Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

Misja: ewangelizacja

5

6

7

8

10

9

Szczęść Boże!Witajcie droga Młodzieży! :)W tej prezentacji chcielibyśmy zaprosić Was do niesamowitej misji...Latamy w kosmos,Tworzymy nowoczesne technologie,Zdobywamy Internet i wiele innych...A gdyby w tym wszystkim pamiętać o Bogu i drugim człowieku?

Zacznijmy jednak naszą przygodę od pewnego opowiadania... Po długim okresie życia spędzonym na wspólnym studiowaniu oraz medytacji, trzech uczniów postanowiło opuścić swojego mistrza i rozpocząć swoją wędrówkę poprzez świat. Dziesięć lat później powrócili, aby złożyć wizytę swojemu mistrzowi. Stary mnich kazał im usiąść wokoło siebie, ponieważ wiek nie pozwalał mu już na podniesienie się z miejsca. Każdy z nich rozpoczął opowiadanie swojej historii. «Ja», rozpoczął pierwszy, głosem pełnym dumy, «napisałem trzy książki i przyczyniłem się do sprzedania milionów ich kopii». «To znaczy, że zapełniłeś świat papierem», powiedział mistrz. «Ja», powiedział z radością drugi, «wygłaszałem kazania w tysiącach miejsc». «To znaczy, że wypełniłeś świat słowami», powiedział mistrz. W końcu przemówił trzeci: «Ja przyniosłem ci tylko tę poduszkę, abyś mógł na niej kłaść swoje obolałe nogi», powiedział. «Tylko ty», powiedział mistrz, «odszukałeś Boga».

Jak pokazuje nam ta historia Boga znaleźć można i mówić o Nim na różne sposoby.Można pisać o nim książki, głosić piękne kazania, ale można też pokazać go czynem.Pięknie tego zadania podejmują się Ci, którzy mają odwagę by wyjechać do różnych krajów by tam wśród różnych kultur, zwyczajów, tradycji, języka, koloru skóry - głosić Jezusa.Zastanawiałeś się kiedyś nad tym: Co to są misje ewangelizacyjne? Jak przebiegają?

Odpowiedź na pytanie: co to jest działalność misyjna i jak przebiega znajdziesz w poniższym filimiku! Zachęcamy do obejrzenia! :)

Jak widzimy DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA to nic innego, jak głoszenie innym ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA CHRYSTUSA. Przecież to On powiedział:"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".Mt 28, 18-20Powyższe słowa Jezusa nazywamy:NAKAZEM MISYJNYM.

Czy musimy zatem wyjechać na misję, żeby głosić innym Jezusa?Niekoniecznie!W jaki zatem sposób pomóc?Oto kilka propozycji:modlitwa za misje i misjonarzy, tzw. adopcja duchowa,propagowanie idei prowadzonych misji wśród znajomych,obserwowanie tego co dzieje się na misjach w social mediach,wsparcie duchowe i materialne misji,zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych, makulatury, zużytej elektroniki, itp,udział w projektach, konkursach, olimpiadach misyjnychi wiele innych, ile chętnych osób do pomocy, tyle pomysłów :)

Przykład takiego działania mamy w wielu świętych, którzy kierowali się mocno w swoim życiu słowami św. Pawła z Listu do Koryntian (9, 16):"Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii"Tymi świętymi misjonarzami byli chociażby:św. Piotr Klawerbł. o. Jan Beyzym SJśw. Teresa z Lisieuxśw. Teresa z Kalkutybł. Teresa Ledóchowskabł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski - męczennicy z PeruWięcej informacji o tych świętych znajdziecie w linku: https://missio.org.pl/pontyfikat/biblioteka-misyjna/misyjni-swieci/patroni-misyjni

Na zakończenie pomódlcie się za misjonarzy i za tych, którym głoszona jest Dobra Nowina o Jezusie!Możesz to zrobić w śpiewający sposób :)

Prezentację przygotowali: ks. Marcin Nockowskiks. Maciej WagnerWykorzystano:grafikę z www.pixabay.comoraz Internetuinformacje za www.kuria.pl oraz www.szczecin.tvp.plfilmy z www.youtube.com

ZADANIE DO WYKONANIAPoniżej w linku, znajdują się puzzle do ułożenia, poprawne wykonanie zadania sprawi, że zobaczycie grafikę z hasłem,które towarzyszy dziełom misyjnym podejmowanymw diecezji szczecińsko-kamieńskiejhttps://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e24ba698e8dmisje - jigsaw puzzle (24 pieces)Free online jigsaw puzzle...Jigsaw PlanetDo dzieła!Jak rozumiesz to hasło?

Jak diecezja szczecińsko-kamieńska pomaga misjom?Szczegóły w linkach poniżej! Kliknij koniecznie!ADOPCJA na odległośćPrzekaż swój 1% podatku na rzecz misji i włącz się w projektDziałamy w ramach struktur fundacji Szczecińska - www.szczecinska.eu Dar serca można złożyć na konto misyjne diecezjalnej Fundacji Szczecińskiej,...KuriaPonadto, ZBUDOWALIŚMY świątynię na Madagaskarze :)Zakończono budowę kościoła w Misokitsy - dar naszej Archidiecezji dla wiernych na Madagaskarze.15 kwietnia 2020 r. została ukończona budowa świątyni na Madagaskarze w Misokitsy. Kościół pod wezwaniem Matki Kościoła jest darem naszej...KuriaPRZYBLIŻAMY dzieciom i młodzieży tematykę misyjnąMłodzi misjonarze z Wolina wsparli budowę szkoły i kościoła na MadagaskarzeKolejna szkoła z naszej Archidiecezji zaangażowała się w akcję budowy szkoły i kościoła na Madagaskarze. Przez kilka tygodni dzieci i młodzież z...KuriaOrganizujemy KONKURSYKonkurs „Pod skrzydłami Dobrego Anioła"Wraz ze Szkołą Podstawową nr 14 w Szczecinie - serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Rodzinnym pt. „Pod skrzydłami Dobrego...KuriaOgólnopolski Domowy Konkurs religijno-muzyczny dla uczniów i nauczycieliKoncert odbędzie się w 13. miastach i największych halach koncertowych w Polsce. Usłyszymy utwory premierowe napisane specjalnie na tę okazję oraz...Kuriaoraz OLIMPIADY Z WIEDZY O AFRYCEFinał regionalny Olimpiady Wiedzy o AfryceW sali konferencyjnej Kurii Metropolitalnej w Szczecinie odbył się regionalny finał Olimpiady Wiedzy o Afryce. Uczestnicy otrzymali test z 70....Kuriai wiele innych... :)

"Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji".św. Jan Paweł II

Tutaj umieściliśmy kilka innych cytatów z Pisma Świętego odnoszących się do misyjnej działalności:Dz 13, 47 - „Tak bowiem nakazał nam Pan”.Iz 49, 6 - „Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi”.Łk 24, 47 - „W imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom nawrócenie dla odpuszczenia grzechów”.J 2, 17 -,,Gorliwość o dom Twój pochłania Mnie".Iz 56, 7 „Mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów”.Rz 10, 14-15 - ,,Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!".J 3, 16 - „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby go potępił, lecz aby go zbawił".Dz 2, 4 - ,,Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.