Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Co możemy zrobić aby chronić Ziemię?,Spójrzcie, jaka piekna jest nasza planeta Ziemia ,Czystość wody jest niewątpliwie problemem w skali światowej. Skażenie rzek i wód gruntowych, z których człowiek czerpie wodę pitną stale rośnie. Woda ta, jest oczywiście oczyszczana, ale najbardziej zaawansowane technologie nie zdołają wyeliminować wszystkich zanieczyszczeń.Ścieki pochodzące z przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych cały czas coraz bardziej pogarszają jej stan. ,Sprawdź swoją wiedzę!,Chrońmy naszą planetę,INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY,-parki narodowe-rezerwaty przyrody-parki krajobrazowe-obszary chronionego krajobrazu-obszary Natura 2000- pomniki przyrody- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe-ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,Woda jest substancją niezwykłą, bardzo cenną i niezastąpioną, a jej występowanie na Ziemi jest gwarantem życia oraz wszelkiego rozwoju w środowisku przyrodniczym. Ważne jest, aby użytkownicy tego daru natury mieli świadomość, że niewłaściwe gospodarowanie naturalnymi zasobami wodnymi może doprowadzić do ich nieodwracalnej degradacji, a w konsekwencji spowodować zminimalizowanie ilości źródeł wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze.,Zanieczyszczenie powietrzato gazy,cząstki stałe i aerozole, którezmieniająnaturalny skład powietrza atmosferycznego. Mogą one być szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, a także niekorzystnie wpływać na glebę, wody i inne elementy środowiska przyrodniczego. ,Zanieczyszczenia środowiska,Zanieczyszczenia wód,Woda to nasz skarb!,Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie: "Jak ja mogę chronić przyrodę?",Oszczędzaj energię,Gaś światło po wyjściu z pokoju, wyłącz telewizor, radio i komputer, gdy już nikt z nich nie korzysta.,ZAPAMIETAJ!,,,Nie niszcz przyrody, gatunków chronionych roślin i zwierząt.Dbaj o czystość środowiska, nie wyrzucaj śmieci na ulicę, a także segreguj odpady. ,Korzystaj z ekologicznych środków transportu (np. roweru)Zabieraj na zakupy własnej torby, aby nie pakować produktów w plastikowe torebki ze sklepuZakręcaj wodę, gdy nie jest już potrzebna, dokręcj kran, bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie,Dziękuję!,,Nasza planeta jest w coraz większym niebezpieczeństwie. Zwierzęta wymierają , a życie wielu roślin jest poważnie zagrożone. Ścieki przemysłowe i te z gospodarstw domowych zanieczyszczają rzeki i glebę, lasy są masowo wycinane, aby uzyskać nowe tereny na budowę fabryk, osiedli mieszkaniowych czy w celu znalezienia pastwisk dla zwierząt hodowlanych. Trujące dymy emitowane przez zakłady przemysłowe, zanieczyszczają powietrze i przyczyniają się do śmierci wielu istot żywych . Człowiek powoli staje się wrogiem natury, która karmi go i daje mu schronienie.