Want to make creations as awesome as this one?

Presentació del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes de l'Institut Lluís Companys de Tordera

More creations to inspire you

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

Transcript

Departament d'Informàtica,PRESENTACIÓCicle Formatiu de Grau MigSistemes Microinformàtics i Xarxes,DUAL,DUAL,La tecnologia per si sola no és suficient. Cal posar-hi el cor. (Jane Goodall),1. Instal·lacions,6. Material,8. Sortides previstes,7. Calendari,2. Sistema educatiu,Índex,5. Horari,4. Continguts,3. Competència general,9. Vídeo,1. Instal·lacions,Torna a l'índex,2. Sistema educatiu,ESO,UNIVERSITAT,BATXILLERAT,CFGM,PFI,CFGS,PAU,Torna a l'índex,Xarxes de dades,Webs i gestió d'aplicacions,+ info,Aquests estudis postobligatoris us capaciten per instal·lar i mantenir serveis de:,de tipus fixe i mòbil,Suport a l'usuari final,+ info,Atenció directa al client,+ info,3. Competència general,+ info,Hardware i software,Serveis d'Internet,Sistemes informàtics,Torna a l'índex,Més informació del títol,AQUÍ!,Lorem Ipsum,Muntatge i manteniment d'equips,Sistemes operatius monolloc,Lorem Ipsum,Aplicacions ofimàtiques,Lorem Ipsum,Sistemes operatius en xarxa,Lorem Ipsum,Lorem Ipsum,Xarxes locals,Lorem Ipsum,Seguretat informàtica,Lorem Ipsum,Serveis en xarxa,Lorem Ipsum,Lorem Ipsum,Lorem Ipsum,Lorem Ipsum,Lorem Ipsum,Empresa i iniciativa emprenedora,Anglès tècnic,Formació i orientació laboral,Lorem Ipsum,Síntesi,FCT,Lorem Ipsum,Aplicacions web,Introducció a la programació,3. Competència general,Torna a l'índex,Segon curs,Les classes es duran a terme de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h.,Ja que al segon curs es faran les pràctiques en empresa, durant unes hores lectives, anireu a l'empresa en comptes de l'institut.,Marc horari lectiu,>,>,5. Horari,Torna a l'índex,1r curs,Sempre: - 2 bolígrafs (blau i negre) - 1 llapis i goma. - 1 llibreta,6. Material,Torna a l'índex,L'alumne ha de tenir connexió a internet a casa, així com un portàtil per poder treballar des de casa.En cas d'haver de comprar un portàtil, tingueu en compte els requisits del portàtil per 2n SMX.,INFO,2n curs,Sempre: - 2 bolígrafs (blau i negre) - 1 llapis i goma. - 1 llibreta,Obligatori:- Ordinador portàtil segons especificacions tècniques.- Connexió a internet a casa.,Especificacions tècniques Portàtil 2n SMX,7. Calendari,Torna a l'índex,Els cicles no funcionen per trimestres, sinó que ho fan per MÒDULS. Cada mòdul té unes hores concretes assignades.,>,Els butllenis de notes s'entregaran cada trimestre i constaran de notes orientatives i notes definitives.,>,FESTIUS:,>,- Període de Nadal- Setmana Santa- Festa local: 11 de maig (Sant Ponç)- Finalització de classes (mitjans de maig de 2021),Maig: 100h FCT,>,Juny: 2a convocatòria,>,Juliol: FCT / DUAL,>,Per matricular-se a 2n és indispensable tenir un 60% d'hores de 1r superades.,8. Sortides previstes,Torna a l'índex,Gràcies per la teva atenció!,T'esperem al Lluís Companys de Tordera