Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KATECHEZA

OŚCIÓŁ W

ŚREDNIOWIECZU

K

INDEX

Praca domowa

Kryzys

Znaczenie Kościoła

Rozwój i cele

Wydarzenia

Streszczenie wizualne

Chrystianizacja

Reforma gregoriańska

Zakony

Założenia ref.

ZNACZENIEKOŚCIOŁAW ŚREDNIOWIECZU

WAŻNIEJSZE WĄTKI

Kościół w średniowieczu był nie tylko wspólnotą prowadzącą do zbawienia, ale też istotną częścią życia społecznego. Kościół miał ogromne zasługi w dziedzinie rozwoju kultury.

"

"

Wiara i życie Kościoła

ROZWÓJ I CELE

Szybki rozwój Kościoła Poszerzenie działalności wśród Anglosasów, ludów germańskichGłówny cel: chrystianizacja i wychowanie duchowe nowych ludówRozwój zakonów, powstawanie przy kościołach szpitali, sierocińców...

Na ziemię Słowian chrześcijaństwo dotarło na przełomie IX i X w.

Święci Cyryl i Metody-Apostołowie Słowian

CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN

"

BENEDYKTYNI

zajmowali się przepisywaniem ksiąg

"

"

CYSTERSI

odegrali ważną rolę w rozwoju rolnictwa

"

DOMINIKANIE

założycielem św. Dominik Guzman

FRANCISZKANIE

założycielem św. Franciszek

ZAKONY ŚREDNIOWIECZA

"

"

KRYZYS

Ludzie Kościoła często byli uzależnieni od władzy świeckiej, z tego powodu Kościół przeżywał wewnętrzny krysys. Jego wyrazem były np. symonia, inwestytura świecka, a także kryzys moralny duchowieństwa.

+ info

to sprzedawanie urzędów kościelnych

SYMONIA

to decydowaniewładców świeckich o tym, kto obejmie stanowiska kościelne

INWESTYTURAŚWIECKA

KRYZYS MORALNY DUCHOWIEŃSTWA

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Chrzest Polski

966

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

1000

Zjazd Gnieźnieński

Reforma gregoriańska

1074/75

Schizma wschodnia

1054

Wyprawy krzyżowe

1096

Dla tych, co lubią historię :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

REFORMA GREGORIAŃSKA

Rola św. Grzegorza VII

Głęboką reformę Kościoła średniowiecznego podjął papież Grzegorz VII. Wypowiedział on walkę symonii, inwestyturze oraz nadużyciom moralnym.W roku 1074 zwołał do Rzymu synod, który podjął uchwały.

Kto przyjął urząd kościelny za pieniądze, zostaje automatycznietego urzędu pozbawiony

I

Żonaci kapłaninie mogąsprawowaćsakramentów

II

Pod groźbą ekskomunikinie wolno było przyjmować od świeckich godności kościelnych

III

Miała wyrażać troskęo życie moralne duchowieństwa

IV

ZAŁOŻENIA REFORMY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie w życie radykalnych zmian nie zawsze jest entuzjastycznie przyjmowanie.Tak też było z reformą gregoriańską.Dziś też słychać głosy krytykujące Kościół. ZASTANÓW SIĘ:* jakie są tego przyczyny?* Dlaczego młodzi często nie czują się odpowiedzialni za Kościół?* Co zrobić, aby to zmienić?/to praca domowa dla wyznaczonych przeze mnie osób/

Dziękuję :)