Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Biologia klasa v. Cele lekcji:. Rośliny okrytonasienne. Rośliny okrytonasienne to grupa roślin wytwrzających nasiona, które produkują osłonkę na nasiono.Są one najliczniejszą grupą organizmów samożywnych na Ziemi. Mogły opanować środowisko lądowe dzięki wykształceniu w procesie ewolucji kwiatów (niezbędnych do rozmnażania płciowego) i owoców (biorących udział w ochronie i rozsiewaniu się nasion) . 1. Nauczysz się rozpoznawać formy roślin okrytonasiennych.2. Poznasz elementy budowy kwiatu.3. Określisz funkcje elementów kwiatu w rozmnażaniu płciowym.. Info. Różnorodność roślin okrytonasiennych. Rośliny zielne. koniczyna. Krzewinki. czarna jagoda. Krzewy. forsycja. Drzewa. dąb. Budowa kwiatu. Okwiat. Dno kwiatowe. Działki kielicha. pręcik. Płatki korony. słupek. Miodniki. Info. zadanie. Cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej. zadanie. Rośliny zapylane przez wiatr. Okwiat jest duży, barwny i pachnący.Pyłek jest gruboziarnisty, ciężki i lepki. Rośliny wytwarzają go w niewielkich ilościach.Kwiat wytwarza słodki nektar, który jest pokrmem zwierząt zapylających.. Okwiat nie występuje lub jest zredukowanyi bezwonny.Pręciki są długie i wiotkie.Znamiona słupków mają dużą powierzchnię.Pyłek jest lekki i sypki. Rośliny wytwarzają go duże ilości.. Rośliny zapylane przez zwierzęta. Sposoby zapylania roślin . Rodzaje kwiatostanów. U wielu roślin kwiaty są skupione w grupy zwane kwiatostanami, które różnią się sposobem rozgałęzienia pędów oraz osadzenia na nich kwiatów. Istnieje wiele typów kwiatostanów.. Dziekuję za uwagę!!!. zadanie. zadanie. Info. Zanim przystąpisz do pracy z prezentacją:1. Zapisz temat w zeszycie: Rośliny okrytonasienne.2. Zapisz pod tematem zagadnienia do tematu:- cechy roślin okrytonasiennych- budowa kwiatu rośliny okrytonasiennej- cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej- sposoby zapylania roślin- kwiatostany3. Nie zapomnij też o podręczniku. Będzie nam potrzebny do lekcji. Otwórz podręcznik na str. 137. Przeczytaj temat.. Rośliny zielne mają cienkie, zielone łodygi okryte żywą tkanką okrywającą - skórką - i nie przyrastają na grubość.. Krzewinki, pokrojem podobne są do krzewów, są bardzo niskie i rosną przy powierzchni ziemi.. Krzewy nie mają wyraźnego pnia - ich łodyga rozgałęzia się na wiele pędów tuż przy ziemi.. Drzewa mają wyraźny pień - główną łodygę - i koronę złożoną z bocznych gałęzi. Często osiągają duże rozmiary.. Płatki korony barwą przywabiają owady lub inne zwierzęta zapylające kwiat.. Działki kielicha osłaniają pozostałe elementy kwiatu. Najczęściej są zielone.. Miodniki wydzielają nektar.. Dno kwiatowe, czyli rozszerzone zakończenie łodygi, na którym są osadzone wszystkie elementy budowy kwiatu.. Okwiat tworzą kielich i korona. Jego funkcją jest ochrona pręcików i słupków oraz przywabianie zwierząt zapylających.. Kwiaty roślin okrytonasiennych mogą być różnorodne, jednak najczęściej są obupłciowe - to znaczy, że wewnątrz jednego kwiatu powstają oba rodzaje komórek rozrodczych - jajowe i plemniki.Niekiedy kwiaty okrytonasiennych są rozdzielnopłciowe, to znaczy, że jedne kwiaty - żeńskie- mają tylko części żeńskie (słupki), a inne męskie - mają tylko części męskie (pręciki).. Kliknij, pobierz, podpisz elementy kwiatu i wklej do zeszytu.Pod rysunkiem zapisz, która część kwiatu:- przekształca się w owoc- wytwarza ziarna pyłku- wabi owady zapytalące. Kliknij, pobierz. Masz przed sobą etapy rozmnażania roślin okrytonasiennych. Połącz je z odpowiednim opisem. Okienko opisu pomaluj na taki sam kolor. Wklej do zeszytu.. Zaprojektuj w zeszycie tabelkę dotyczącą cech kwiatów roślin owadopylnych oraz wiatropylnych. W tym celu wpisz właściwe wyrażenia w odpowiednie miejsca w tabeli.1. okwiat jest duży, barwny i pachnący2. okwiat nie występuje lub jest zredukowany3. pyłek jest lekki i sypki4. pyłek jest ciężki i lepki5. kwiat wytwarza słodki nektar6. pręciki są długie i wiotkie, a znamiona słupków mają dużą powierzchnię. Cechy roślin okrytonasiennych /zapisz w zeszycie/:1. Wytwarzają kwiaty oraz owoce.2. Formy jakie przyjmują to: rośliny zielne i rośliny drzewiaste - krzewinki, krzewy, drzewa.3.Liście zwykle mają postać miękkich płaskich blaszek.4. Kwiaty najczęściej obupłciowe. Występują pojedynczo lub są zebrane w kwiatostany.. Kwiatostan - drobne kwiaty skupione w kwiatostan.. Zalążek przekształca się w nasiona.. Słupek służy do wychwytywania pyłku.