Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KTO, KOGO ZJADA

CZYLI O ZALEŻNOŚCIACH POKARMOWYCH

start

CELE LEKCJI

1. PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI O FOTOSYNTEZIE.

2. POZNANIE/PRZYPOMNIENIE POJĘĆ: ŁAŃCUCH POKARMOWY, POZIOMY TROFICZNE, SIEĆ POKARMOWA, PRODUCENCI, DESTRUENCI, KONSUMENCI.
3. OMÓWIENIE NA CZYM POLEGA RÓWNOWAGA EKOSYSTEMU I CO JĄ MOŻE ZABURZAĆ.

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s608fc3622ce2ba38/image/i74067fbd53e027b7/version/1472415082/image.jpg

  • ORGANIZMY CUDZOŻYWNE

0DŻYWIANIE SIĘ

  • ORGANIZMY SAMOŻYWNE

PO CO TE ROŚLINY?

FOTOSYNTEZA

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/RP32uoInP5JXe/3/2IJuZozR3xdn8uw1Nh3afDPNRKKXBLQI.png

PO CO TE ROŚLINY?

FOTOSYNTEZA

https://www.youtube.com/watch?v=RAdtFTxhI5I

TO KTO I KOGO ZJADA?

ZALEŻNOŚCI POKARMOWE

- to zależności między gatunkami, w których jeden organizm jest pokarmem innego

ŁAŃCUCH POKARMOWY (TROFICZNY)

- to ciąg organizmów, z których każdy jest zjadany przez kolejny.

- to grupy organizmów pełniących podobną funkcję w łańcuchu pokarmowym.

POZIOM TROFICZNY

ŁAŃCUCH POKARMOWY

https://ekonomikaprzyrody.files.wordpress.com/2013/05/28efa-lancuchpokarmowy.jpg

- organizmy samożywne zdolne do wytwarzania materii organicznej ze związkó nieorganicznych

- rośliny, niekóre bakterie i protisty

POZIOMY TROFICZNE

PRODUCENCI

- orgznimy cudzożywne, które uzyskują pokarm od innych organizmów

- roslinożercy, mięsożercy i wszystkożercy

KONSUMENCI

- organizmy, któr rozkładają martwą materię organiczną i w ten sposób pozyskują związki organiczne

- większość baterii oraz grzybów

DESTRUENCI

POBRANO ZE STRONHY: scholaris.pl

KONSUMENCI

DESTRUENCI

Potrafią one rozłożyć szczątki organizmów do związków mineralnych, które następnie stają się składnikiem powietrza (dwutlenek węgla i woda) oraz gleby (sole mineralne) i mogą być pobrane przez rośliny. Dzięki temu procesowi martwa materia organiczna nie zalega w ekosystemach, lecz rozłożona do prostych substancji jest na nowo wbudowywana w organizmy – najpierw roślinne, a później zwierzęce. Do destruentów należą bakterie i grzyby. Występują licznie w ściółce leśnej i górnych warstwach gleby,
a także w mule zalegającym na dnie zbiorników wodnych. Ich obecność
w ekosystemach jest niezbędna. Bez ich aktywności obieg materii (krążenie pierwiastków) w przyrodzie byłby niemożliwy.


https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy

https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy

PRZYKŁADY ŁAŃCUCHÓW

POKARMOWYCH

https://2.bp.blogspot.com/-4t9LktALFyY/Wh7kJKsg6HI/AAAAAAAABqg/uRpIZaHdYec-sFlrBC_rxCxz4lXzR0J-gCLcBGAs/s1600/%25C5%2582ancuchpokarmowy.jpg

  • to zbiór wielu powiązanych ze sobą łańcuchów pokarmowych, które występują w danym ekosystemie

SIEĆ POKARMOWA (TROFICZNA)

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/RB4xKiq278ji4/5/kfG4YuZ7veJzPmXYlTdtdbFmhYTFbZVZ.png

SIEĆ POKARMOWA (TROFICZNA)

https://biologiauczsiesam.files.wordpress.com/2016/04/siec487-pokarmowa.png?w=1200

RÓWNOWAGA EKOSYSTEMU

Aby ekosytem działał prawidłowo musi znajdowac się w stanie równowagi biologicznej, czyli liczna osobników i gatunków z danych poziomów troficznych musi utrzymywać się na stałym poziomie.

https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekosystem

CO MOŻE ZABURZYĆ RÓWNOWAGĘ
W EKOSYSTEMIE?

  • ZNIKNIĘCIE JEDNEGO Z GATUNKÓW
  • WPROWADZENIE OBCEGO GATUNKU

Idylla maleńka taka:

Wróbel połyka robaka,
Wróbla kot dusi niecnota,
Pies chętnie rozdziera kota,
Psa wilk z lubością pożera,
Wilka zadławia pantera.
Panterę lew rwie na ćwierci,
Lwa - człowiek; a sam, po śmierci Staje się łupem robaka.
Idylla maleńka taka.

Biernacki-Rodoć Mikołaj Idylla maleńka taka

Thanks!

https://sus.ceo.org.pl/sites/default/files/dobra_lekcja_pytania.jpg