks Balli Kombëtari nimelise vabariikliku partisaniliikumise võitlejad ja toetajad.,LOE EDASI...,PÕHISEADUS JA KOHTUSÜSTEEM,Ametlikult ei erinenud kommunistlikud riigid demokraatlikest kuigi palju. Nende konstitutsioonid tagasid kõik kodaniku- ja inimõigused, nagu kõne- ja ühinemisvabadus, usuvabadus jne. Nagu ütles üks Poola dissident: kommunistlikud konstitutsioonid olid „ilusad imitatsioonid“,LOE EDASI...,EMIL BARCHAŃSKI,SALATEENISTUSTE MEETODID,„AMETLIKUD“ REPRESSIOONID,„MITTEAMETLIKUD“ REPRESSIOONID,REPRESSIOONID,Iga kodanikku, kelle tegevust salateenistused käsitasid „vaenulikuna“, võis represseerida „mitteametlike“ meetoditega ja/või "ametlike" repressioonidega.,OPOSITSIOON JA VASTUPANU-LIIKUMINE KOMMUNISTLIKE RIIGIVÕIMU-ORGANITE VASTU KESK- JA IDA-EUROOPAS (1944–1989),Pärast Teist maailmasõda said võitjad, Stalin ja Nõukogude Liit, oma otsese või kaudse kontrolli alla tohutu suure osa Ida- ja Kesk-Euroopast.,LOE EDASI...,RELVASTATUD ANTISOVETLIK VÕITLUS,Erineva taustaga inimesed liitusid eri põhjustel relvastatud vastupanuliikumisega. Mõned relvastatud grupid olid hästi organiseeritud, teised kaootilisemad, spontaanselt sündinud ja nõrgema distsipliiniga.Mõnes riigis saavutas relvastatud vastupanuliikumine teatud edu.,LOE EDASI...,NEETUD SÕDURID (ŻOŁNIERZE WYKLĘCI),ILLEGAALSED VÄLJAANDED,NÕUKOGUDE LIIDU DISSIDENTIDE LIIKUMINE,RELVASTAMATA VASTUPANU JA INIMÕIGUSTE KAITSE LIIKUMISED,,VÕITLUS INIMÕIGUSTE EEST: HELSINGI GRUPID,PROTESTID POZNAŃIS 1956. AASTAL,ÜLESTÕUS IDA-SAKSAMAAL 1953. AASTAL,MASSILISED PROTESTI-AKTSIOONID, ÜLESTÕUSUD JA KOMMUNISMI-VASTASED REVOLUTSIOONID,,UNGARI ÜLESTÕUS,MASSILISED PROTESTI-AKTSIOONID, ÜLESTÕUSUD JA KOMMUNISMI-VASTASED REVOLUTSIOONID,,PRAHA KEVAD,VASTUPANU JA REFORMID KOMMUNISTLIKUS PARTEIS,Kommunistlikud režiimid põrkusid ka sisemiste reformikatsetega, mille algatasid kommunistlike parteide liikmed ise. Üks kuulsamaid katseid toimus kommunistlikus Tšehhoslovakkias.,LOE EDASI...,OPOSITSIOON,VASTUPANU JA REFORMID KOMMUNISTLIKUS PARTEIS,Üks idabloki antikommunistlikke liikumisi oli nii tugev, et täna defineeritakse seda terminit „opositsioon“ kasutades.,LÕPETUSEKS,NSV Liidu etteotsa sai 1985. aastal parteijuhina Mihhail Gorbatšov, kes alustas ühiskondlikult ja majanduslikult stagneerunud riigi ulatuslikku reformimist, mida tuntakse perestroika ja glasnosti poliitikana. Vastu ootusi ei tugevdanud ümberkorraldused kommunistlikku impeeriumit, vaid viisid selle lagunemiseni 1980. aastate lõpus.,LOE EDASI...,KOMMUNISM JATERROR,Näitus on valminud rahvusvahelises koostöös Eesti Mälu Instituut Martin Andreller, Toomas Hiio, Olev Liivik, Sandra Vokk Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur/ Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Liidusihtasutus Anna Kaminsky, Sabine Kuder Okupacijų ir laisvės kovų muziejus/ Leedu Okupatsioonide ja Vabadusvõitluse MuuseumRamunė Driaučiūnaitė, Monika KareniauskaitėInstytut Pamięci Narodowej/ Poola Rahvusliku Mälu Instituut Władysław Bułhak, Tomasz Ginter, Marzena Kruk, Dorota Koczwańska-Kalita Kuraator: Olev Liivik Toimetanud: Toomas Hiio, Olev Liivik, Signe Siim, Peeter Tammisto Tõlge eesti keelde: Toomas Hiio, Olev Liivik Tõlge inglise keelde: Peeter Tammisto ja tekstide autorid Virtuaalnäituse kujundus: Marko Poolamets,alusta siit,Vaata ka:Saabus "VABASTAJA" näitust