Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Warunki życia w wodzie

Cele lekcji:

1. Poznanie czynników warunkujących życie w wodzie.2. Omówienie przystosowań organizmów do życia w wodzie.3. Zapoznanie się z warunkami panującymi w wodzie i ich wpływu na wystepowanie organizmów.

Info

Zanim przystąpisz do pracy z prezentacją:1 . Zapisz temat lekcji w zeszycie: Poznajemy warunki życia w wodzie.2. Otwórz podręcznik na stronie 162 i przeczytaj temat.3. Przejdź do prezentacji.

Środowisko wodne ma wielu mieszkańców. W rzekach i jeziorach żyją różne gatunki ryb, płazów i bezkręgowców oraz liczne wodne rośliny . W okolicy zbiorników wodnych spotkamy również gady, ptaki i ssaki, które chętnie poszukują tam pokarmu. Warunki życia w wodzie zmieniają się wolniej niż na lądzie. Zależą one głownie od zmian pór roku, a mniej - od pogody.

W wodzie panują inne warunki życia niż na lądzie. Woda ma mniejszą przejrzystość, mniejszą zawartość tlenu, bardziej stabilną temperaturę niż powietrze, nieustannie się porusza i stawia większy opór niż powietrze. Organizmy wodne mają jednak cechy umożliwiające im życie w tym środowisku.

zadanie

Zapisz w zeszycieWarunki panujące w wodzie:- mniejsza przejrzystość niż powietrza- mniejsza zawartość tlenu niż w powietrzu.- woda jest w ciągłym ruchu- stawia większy opór niż powietrze- temperatura nie zmienia się gwałtownie

Wśród organizmów wodnych wielu z nas wymieni najpierw ryby. Niektóre żyją przy samym dnie, a inne doskonale poruszają się w toni wodnej. Dzięki swojej budowie - zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej - są doskonale przystosowane do życia w wodzie.

1. Opływowy kształt ciała.2. Ciało pokryte łuskami i śluzem.3. Płetwy - narząd ruchu.4. Linia naboczna.5. Skrzela - narząd oddechowy.6. Pęcherz pławny.

Przystosowania ryb do życia w wodzie

Opływowy kształt ciała - ułatwia pływanie, gdyż zmniejsza opór stawiany przez wodę.

Ciało pokryte łuskami i śluzem - ryba jest śliska, co także zmniejsza opór wody.

Płetwy - narząd ruchu - praca płetw poruszanych przez silne mięśnie pozwala rybie utrzymywać równowagę oraz dokonywać zwrotów. Ruchy ogona i płetwy ogonowej napędzają ciało ryby.

Linia boczna - zmysł charakterystyczny dla ryb, umiejscowiony po bokach ciała. Dzięki niemu ryba odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego, na przykład dotyczące ruchów wody.

Skrzela - nadrząd oddechowy - skrzela są narządem oddechowym umożliwiającym rybie pobieranie tlenu zawartego w wodzie i wydalanie dwutlenku węgla.

Pęcherz pławny to "worek" wypełniony gazem znajdującym się we wnętrzu ciała ryby- ułatwia jej pływanie i zmianę głębokości.

Jak organizmy radzą sobie z ruchem wody?

Rośliny - dzięki swojej budowie, nie są przez wodę niszczone, ale łagodnie kołyszą się.

1. Są wiotkie i bardzo delikatne.2. Mają zwykle postrzępione lub taśmowate liście.3. Łodygi są cienkie, elastyczne i odporne na rozerwanie.4. Korzenie są bardzo małe (czasem w ogóle ich nie ma.

Rośliny wodne zanurzone /zapisz w zeszycie/:

Zwierzęta

Pijawki przytwierdzają się do dna luz zanurzonych w wodzie przedmiotów za pomoca przyssawek.

Ślimaki i małże mają ciężkie muszle, dzięki którym prąd ich nie porywa.

Ryby i żaby mają silne umięśnione ciało.

Plankton czyli organizmy, które nie są w stanie przeciwstawić się ruchom wody, unoszą się w niej

W wodzie są mniejsze wahania temperatur niż na lądzie

Czynniki wpływające na życie w wodzie

Temperatura

+info

Zdecydowanie mniejsza ilość tlenu znajduje się w środowidsku wodnym niż lądowym.

+info

Zawartość tlenu

+info

Woda ma znacznie mniejszą przejrzystość niż powietrzde, im głębiej, tym mniej dociera tam światła.

+info

Nasłonecznienie

Gęstość

Woda ma znacznie większą gęstość niż powietrze.

zadanie

zadanie

Woda nagrzewa się wolniej i dłużej utrzymuje ciepło niż powietrze, gleba czy skały. Ryby wód zimnych, np. arktycznych wytwarzają substancje zapobiegające zamarzaniu.

Najwięcej tlenu gromadzą powierzchniowe warstwy zbiorników i miejsca, gdzie żyją rośliny. Najmniej - warstwy przydenne, gdzie często brak go zupełnie. Ilość tlenu w wodach zimnych i czystych jest zdecydowanie większa niż w ciepłych i zanieczyszczonych. Rośliny wodne, podobnie jak lądowe, są źródłem tlenu niezbędnego do życia. Aby jak najefektywniej wykorzystać tlen organizmy pobierają go całą powierzchnią ciała jak np, drobne rozwielitki czy rośliny. Natomiast zwierzęta takie jak ryby pobierają tlen przez skrzela.

Słabsza jest widoczność. Można to sprawdzić, otwierając po prostu oczy pod wodą. Dlatego ryby denne mają oczy uwstecznione, a głębinowe - mocno zredukowane. Zwierzęta głębinowe często mają organy wytwarzające światło. Im głębiej i mniej światła tym mniej roślin. Przy dnie żyją organizmy cudzożywne i niektóre bakterie.

Gęstość wody spowodowała, że ryby mają opływowe kształty, płetwy i wytwarzają śluz ułatwiający pływanie. Tam, gdzie jest płytko, a fale uderzają silne o brzeg, wiele organizmów przyczepia się do podłoża lub chowa w zatoczkach.

KLIKNIJ, pobierz, uzupełnij korzystając z podręcznika i wklej do zeszytu.

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń str 101-102.

3

2

1

4

Dziękuję za uwagę!