Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Maryja

Królowa Polski

Tytuły Maryi

Niepokalanie Poczęta

Bogurodzica

Zawsze Dziewica

Wniebowzięta

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.

Prawie wszystkie województwa koronne przeszły na stronę króla Szwecji Karola Gustawa, porzucając Jana Kazimierza. Król udał się 17 października na austriacki Śląsk do Głogówka 20 listopada wydał w Opolu uniwersał do narodu, wzywając w nim wszystkie stany do zbrojnego powstania przeciwko Szwedom.

Najazd Szwedów na Rzeczpospolitą w 1655 r.

21 lipca 1655 roku wojska Karola X Gustawa pod dowództwem generała Wittenberga przekroczyły granice Polski, chcąc opanować kraj. Armia szwedzka szybko zajęła niemal całe terytorium Korony i część Litwy.

Najbardziej dramatyczne chwile klasztor jasnogórski przeżył podczas "potopu szwedzkiego". W Polsce panował wówczas Jan Kazimierz. Wydawało się, że Polska utraci swą niepodległość. Stojący na czele klasztoru jasnogórskiego ksiądz Augustyn Kordecki otrzymał od Szwedów list żelazny, gwarantujący bezpieczeństwo twierdzy. Pomimo tego nie dowierzano Szwedom i cudowną ikonę wywieziono 7 listopada 1655 roku do klasztoru o. paulinów w Głogówku, a w kaplicy umieszczono kopię. Pomimo wcześniejszych obietnic Szwedzi zażądali wpuszczenia do twierdzy swego garnizonu jednak paulini stanowczo odmówili. Licząc się z możliwością oblężenia zakonnicy zakupili 60 muszkietów i wzmocnili załogę do 160 żołnierzy. Już 8 listopada Szwedzi podjęli próbę opanowania klasztoru i sanktuarium, licząc na zaskoczenie. Na czele oddziału liczącego 200 jeźdźców przybył w tym celu hrabia Jan Wejhard Wrzesowicz lecz po odmowie zakonników odszedł następnego dnia do Wielunia.

Oblężenie Jasnej Góry

18 listopada pod klasztor podszedł korpus gen. Burcharda Müllera von der Luhnen.Szwedzki korpus liczył 3200 żołnierzy (w tym 800 jazdy polskiej) i 17 dział. Załoga twierdzy jasnogórskiej liczyła 300 ludzi oraz kilkanaście dział. Ponowne nie wpuszczenie Szwedów do klasztoru oznaczało początek oblężenia, trwającego od 18 listopada 1655 do nocy z 26 na 27 grudnia. 29 grudnia na wieść o zwycięskiej obronie Jasnej Góry zawiązała się konfederacja tyszowiecka przeciwko Szwedom. Obrona Jasnej Góry wlała nowe siły w sparaliżowany naród była triumfem w wymiarze religijno-symbolicznym. Zwycięstwo obrońców przypisano wstawiennictwu i opiece Matki Najświętszej.

Obrona Jasnej Góry

Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram.

"

"

Śluby króla Jana Kazimierza

Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico", ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami".

Tablica z tekstem ślubów Jana Kazimierza

Sala rycerska na Jasnej Górze

Odnowienie ślubów Jana Kazimierza

Kardynał August Hlond

Papież Benedykt XV

Pius XII

Kardynał Stefan Wyszyński

Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem "Królowej Polski". Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej prośby (1920). Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą Konstytucją polską. Dnia 31 października 1943 roku papież Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcił równocześnie, aby aktu oddania się dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. Episkopat Polski uchwalił, że w niedzielę 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie; 15 sierpnia - wszystkie diecezje, a 8 września - cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej Polski. W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August Hlond.

W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), w czasie uroczystej "Wielkiej Nowenny", na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki. 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu laty złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów narodu. W odróżnieniu od ślubowań międzywojennych, akt ślubowania dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z osobna (w roku 1965), tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej i dla królestwa Chrystusowego na ziemi. Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Film

Obrona Jasnej Góry

Apel Jasnogórski historia

Śluby

Kalendarium

1655r.

Najazd Szwedów na Polskę

18.11.1655r.

1.04.1656r

27.12.1655r.

Początek oblężenia Jasnej Góry

Koniec oblężenia Jasnej Góry

Jana Kazimierza

Kalendarium

Akt Oddania Polski Matce Bożej

8.09.1946r.

learn more

3.05.1966r.

3.05.2016r.

Kardynał August Hlond

Kardynał Stefan Wyszyński

abp Stanisław Gądecki


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nabożeństwa Majowe

Dziękuję

Maryjo, Królowio Polski - módl się za nami.