Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Start

1

2

3

4

5

6

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Poleć, w krótkiej modlitwie, czas katechezy Duchowi Świętemu.Zaczynamy od prostego zadania- ułóż puzzle:Ichtis2 - jigsaw puzzle (12 pieces)Free online jigsaw puzzle...Jigsaw Planet

Symbol ryby gr. Ichthys pisany też ichtys – w języku starogreckim oznacza „ryba” (ἰχθύς, ΙΧΘΥΣ). Jest znakiem pierwszych chrześcijan i symbolizuje Jezusa Chrystusa. To akrostych, czyli słowo, które można utworzyć z pierwszych liter wyrazów w zdaniu. Ichthys (ΙΧΘΥΣ) składa się ze starogreckich słów:ΙΗΣΟΥΣ, Ἰησοῦς (Iēsoûs) – JezusΧΡΙΣΤΟΣ, Χριστὸς (Christós) – ChrystusΘΕΟΥ, Θεοῦ (Theoû) – BogaΥΙΟΣ, Υἱὸς (Hyiós) – SynΣΩΤΗΡ, Σωτήρ (Sōtér) – Zbawiciel

Ryba (ichtys) była symbolem chrześcijan pierwszych wieków, którzy rozpoznawali się po tym znaku. W ludzkiej naturze, skażonej grzechem, leży niestety skłonność do sporów i szukania pomiędzy sobą różnic. Również chrześcijanom, których jednoczy wiara w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, nie udało się uniknąć podziałów.Pojęcia schizmy wschodniej (1054r.) oraz reformacji (1517r.) znasz z lekcji historii, pod ikonkami- oko znajdziesz ich obrazowe przypomnienie.Dzisiejszy temat dotyczy okresu w historii Polski, gdy stała się ona domem dla ludzi wielu wyznań i narodowości. Zapisz temat:T: Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnejPrzeczytaj, proszę, treść katechezy w podręczniku (s. 130-132).

Obecnie Polska jest krajem stosunkowo jednolitym wyznaniowo i etnicznie, ale był czas w historii naszego kraju, gdy Rzeczpospolita stała się schronieniem i domem dla wielu wyznawców innych religii oraz odłamów chrześcijaństwa prześladowanych w krajach, z których przybyli (XVIw.). Przybysze i ich potomkowie szybko przestawali tutaj być obcy. Posłuchaj!

Napisz pod tematem katechezy, dlaczego Rzeczpospolitą Obojga Narodów możemy nazwać krajem tolerancji religijnej.

Szacunek dla wyznawców innych religii i wyznań prowadzi do społecznej zgody i harmonii w stosunkach międzyludzkich. Bardzo istotna jest dobra znajomość swojej własnej wiary- łatwiej nam okazać szacunek wyznawcom innych religii, gdy z własnego doświadczenia wiemy, jak ważna w życiu jest wiara.

Pomódl się o otwartość na ludzi innych wyznań i religii.