Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Pani jolapoleca. LEKCJA HISTORIIO POLSCE. Start. QUIZWIEDZY O POLSCE. krótka LEKCJA HISTORII. Jeśli chcesz zdobyć jak najwięcej informacji o naszej Ojczyźnie, najedź myszką na obrazki na kolejnych stronach i obejrzyj ciekawe filmy. Na zakończenie sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz, grę MILIONERZY oraz sudoku obrazkowe.. next. Prezentacji towarzyszy muzyka. Możesz ją wyłaczyć w pawym dolnym rogu.. Symbole narodowe. Godło. Flaga. Hymn. next. next. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o symbolach narodowych, obejrzyj krótki filmiklub przejdź dalej.. konstytucja. Obraz Jana Matejki "Konstytucja 3 maja 1791 roku". uchwalona 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. next. next. Jeśli masz ochotę, obejrzyj krótki filmiko uchwaleniu Konstytucji 3 maja lub przejdź dalej.. konstytucjaRzeczypospolitej polskiej. Najważniejszy dokumentw państwie, który opisuje zasady funkcjonowania państwa oraz prawa i obowiązki jego obywateli.. next. RZECZPOSPOLITA POLSKA. to pełna nazwa naszego kraju.. next. stolica. to miasto, w którym znajduje się siedziba najważniejszych władz państwa.Warszawa jest stolicą Polski od 1596 roku.. next. PREZYDENT. jest najwyższym przedstawicielem polskich władz, czuwającym nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji. next. PREMIER. jest politykiem, który stoi na czeleRady Ministrówi kieruje jej pracami. next. parlament. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej składa sięz dwóch izb: Sejmu i Senatu. . Sejm składa sięz 460 posłów. Senat składa sięze 100 senatorów. next. ojczyzna. Kraj, w którym ktoś się urodził lub z którymjest związany więzią narodową.. next. szanuje swoją Ojczyznę i o nią dba,pielęgnuje narodowe tradycje, kulturę i język. patriota. next. Quizwiedzy o Polsce. zaczynamy!. StART. Rok uchwalenia Konstytucji 3 maja?. 1791 r.. 1871 r.. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. Autor obrazu "Konstytucja 3 Maja 1791 r. ?. Wit Stwosz. Jan Matejko. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. Kto jest autorem słów hymnu polskiego?. Józef Piłsudski. Józef Wybicki. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. Z ilu zwrotek składa się hymn polski?. pięciu. czterech. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. Rzeczpospolita Polska. Polska Konstytucyjna. Pełna nazwa naszego kraju to?. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. od 1410 r.. Warszawa jest stolicą Polski od roku?. od 1596 r. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. orzeł biały ze złotą koroną. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest?. orzeł czarny ze złotą koroną. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. Imię i nazwisko obecnego prezydenta Polski?. Andrzej Duda. Mateusz Morawiecki. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. 460 posłów. 100 posłów. Z ilu posłów składa się sejm?. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. dwóch (sejmu i senatu). Z ilu izb składa się Parlament Polski?. jednego (sejmu). ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. senator. premier. Kto stoi na czele Rady Ministrów?. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. 2 kwietnia 1997 r.. Obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od...?. 3 maja 2000 r.. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. Najważniejszym przedstawicielem polskich władz, czuwającym nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji jest?. premier. prezydent. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. 200 senatorów. Ilu senatorów wchodzi w skład senatu?. 100 senatorów. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. GRAM DALEJ. BRAWO!. ELEMENT ZA ODPOWIEDŹ. Odpowiedz na pytania i ułóż puzzle. KONIEC. next. milionerzy. Sudoku by Urszula Rau. next. 25.04.2020 r.. Do zobaczenia!. Dziękuję!. Home. Hymn Polski składa się z czterech zwrotek. Po każdej zwrotce następuje refren:Marsz, marsz, Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodemZłączym się znarodem.Podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Należy wtedy przyjąć postawę BACZNOŚĆ.Józef Wybicki - autor słów hymnu Polski, twórca Legionów Polskich we Włoszech."Mazurek Dąbrowskiego"nazywany jest także Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech.. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. . Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał.. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Obecna obowiązuje od 2 kwietnia 1997 r.. W Polsce prezydent wybierany jest w wyborach na 5 lat. Siedzibą prezydenta jest Pałac Prezydencki w Warszawie. . Gmach parlamentu znajduje się przy ul. Wiejskiej w Warszawie.Parlament jest udostępniany zwiedzającym - każdy może się przyjrzeć pracy posłów i senatorów.. . . . . . . . . . . . . . . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.