Want to make creations as awesome as this one?

Motivacija za čitanje pjesme Bajka o Arena, D. Načinovića

Transcript

Pogodi temu pjesme

Odgovori točno na pitanja i složi sliku.

Pitanje 1

Prepoznaj dječji časopis.

Večernji list


A

B

C

Moj planet

Slobodna DalmacijaPogodi temu pjesme

Pitanje 2

Kako se zove pjesma koja je napisana na zanimljiv i smiješan način?

šaljiva pjesma

A

B

C

ljubavna pjesma


neozbiljna pjesmaPogodi temu pjesme

Pitanje 3

Kako se zove osoba koja sluša govornika?

prijatelj


A

B

C

sugovornik

poslušnikPogodi temu pjesme

Pitanje 4

Umanjenica imenice mačka je

mačketina.


A

B

C

mačkica.

maćkica.Pogodi temu pjesme

Pitanje 5

Književno djelo u kojem su likovi uglavnom životinje i ima pouku je

pripovijetka.


A

B

C

bajka.


basna.


Pogodi temu pjesme

Pitanje 6

Što je točno napisano?

Jadransko more

A

B

C

jadransko more


Jadransko MorePogodi temu pjesme

Pitanje 7

Što je točno napisano?

kamenčić

A

B

C

kamenčič


kamenćićPogodi temu pjesme

Pitanje 8

Kako nazivamo redak u pjesmi?

rima


A

B

C

kitica


stih


Pogodi temu pjesme

Pitanje 9

Kako nazivamo riječi koje se glasovno podudaraju?

stih


A

B

C

rima ili srok

kiticaPogodi temu pjesme

Pitanje 10

Što je od navedenog imenica?

trčati


A

B

C

Majda

lijepPogodi temu pjesme

Pitanje 11

Što je glagol?

mekana


A

B

C

pjeva

travaPogodi temu pjesme

Pitanje 12

Prepoznaj pridjev.

ananas


A

B

C

drveni

govoritiPogodi temu pjesme

ČESTITAM!

ARENA

Igraj ponovno.