Want to make creations as awesome as this one?

Joc de Cultura musical de NIVELL MITJÀ. En aquest joc repassaràs alguns dels continguts treballats al CICLE MITJÀ o et servirà per a aprendre nous conceptes musicals, culturals i artístics. A cada lletra trobaràs diferents recursos audiovisuals per aprofundir una mica més sobre el tema de la pregunta. Per conèixer i aprendre amb altres jocs musicals i activitats artístiques, visita: www.racomusicaldidactic.com

More creations to inspire you

HALLOWEEN QUIZ

Game

NEWS-QUIZ ÜBER SACHSEN-ANHALT

Game

GENIUS! SURVEY

Game

HALLOWEEN QUIZ

Game

PLANTS: TRUE OR FALSE

Game

Transcript

Passa la música,Racó Musical Educatiu, recursos didàctics,nivell mitjà,JUGAR,AMB LA A,EN DIEM AIXÍ QUAN L'ALÇADA DE LA NOTA ÉS MÉS ALTA QUE UNA DE MÉS GREU,Y,V,H,AGUT,X,W,M,T,I,P,F,J,U,L,Q,A,Z,G,AMUNT,B,O,S,C,K,R,N,D,E,AMB LA B,A,FIGURA RÍTMICA QUE VAL DUES PULSACIONS,B,U,X,V,N,T,BLAVA,G,K,H,E,F,Q,M,O,L,D,J,W,S,Y,P,BLANCA,I,Z,R,C,AMB LA C,B,Unitat de temps que s'escriu just després de la clau de Sol. Ens indica la mètrica i número de pulsacions a cada "vagó" de la partitura,T,E,G,Q,X,N,V,D,COMPÀS,A,Y,C,I,P,CORXERA,M,L,U,J,W,F,S,O,K,Z,R,H,ARTISTA CATALÀ IMPORTANT DEL SURREALISME. VA CREAR EL RELLOTGE TOU.,AMB LA D,C,J,Y,Z,A. DURERO,W,Q,H,F,B,X,O,U,D,N,T,S,R,E,G,K,L,S. DALÍ,V,P,I,A,M,AMB LAE,D,QUAN TENIM LES NOTES EN ORDRE ESCRITES AL PENTAGRAMA, EN DIEM...,P,H,ESCALA,M,A,Q,Y,X,E,C,B,O,I,Z,N,J,ESCOLTA,V,T,F,R,G,W,S,U,L,K,N,P,M,F,T,X,V,AMB LAF,J,H,Y,Q,L,I,K,W,E,S,ÉS LA 4a NOTA DE L'ESCALA DE DO,O,G,R,U,FA,SOL,A,C,B,Z,D,J,X,Instrument de percussió tradicional de la Xina. Escolta...,Q,G,S,P,H,L,N,F,AMB LA G,I,M,K,V,Y,O,U,T,R,W,C,Z,D,B,A,GONG,E,GANG,H,V,X,T,S,Y,L,O,INSTRUMENT DE VENT CONEGUT SOBRETOT PER TOCAR MÚSICA BLUES,K,AMB LA H...,N,I,J,R,U,Q,M,P,G,W,Z,B,HARMÒNICA,C,E,A,D,HERMÒNICA,F,Y,V,S,R,W,M,J,P,H,CONTÉ LAI,N,Q,I,U,O,X,COMPOSITOR ITALIIÀ DEL BARROC QUE VA COMPONDRE LES 4 ESTACIONS, ENTRE D'ALTRES OBRES,T,L,K,C,VIVALDI,Z,E,B,TXAIKOVSKI,A,D,F,G,R,AMB LA J,U,X,J,Intèrpret musical de l’edat mitjana, que transmetia cantant les obres musicals dels trobadors.,O,I,M,S,Q,L,T,V,W,Y,K,P,N,B,Caballer,F,D,A,E,H,Z,Joglar,J,C,K,R,O,Q,W,J,M,X,Escolta...,S,V,Y,N,T,U,L,P,QUIN RITME HA SONAT?,H,F,G,C,A,I,B,,Z,D,E,AMB LAL,T,K,P,R,W,N,S,Y,X,M,O,U,L,Festa popular i tradicional catalana que es celebra per la Pasqua cantant i ballant,Q,V,B,Les caramelles,I,C,D,F,J,H,Z,E,La Patum de Berga,A,G,T,U,L,V,N,X,O,S,W,M,R,P,COMPOSITOR CLÀSSIC D'ÀUSTRIA QUE VA COMPONDRE, ENTRE D'ALTRES, AQUESTA SIMFONÍA:,Y,AMB LAM,Q,D,K,C,A,MOZART,Mussorgski,I,B,G,F,J,Z,E,H,Y,FIGURA RÍTMICA QUE VAL UNA PULSACIÓ,M,R,N,P,W,S,T,AMB LAN,Q,O,U,V,X,C,A,NEGRA,G,L,NOTA,H,F,J,E,D,Z,K,B,I,U,V,Q,R,S,O,X,CONTÉ LAO,Y,W,N,T,P,Composició musical on canten o toquen 2 o més veus mesclant-se i començant en diferents moments.,F,I,Z,D,C,CANÇÓ,A,L,CÀNON,M,J,K,E,H,B,G,Y,PINTOR ANDALÚS DEL S.XX CONEGUT PELS SEUS RETRATS CUBISTES,V,S,AMB LAP,W,Q,O,R,U,T,X,P,PAUL KLEE,K,I,N,M,Z,L,C,J,G,A,E,H,F,B,D,PICASSO,R,V,S,T,Q,Y,ESCOLTA...,X,U,QUIN RITME HA SONAT?,W,P,J,C,G,L,K,D,O,B,M,I,A,Z,F,E,N,H,U,T,R,V,S,AMB LA R...,X,Y,És la 2a nota de l'escala de Do,Q,W,B,P,H,A,O,J,N,Z,RE,C,E,M,K,D,I,SOL,L,G,F,AMB LAS,DANSA POPULAR DE CATALUNYA,Y,U,V,Q,S,T,X,R,P,W,H,SALSA,M,I,O,J,K,F,D,C,L,E,N,A,Z,SARDANA,G,B,W,S,AMB LAT,X,U,T,Y,V,INSTRUMENT DE VENT METALL DE GRANS DIMENSIONS. ESCOLTA'L,P,O,H,R,A,TIMBALS,E,I,K,TUBA,Z,D,M,N,L,J,F,Q,C,G,B,V,Y,ESCOLTA...,T,U,W,J,P,X,EN QUIN ORDRE HAN SONAT AQUESTES NOTES?,DO MI SOL,M,J,G,K,H,B,DO SOL MI,N,O,I,S,L,Z,F,Q,C,D,R,A,E,W,AMB LAV,INSTRUMENT DE CORDA FREGADA,U,X,P,Y,V,M,L,VIBRAFON,Q,F,O,I,K,R,A,VIOLA,N,G,J,E,C,H,T,S,B,D,Z,W,ESCOLTA...,V,Quin d’aquests ritmes és el que ha sonat?,P,Y,X,G,K,S,I,T,Q,M,Z,C,U,H,L,D,F,E,O,J,A,R,B,N,X,FIGURA RÍTMICA QUE TÉ UN VALOR DE 1/2 PULSACIÓ,Y,CONTÉ LAX,P,W,B,Z,M,Q,H,J,S,D,C,N,I,K,V,U,R,E,O,G,A,F,L,T,P,QUIN RITME HAS SENTIT?,ESCOLTA...,X,Y,E,O,A,U,C,H,M,I,S,Q,R,V,W,Z,G,L,B,T,D,J,F,K,N,QUIN RITME HA SONAT?,ESCOLTA...,Y,N,K,L,C,P,A,O,B,F,H,Z,I,D,T,M,R,J,G,V,X,S,W,E,U,Q,Has arribat al final,MÉS JOCS MUSICALS,¡ENHORABONA!,K,TORNAR A JUGAR,S,W,A,Z,D,U,M,I,J,H,B,T,L,C,P,E,R,G,N,X,O,Q,V,Y,F