Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

używaj strzałek oraz sprawdź elementy interaktywne

Katecheza

Maj MiesiącemMatki Bożej

NAbożeństwo Majowe

zacznijmy krótką modlitwą:W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Dzisiaj poznasz lepiej

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna!Pan z Tobą!Błogosławionaś Ty między niewiastamii błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.Święta Maryjo, Matko Boża,módl się za nami grzesznymi:teraz i w godzinę śmierci naszej.Amen.

kapliczka

majówka

Kapliczki iMajówka

Nabożeństwo majowe bywa nazywane "majówką". Ludzie z mniejszych miejscowości lub na osiedlach, często gromadzą się przy kapliczkach przydrożnych i tych postawionych przy domu, by się wspólnie modlić.

Czy w Twojej miejscowości używa się nazwy "majówka" mówiąc o tej modlitwie?

W każdej parafii przez cały miesiąc, codziennie, jest odprawiane Nabożeństwo Majowe. Najczęściej jest ono połączone z wieczorną Mszą świętą.W czasie kwarantanny jednak możemy mieć utrudnione uczestnictwo w tej modlitwie - nie każdy będzie mógł pójść do kościoła.Dlatego korzystać możemy z transmisji online, w radio czy telewizji.Wreszcie, możemy modlić się sami lub z całą naszą rodziną. Ważne, by nie szukać wymówek.

Sprawdź, czy i kiedy Twoja parafia będzie transmitować nabożeństwo majowe!

Majowe

w kościele

A Ty gdzie będziesz się modlić? W kościele, przy kapliczce czy jeszcze inaczej?

Na przełomie XIII i XIV wieku hiszpański król, Alfons X Mądry zaproponował, by cały maj poświęcić Maryi.

Król polecał modlić się co wieczór przy figurach Matki Bożej, a już bł. Henryk Suzo sam ozdabiał te figury wieńcami z kwiatów i zachęcał każdego do modlitwy przez wstawiennictwo Maryi.

JAk powstało nabożeństwoMajowe?

chcesz wiedzieć więcej?

Król Alfons X Mądry - figura w Madrycie, w Hiszpanii.

Katolicy sprawują kult i oddają chwałę Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, a Maryję czczą jako Matkę Boga i naszą.

Chyba każdemu z nas miesiąc maj kojarzy się z nadzwyczaj piękną, słoneczną pogodą, rozkwitającymi kwiatami, a także, coraz częściej, długim weekendem majowym. Ale jest jeszcze jedna charakterystyczna cecha tego wiosennego miesiąca - nabożeństwo do Matki Bożej.Ten jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku jest w całości poświęcony Maryi. Odradzająca się natura, piękna zieleń, kwiaty i ciepłe słońce starają się choć w minimalnym stopniu odzwierciedlić piękno Matki Kościoła, która właśnie w maju w sposób szczególny obdarza wiernych nieocenionymi łaskami. Historia nabożeństwa do Matki Bożej sięga V wieku, gdy w Kościele Wschodnim wierni gromadzili się wspólnie, aby oddać cześć Bogarodzicy. Wówczas gorącym orędownikiem i apostołem nowego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, obrońca Boskiego Macierzyństwa Maryi.Początkowo maj nie był jedynym i najważniejszym miesiącem poświęconym Maryi. Wszystko zmieniło się na przełomie XIII i XIV w., gdy król hiszpański Alfons X zaproponował, aby maj w sposób szczególny poświęcić właśnie Matce Bożej. Król zalecał, by wieczorami gromadzić się i modlić przy figurze Maryi. Kolejnym ważnym propagatorem nabożeństwa majowego był bł. Henryk Suzo, przyjaciel mistyków. Historia podaje, że ten błogosławiony dominikanin sam zbierał kwiaty i składał je na ołtarzu, a na głowę Najświętszej Dziewicy zakładał koronę z róż. Wszystko na znak wielkiej miłości, jaką darzył Maryję. Nabożeństwo majowe szybko się rozpowszechniało. Do tego stopnia, że w XV w. praktykowano je już w Hiszpanii, Portugalii, Nadrenii, Ameryce Środkowej oraz w Italii.Ważnym punktem w historii nabożeństwa jest wydane w 1549 r. przez Wolfganga Seidla dzieło pt. „Maj duchowy”. To właśnie na łamach tej publikacji po raz pierwszy maj nazwano oficjalnie „miesiącem Maryi”. Niezwykle istotną rolę w rozwoju nabożeństwa odegrali dwaj jezuici: o. Ansolani oraz o. Hannibal Dionisi. Pierwszy z nich jest uważany za autora współczesnej jego formy, jako pierwszy po zakończonej modlitwie błogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Drugi z jezuitów, o. Hannibal Dionisi zebrał i usystematyzował wszystkie objawy kultu do Najświętszej Panny, a następnie wydał publikację pt. „Miesiąc Maryi”, która w ciągu pierwszych 70 lat doczekała się aż 18 wydań. O. Dionisi zalecał w swoim dziele, aby w maju „zdobić kwiatami ołtarze Matki Bożej, codziennie gromadzić się na wspólnej modlitwie, każdego dnia poświęcić Matce Bożej jakieś duchowe wyrzeczenie, a także przeczytać i zastanowić się nad rozważaniami z życia Maryi”.Na początku XVIII w. nabożeństwo majowe powoli zaczynało być sprawowane publicznie, gdyż do tej pory było prywatnym elementem kultu Maryjnego. Wszystko zmieniło się za sprawą o. Alfonsa Muzzarellego, który przez całe życie nieustannie propagował nabożeństwo do Matki Bożej. Niezwykły rozkwit maryjnego hołdu można zauważyć od czasu wydania przez papieża Piusa VII bulli, w której ustanowił odpust zupełny za takie praktyki religijne.Głównym punktem nabożeństwa majowego jest litania loretańska, powstała w XII w. w miejscowości Loretto we Włoszech. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V i składa się obecnie z 49 wezwań. Ze względu na ustanowienie 3 maja świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nasza rodzima wersja zawiera 50 wezwań. Pierwsze w Polsce publiczne nabożeństwo majowe odbyło się w 1837 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie.Miesiąc maj już trwa, zatem pamiętajmy o słowach papieża Pawła VI, które zawarł w Encyklice Mense Maio: „Niech więc w Maryjnym miesiącu, Czcigodni Bracia, z większą gorliwością i ufnością wznoszą się błagania do Bogurodzicy, by uprosić Jej łaskę i dary. (…) Bóg ustanowił Najświętszą Maryję Pannę hojną szafarką swych darów. (…) Niech Maryja łaskawie wysłucha głosów pobożnych, jakie wznoszą się do Niej z ziemi”.autor: Paweł Ozdobaźródło artykułuhttps://www.pch24.pl/historia-nabozenstwa-majowego,14703,i.htmlHistoria nabożeństwa majowegoChyba każdemu z nas miesiąc maj kojarzy się z nadzwyczaj piękną, słoneczną pogodą, rozkwitającymi kwiatami, a także, coraz częściej, długim weekendem...Pch24.pl

Centralnym punktem Nabożeństwa Majowego jest odmówienieLitanii Loretańskiej

"

"

tekst Litanii - KLIK

Na kolejnych stronach poznasz kilka ciekawostek o tej modlitwie

Litania- to jest modlitwa błagalna złożona z wielu wezwań, gdzie każde kończy się zwrotem:1) "Zmiłuj się nad nami!" lub "Wysłuchaj nas Panie!" - gdy zwracamy się do Osób Boskich2) "Módl się za nami!" - gdy zwracamy się do Matki Bożej lub świętych

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi PannyKyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze znieba, Boże, zmiłuj się nadnami.Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nadnami.Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nadnami.Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nadnami.Święta Maryjo, módl się zanami.Święta Boża Rodzicielko, módl się zanami.Święta Panno nadpannami, módl się zanami.Matko Chrystusowa, módl się zanami.Matko Kościoła, módl się zanami.Matko łaski Bożej, módl się zanami.Matko nieskalana, módl się zanami.Matko najczystsza, módl się zanami.Matko Dziewicza, módl się zanami.Matko nienaruszona, módl się zanami.Matko najmilsza, módl się zanami.Matko przedziwna, módl się zanami.Matko dobrej rady, módl się zanami.Matko Stworzyciela, módl się zanami.Matko Zbawiciela, módl się zanami.Panno roztropna, módl się zanami.Panno czcigodna, módl się zanami.Panno wsławiona, módl się zanami.Panno można, módl się zanami.Panno łaskawa, módl się zanami.Panno wierna, módl się zanami.Zwierciadło sprawiedliwości, módl się zanami.Stolico mądrości, módl się zanami.Przyczyno naszej radości, módl się zanami.Przybytku Ducha Świętego, módl się zanami.Przybytku chwalebny, módl się zanami.Przybytku sławny pobożności, módl się zanami.Różo duchowna, módl się zanami.Wieżo Dawidowa, módl się zanami.Wieżo zkości słoniowej, módl się zanami.Domie złoty, módl się zanami.Arko przymierza, módl się zanami.Bramo niebieska, módl się zanami.Gwiazdo zaranna, módl się zanami.Uzdrowienie chorych, módl się zanami.Ucieczko grzesznych, módl się zanami.Pocieszycielko strapionych, módl się zanami.Wspomożenie wiernych, módl się zanami.Królowo Aniołów, módl się zanami.Królowo Patriarchów, módl się zanami.Królowo Proroków, módl się zanami.Królowo Apostołów, módl się zanami.Królowo Męczenników, módl się zanami.Królowo Wyznawców, módl się zanami.Królowo Dziewic, módl się zanami.Królowo Wszystkich Świętych, módl się zanami.Królowo bezzmazy pierworodnej poczęta, módl się zanami.Królowo Wniebowzięta, módl się zanami.Królowo Różańca Świętego, módl się zanami.Królowo rodzin, módl się zanami.Królowo pokoju, módl się zanami.Królowo Polski, módl się zanami.Baranku Boży, którygładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.Baranku Boży, którygładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.Baranku Boży, którygładzisz grzechy świata, zmiłuj się nadnami.P. Módl się nad nami, święta Boża Rodzicielko.W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się:Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Litania zwana jest „Loretańską” od miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku. Miasto stało się słynne przede wszystkimza sprawą Sanktuarium Maryjnego,którego początki sięgają XIII wieku.

Dlaczego Loretańska?

chcesz wiedzieć więcej?KLIK

Figura Matki Bożej w Loreto

Figura Matki Bożej Loretańskiej posiada dwie charakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza.

Właśnie w tym Sanktuarium Litania Loretańska była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów. Tam też przybrała ostateczną formę i zaczęła rozchodzić się na cały Kościół. Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1572 r. we Florencji i zawierała 43 wezwania.

Domek Matki Bożej wewnątrz świątyni w LoretoLitania zwana jest „Loretańską” od miasteczka Loreto, znajdującego się w środkowych Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża Adriatyku. Miasto stało się słynne przede wszystkim za sprawą Sanktuarium Maryjnego, którego początki sięgają XIII wieku. Wierzono, że właśnie wtedy został przeniesiony przez aniołów do Loreto Domek Nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Okazało się, że legenda ta wcale nie jest taka daleka od prawdy. W archiwach watykańskich znaleziono dokumenty świadczące o tym, że budynek z Nazaretu został przetransportowany drogą morską przez włoską rodzinę noszącą nazwisko Angeli, co po włosku znaczy aniołowie. Cała operacja przeprowadzona była w sekrecie ze względu na niespokojne czasy i strach o to, by cenny ładunek nie wpadł w niepowołane ręce. Była to na tyle skomplikowana akcja, że bez udziału Opatrzności i wojska anielskiego wydaje się, że była nie do przeprowadzenia. Nie od razu przewieziony budynek znalazł się w Loreto. Trafił najpierw do dzisiejszej Chorwacji, a dopiero po trzech latach pieczołowicie złożono go w całość w lesie laurowym, stąd późniejsza nazwa Loreto. Nie ulega też wątpliwości, że to ten sam Domek.W XIX w. prowadzono szczegółowe badania naukowe, które w pełni potwierdziły autentyczność tego bezcennego zabytku. Święty Domek Matki Bożej, został umieszczony w przepięknej bazylice, a wewnątrz Świętego Domku, nad ołtarzem, została umieszczona figura Matki Bożej Loretańskiej, przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce.Figura Matki Bożej Loretańskiej posiada dwie charakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza.Do Loreto przybywali sławni święci, m.in. Katarzyna ze Sieny, Franciszek z Pauli, Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery, Franciszek Borgiasz, Ludwik Gonzaga, Karol Boromeusz, Benedykt Labre i Teresa Martin. Jest to miejsce szczególnych uzdrowień i nawróceń. Papież Leon X w swojej bulli wysławiał chwałę tego sanktuarium i proklamował wielkie, niezliczone i nieustające cuda, które za wstawiennictwem Maryi Bóg czyni w tym kościele.Wnętrze Domku Loreto, w którym można zobaczyć oryginalne ściany domu Maryi z Nazaretu i gdzie znajduje się figura Matki Boskiej z Loreto

Wspomożenie Wiernych

KrólowaAniołów

KLIK

Czy wiesz, co mogą oznaczać tytuły Matki Bożej z Litanii? Pokażę Ci niektóre

Królowo bez zmazypierworodnej poczęta

RóżoDuchowna

Fragmenty fresków w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof

WieżoDawidowa

BramoNiebieska

DomieZłoty

ArkoPrzymierza

Polskie akcenty w Litanii Loretańskiej

KrólowoPolski

MatkoMiłosierdzia

KLIK

Królowo Polskiod 1922, jednak obecne od 1656 roku w poprzedniej wersji Królowo Korony PolskiejMatko Miłosierdziaw 2014, ale tylko dla polskiej wersji litanii (inicjatywa wyszła z Białegostoku)

Już prawie koniec!Prawda, że było sporo ciekawych informacji?Jeśli masz pytania- napisz do mnie!

"

"

Na koniec naszej lekcji pomodlimy się wspólnie - przejdź do następnego slajdu! KLIK

Amen.

Przygotuj tekst Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny

Dziękuję!Szczęść Boże!