Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

numer specjalny zdalnej katechezy

78

MIESIĄC NABOŻEŃSTW MARYJNYCH

Rozpoczyna się miesiąc maj

CZYLI KILKA SŁÓW O MATCE BOŻEJ

MAMA KRÓLOWA

Zaśpiewajmy razem

Mama czuwa Mama wie Czego każde dziecko chce Mama kocha Mama wie najlepiej Czego mi brakuje Czego potrzebuje Mama kocha Mama wie najlepiej Nie potrzebne Mamie Brylanty, złoto i korona Ona piękna jest bez tego I Błogosławiona Można Ciebie namalować Można o Tobie śpiewać Bo Ty jesteś najpiękniejsza Bo Ty jesteś Królowa Nieba

WYBRANA SPOŚRÓD WIELU NIEWIAST

Maryja była prostą dziewczyną, która żyła w Nazarecie w Izraelu. Chociaż została wybrana przez Boga, aby była mamą Pana Jezusa- nigdy nie przestała być pokorną osobą. Zawsze służyła innym.

Kim ONA jest?

Matka Boża jest również naszą MAMĄ, ponieważ kiedy Jezus umeriał na krzyżu poprosił Ją o to. Ona się zgodziła i do dnia dzisiejszego opiekuje się uczniami swojego Syna i Jego Kościołem.

Najbardziej popularne modlitwy do Matki Bożej to: różaniec, modlitwa "Anioł Pański" oraz "litania loretańska".

Title 1

Różaniec -modlitwa świętych

Wielu świętych każdego dnia modliło się na różańcu. Dzisiaj także wielu ludzi to robi. Są specjalne wspólnoty w parafiach, które skupiają takie osoby. Wspólnoty te nazywamy: "Różami różańcowymi".

Pamiętacie jak w październku rozmawialiśmy o różańcu? Jeśli nie to wróćcie do tej lekcji. Matka Boża w Fatimie poprosiła właśnie dzieci by odmawiały różaniec.

Title 1

TEKST:W: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. O: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo... W: Oto ja służebnica Pańska. O: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo... W: A Słowo ciałem się stało. O: I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo... W: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Anioł PańskiJest to modlitwa w czasie której wspominamy i dziękujemy Maryi, że zgodziła się na wolę Boża, przekazaną Jeje przez archanioła Gabriela, że zostanie Matką Jezusa.

Title 1

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami.

W maju są specjalne nabożeśtwa ku czci Matki Bożej. Ludzie w kościołach czy przy kapliczkach spotykają się i wspólnie odmawiają Litanię Loretańską. Nazwa pochodzi od włoskiego miasta Loreto, gdzie zgodnie z tradycją jest przeniesiony dom Maryi z Nazaretu, w którym miało miejsce Zwiastowanie. Powyżej widzisz zdjęcie tego miejsca.Litania Loretańska ma bardzo dużo określeń Matki Bożej. Dlaczego?Zobacz, kiedy o kimś opowiadamy, czy sami siebie przedstawiamy podajemy cechy, że ktoś jest uczciwy, mądry, ambitny, pomysłowy. Podobnie jest z litanią. Maryja tak jak nasze mamy, zna wiele sposobów, by okazać nam swoją miłość. Stąd tyle określeń Matki Bożej w tej modlitwie. Na dalszych stronach będzie tekst tej litanii. Proszę na koniec katechezy pomódl się nią. Szczęść Boże :-)

LitaniaLoretAńska

Title 1

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.Królowo wniebowzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Title 1