Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

retos matemáticos

EMPEZAR

¿Cuánto sabes de

Departamento de Orientación

Pregunta 1 de 5

No colexio, un neno preguntalle a unha nena a súa idade, a nena responde:Dentro de dous anos terei o dobre de idade que fai 5 anos

¡CORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 1 de 5

¡INCORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 1 de 5

Pregunta 2 de 5

Unha anciana acude ao meercado comprar aceite cunha botella de 5 litros. Ao chegar, pídelle ao tendeiro 4 litros. Pero o tendeiro so ten recipientes de 3 litrosPodería conseguir os 4 litros con dous recipientes?

¡CORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 2 de 5

¡INCORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 2 de 5

Pregunta 3 de 5

Tres coellos comen tres zanahorias en tres minutos, cantas zanahorias comen seis coellos en 9 minutos?

¡CORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 3 de 5

¡INCORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 3 de 5

Pregunta 4 de 5

De acordo coa seguinte secuencia numérica, saberías adiviñar cal é o seguinte díxito que continua?1-2-1 2-4-2 3-6-3 4-8-4 5-1-0-5 6-1-2-67-1-4-7 8-1-6-8 9-1-8-?Atopa unha xustificación

¡CORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 4 de 5

¡INCORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 4 de 5

Pregunta 5 de 5

O señor Casimiro tiña 50 anos no seu último cumpreanos; sen embargo, cumprirá 52 anos no próximo. É posible? Xustifica a resposta no caderno

¡CORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 5 de 5

¡INCORRECTO!

SIGUIENTE

Pregunta 5 de 5