Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pani jolapoleca

LEKCJA HISTORII O POLSCE

Start

QUIZ WIEDZY O POLSCE

krótka LEKCJA HISTORII

Jeśli chcesz zdobyć jak najwięcej informacji o naszej Ojczyźnie, najedź myszką na obrazki na kolejnych stronach i obejrzyj ciekawe filmy. Na zakończenie sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz, grę MILIONERZY oraz sudoku obrazkowe.

Prezentacji towarzyszy muzyka. Możesz ją wyłaczyć w pawym dolnym rogu.

next

Symbole narodowe

Godło

Flaga

Hymn

next

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

Hymn Polski składa się z czterech zwrotek. Po każdej zwrotce następuje refren: Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Należy wtedy przyjąć postawę BACZNOŚĆ. Józef Wybicki - autor słów hymnu Polski, twórca Legionów Polskich we Włoszech. "Mazurek Dąbrowskiego" nazywany jest także Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o symbolach narodowych, obejrzyj krótki filmik lub przejdź dalej.

next

konstytucja

Obraz Jana Matejki "Konstytucja 3 maja 1791 roku"

uchwalona 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie

next

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał.

Jeśli masz ochotę, obejrzyj krótki filmik o uchwaleniu Konstytucji 3 maja lub przejdź dalej.

next

konstytucjaRzeczypospolitej polskiej

Najważniejszy dokument w państwie, który opisuje zasady funkcjonowania państwa oraz prawa i obowiązki jego obywateli.

next

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Obecna obowiązuje od 2 kwietnia 1997 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

to pełna nazwa naszego kraju.

next

stolica

to miasto, w którym znajduje się siedziba najważniejszych władz państwa. Warszawa jest stolicą Polski od 1596 roku.

next

PREZYDENT

jest najwyższym przedstawicielem polskich władz, czuwającym nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji

next

W Polsce prezydent wybierany jest w wyborach na 5 lat. Siedzibą prezydenta jest Pałac Prezydencki w Warszawie.

PREMIER

jest politykiem, który stoi na czele Rady Ministrów i kieruje jej pracami

next

parlament

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch izb: Sejmu i Senatu.

Sejm składa sięz 460 posłów

Senat składa sięze 100 senatorów

next

Gmach parlamentu znajduje się przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Parlament jest udostępniany zwiedzającym - każdy może się przyjrzeć pracy posłów i senatorów.

ojczyzna

Kraj, w którym ktoś się urodził lub z którym jest związany więzią narodową.

next

patriota

szanuje swoją Ojczyznę i o nią dba, pielęgnuje narodowe tradycje, kulturę i język

next

Quizwiedzy o Polsce

zaczynamy!

StART

Rok uchwalenia Konstytucji 3 maja?

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

1791 r.

1871 r.

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Autor obrazu "Konstytucja 3 Maja 1791 r. ?

Wit Stwosz

Jan Matejko

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Kto jest autorem słów hymnu polskiego?

Józef Wybicki

Józef Piłsudski

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Z ilu zwrotek składa się hymn polski?

czterech

pięciu

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Pełna nazwa naszego kraju to?

Polska Konstytucyjna

Rzeczpospolita Polska

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Warszawa jest stolicą Polski od roku?

od 1410 r.

od 1596 r

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest?

orzeł biały ze złotą koroną

orzeł czarny ze złotą koroną

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Imię i nazwisko obecnego prezydenta Polski?

Andrzej Duda

Mateusz Morawiecki

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Z ilu posłów składa się sejm?

100 posłów

460 posłów

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Z ilu izb składa się Parlament Polski?

dwóch (sejmu i senatu)

jednego (sejmu)

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Kto stoi na czele Rady Ministrów?

premier

senator

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od...?

3 maja 2000 r.

2 kwietnia 1997 r.

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Najważniejszym przedstawicielem polskich władz, czuwającym nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji jest?

prezydent

premier

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

Ilu senatorów wchodzi w skład senatu?

200 senatorów

100 senatorów

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

GRAM DALEJ

BRAWO!

ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ

Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle

KONIEC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

milionerzy

next

Sudoku by Urszula Rau

next

Dziękuję!

Do zobaczenia!

25.04.2020 r.

Home