Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

CZĘŚCI MOWY


ROZPOZNAJĘ

2

1

4

3



Dzień dobry!

Dzięki tej prezentacji uporządkujesz swoją wiedzę na temat znanych Ci części mowy, ale również poszerzysz swoją wiedzę o nowe wyrazy.

Na niektórych stronach znajdują się zadnia. Żeby niczego nie pominąć kliknij w prawym, górnym rogu a wyświetlą się wszystkie interaktywne elementy.

Klikaj i ucz się pilnie!

2

1

4

SPIS TREŚCI

RZECZOWNIK

CZASOWNIK

2

3

PRZYSŁÓWEK

PRZYMIOTNIK

ODMIENNE I NIEODMIENNE

CZĘŚCI MOWY

ZAIMKI

4

1

5

6

SPÓJNIK

LICZEBNIK

PRZYIMEK

7

8

9

WYKRZYKNIK

PARTYKUŁA

10

11

JAK A TO CZĘŚĆ MOWY

12

1

ODMIENNE I NIEODMIENNE

CZĘŚCI MOWY


JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PRZYPADKACH KLIKNIJ TUTAJ

oDMIANA PRZEZ PRZYPADKI

https://www.youtube.com/watch?v=bgbgu7jO_Ow

RZECZOWNIK

LUDZIE

PRZEDMIOTY

ZWIERZĘTA

ROŚLINY

ZJAWISKA

UCZUCIA

2

LICZBA POJEDYNCZA

RZECZOWNIKI ODMIENIAJĄ SIĘ PRZEZ PRZYPADKI I LICZBY

LICZBA MNOGA

KOT

KOTY

żeńskim

WYSTĘPUJE W TRZECH RODZAJACH

męskim

nijakim

Ta kobieta

Ten mężczyzna

To dziecko

CZASOWNIK

ODMIENIA SIĘ PRZEZ:

NAZYWA CZYNNOŚCI, STANY

ODPOWIADA NA PYTANIE:

CO ROBI ?,

CO SIĘ Z NIM DZIEJE ?

Odmień przez osoby i liczby czasownik: BUDOWAĆ

3

LICZBY

POJEDYNCZA I MNOGA

OSOBY

Liczba pojedyncza:
1. ja (piszę)
2. ty (piszesz)
3. on, ona ono (pisze)

Liczba mnoga:
1. my (piszemy)
2. wy (piszecie)
3. oni, one (piszą

CZASY

ZAGRAJ.Przenieś do odpowiedniej kolumny.

https://learningapps.org/view1645788

Przenieś do odpowiedniej kolumny

PRZYKŁAD

PISAĆ

liczba pojedyncza

1. ja piszę

2. ty piszesz

3. on, ona, ono pisze


liczba mnoga

1. my piszemy

2. wy piszecie

3. oni, one, piszą

PRZYKŁAD

śpiewać

liczba pojedyncza

1. ja śpiewam

2. ty śpiewasz

3. on, ona, ono śpiewa


liczba mnoga

1. my śpiewamy

2. wy śpiewacie

3. oni, one, śpiewają

PRZYMIOTNIK

Określa kształt i barwę

Nazywa cechy i właściwości rzeczowników

Określa materiał wykonania jakiegoś przedmiotu.

4

STOPNIOWANIE

WESOŁY KRÓLICZEK

STOPNIOWANIE

KOLOROWE BALONY

WESOŁY KRÓLIK

DREWNIANY PŁOT

JAKI ?

ODPOWIADA NA PYTANIE

JAKA ?

JAKIE

Wypisz 2 przymiotniki, określające rzeczownik na fotografii.

Wypisz 2 przymiotniki, określające rzeczownik na fotografii.

Wypisz 2 przymiotniki, określające rzeczownik na fotografii.

SZYBKI SAMOCHÓD

liczba pojedyncza,

rodzaj męski

ODMIENIA SIĘ PRZEZ LICZBY I

RODZAJE

ŚWIEŻA RÓŻA

liczba pojedyncza,

rodzaj żeński

zdrowe jabłko

liczba pojedyncza,

rodzaj nijaki

Pamiętaj!

Rodzaj przymiotnika zależy od rzeczownika, który opisuje!

  • rodzaj męski – odpowiada na pytanie jaki?, np. duży (pies)
  • rodzaj żeński – odpowiada na pytanie jaka?, np. uśmiechnięta (pani)
  • rodzaj nijaki – odpowiada na pytanie jakie?, np. zimne (powietrze)

Określ rodzaj i liczbę przymiotników, które wcześniej wypisałeś.

JAK?

CICHO

Przysłówek oznacza sposób miejsce i czas wykonywania czynności

KIEDY ?

WCZORAJ

GDZIE?

DALEKO

5

Odpowiada na pytania :

ZAGRAJ W GRĘ

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

I PRZYSŁÓWKÓW


6

Wrzucaj przymiotniki i przysłówki do odpowiednich paczek, klikając w strzałkę.


https://learningapps.org/1117354

Dopisz stopień wyższy i najwyższy do podanych przysłówków:

SZYBKO ..... .....

DOBRZE ..... .....

Dopisz stopień wyższy i równy do podanych przymiotników:

..... .... NAJLEPSZY

..... .... NAJSZYBSZY

LICZEBNIK


7

OZNACZA ILOŚĆ LUB KOLEJNOŚC

ODPOWIADA NA PYTANIA:

ILE ?

ZERO, JEDEN DWA TRZY, CZTERY, DUŻO, MAŁO,

kTÓRY Z KOLEI ?

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY, OSTATNI,

SPÓJNIK

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE NA GRANICY MIĘDZY ZDANIAMI SKŁADOWYMI

8

PRZYIMEK


9

określają stosunki przestrzenne, czasowe lub celowe

e

po lekcjach

idę do domu

za siatką

WYKRZYKNIK


10

Służy do wyrażenia rozkazów, emocji, wzruszeń, innych stanów uczuciowych oraz rozkazów i intencji mówiącego.

Oj!

Ach!

ZERO, JEDEN DWA TRZY, CZTERY, DUŻO, MAŁO,

Halo!

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY, OSTATNI,

Fe!

Co konkretnie kryje wykrzyknik, możemy dowiedzieć się najczęściej z reszty wypowiedzi, czyli tzw. kontekstu:
ach!, bęc!, e!, eh!, fe!, ha!, halo!, hej!, hen!, hola!, hop!, no!, o!, och!, oj!, pac!

PARTYKUŁA


11

CZY POTRAFISZ ROZPOZNAĆ JAKA TO CZĘŚC MOWY

Wybieraj pomiędzy niebieskimi przyciskami. Klikaj w odpowiednie puzzle. Odkryj obrazek!