Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Historia Konstytucji 3 Maja

Sprawdź

Co to jest konstytucja?

Konstytucja to najważniejszy w państwie dokument.

Konstytucja 3 Majaz dnia 3 maja 1791 roku

Współczesna Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Wyzwanie

Czy wiesz, że...

Trochę historii...

Czy potrafisz czytać mapę

Jak powstała Konstytucja 3 Maja

Co widzisz na obrazie

O losach naszego państwa...

Czy potrafisz czytać mapę

Odpowiedź

W 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie. Którą rocznicę jej uchwalenia świętujemy w tym roku?

Odpowiedź

W 1795 roku polskie ziemie zostały rozdzielone pomiędzy sąsiadujące państwa – Rosję, Austrię i Prusy. Dopiero w 1918 roku Polska pojawiła się znowu na mapie Europy. Ile lat Polska walczyła o odzyskanie państwa?

Odpowiedź

1791

1918

1764

1795

Stanisław August Poniatowski sprawował władzę od 1764 do 1795 roku. Ile lat był królem Polski?

Ile lat minęło

QUIZ WIEDZY O KONSTYTUCJI 3 MAJA

START

QUIZ LOREM IPSUM DOLOR

Jan III Sobieski

Mieszko I

Stanisław August Poniatowski

Jak nazywał się król Polski, który panował w latach 1764-1795?

QUIZ LOREM IPSUM DOLOR

1791

1788

1764

W którym roku uchwalono Konstytucję 3 Maja?

QUIZ LOREM IPSUM DOLOR

w Gnieźnie

w Krakowie

w Warszawie

Gdzie została uchwalona Konstytucja 3 Maja?

QUIZ LOREM IPSUM DOLOR

Prusy

Turcja

Rosja

Które z wymienionych państw nie brało udziału w rozbiorach Polski?

był ostatnim królem Polski

QUIZ LOREM IPSUM DOLOR

doprowadził do upadku polskiej kultury i sztuki

sprzeciwiał się uchwaleniu Konstytucji 3 Maja

Wskaż zdanie prawdziwe na temat Stanisława Augusta Poniatowskiego:

była pierwszym takim dokumentem w Europie

QUIZ LOREM IPSUM DOLOR

powstała z użyciem podstępu

została zaakceptowana przez sąsiadów Polski

Wskaż zdanie fałszywe na temat Konstytucji 3 Maja:

Udało ci się rozwiązać quiz wiedzyo Konstytucji 3 Maja.

Gratulacje!