Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat dzisiejszej lekcji:

Odpowiadamy Bogu na Jego słowo(temat nr 34)

Podczas dzisiejszej lekcji:

przypomnisz sobie podstawowe informacje o Słowie Bożym;

dowiesz się w jaki sposób na Mszy Świętej odpowiadamy Bogu na Jego słowo;

poznasz kolejne części Liturgii Słowa.

Na początek sprawdź,co pamiętasz:

Pierwsze czytanie

Psalm

Drugieczytanie

Śpiew"Alleluja"

Ewangelia

Na poprzedniej lekcji poznaliśmy tę część Liturgii Słowa,w której SŁUCHAMY Słowa Bożego.

Ta część ma pięć elementów:

Czy rozmowa to tylko słuchanie?

Tak samo powinno być z rozmową z Bogiem: Bóg mówi, ja odpowiadam.

Rozmowa - aby była rozmową - wymaga naszej ODPOWIEDZI.

Dzieje się to właśnie w drugiej częściLiturgii Słowa.

FILM

Oczywiście, że nie!

Aby ją poznać - zapraszam Cię na film.

3 kolejne częściLiturgii Słowa to:

PODSUMOWANIE

Przyjrzyjmy się każdej z nich.

HOMILIA, czyli mówiąc najprościej KAZANIE

WYZNANIE WIARY, nazywane również CREDO

MODLITWA WiERNYCH, nazywana również MODLITWĄ POWSZECHNĄ

HOMILIA

To słowo może być dla Ciebie niezrozumiałe,ale - jak za chwilę się przekonasz -wcale nie jest to takie trudne.

Słowo HOMILIA pochodzi z języka greckiegoi- jak podaje Encyklopedia PWN -oznacza "rozmawiać", "objaśniać".

Homilia w j. greckimto HOMILEIN

Zatem HOMILIA to nic innego,jak WYJAŚNIANIE Słowa Bożego.

Ksiądz robi to na każdej Mszy Świętej - wyjaśnia nam,co Pan Bóg powiedział w swoim słowie.

Wyznanie wiaryto kolejna część Litrugii Słowa,to nasza ODPOWIEDŹ Bogu,który do nas mówi przez swoje Słowo.

WYZNANIE WIARY

To jak to jest:wyznanie wiaryczy credo?

O co tu chodzi?

W filmie, na nazwanie tej części,zostało użyte tajemnicze słowo:

CREDO (czyt. kredo)

Zarówno "wyznanie wiary",jak i "credo"jest prawidłowym określeniemtej części Liturgii Słowa.

WYZNANIE WIARY czy CREDO ?

Żeby to zrozumieć,musimy odpowiedzieć na proste pytanie:co to znaczy CREDO?

Jeśli więc na Mszy Świętej mówimy:"Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego...",to w ten sposób wyznajemy naszą wiarę.Zatem mówimy CREDO (wierzę).I stąd właśnie ta nazwa.

CREDOpochodzi z języka łacińskiegoi oznacza WIERZĘ.

Widzisz, jakie to proste?

Zanim przejdziemy dalej wykonaj w kartach pracy w temacie 34ćwiczenie nr 3 na str. 51

Sporo już wiesz, prawda?

To ostatnia część Liturgii Słowa.

MODLITWA WIERNYCH

Bardzo łatwo ją rozpoznać ze względu na jej formę.

MODLITWA WIERNYCH rozpoczyna się słowami:Módlmy się za...

(tu podana jest intencja, np. za chorych, za zmrałych, za nas samych...)

Po podaniu intencji za kogo się modlimy, ksiądz mówi: Ciebie prosimy...

My odpowiadamy:Wysłuchaj nas, Panie.

To też nie jesttrudne pytanie :)

Ale dlaczego to się nazywaMODLITWA WIERNYCH?

Pomyśl: kto się modli w Kościele?

To są właśnie WIERNI!

Oczywiście - ludzie.

A jak nazywamy ludzi,którzy modlą się w kościele,ale nie są księżmi?

Zatem:MODLITWA WIERNYCH to modlitwa wszystkich ludzi w kościele!

HOMILIAto inaczej kazanie, czyli wyjaśnienie Słowa Bożego.

PODSUMUJMY:

MODLITWA WIERNYCHto modlitwa wszystkich ludzi w kościelew różnych intencjach.

WYZNANIE WIARY, czyli CREDO (wierzę)to nasza odpowiedź Bogu na Jego Słowo.

Ćwiczenia c.d.

Otwórz karty pracyna str. 50i wykonaj ćwiczenie nr 1 i 2

Widzisz? To nie jest takie trudne :)

Zobaczmy,czy wszystko pamiętasz.Wykonaj ćwiczenie - ułóżw prawidłowej kolejnościczęści Liturgii Słowa.