Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

POŚREDNICZKA DO NIEBA,

czyli o nabożeństwach majowych

KATECHEZA

9

Modlitwa

Pamiętasz, że w maju czcimy szczególnie Maryję - Matkę Pana Jezusa,we właściwej postawie zawierz siebiei swoje sprawy najlepszej Matce - Maryi modlitwą Zdrowaś Maryjo...

„Zdrowaś, Maryjo” jest obecnie podstawą katolickiej pobożności maryjnej. Za pomocą słów z Pisma Świętego wyrażamy naszą miłość dla Najświętszej Maryi Panny i upraszamy jej pomocyw chwili,w której wsparcia tego potrzebujemy najbardziej.Jest to piękna modlitwao prawie tysiącletniej historii.(https://pl.aleteia.org/2017/05/10/od-kiedy-chrzescijanie-odmawiaja-zdrowas-maryjo/)

Pomodlisz się przez wstawiennictwo Maryi

Dowiesz się, jak powstała Litania Loretańska do NMP

Poznasz odrobinę historiinabożeństw majowych

Zaniesiesz Bogu Ojcu przez Maryję modlitwę

Odkryjesz ciekawostki związane z nabożeństwami majowymi

Utrwalisz wiedzę ćwiczeniami

Co nowego dzisiajna katechezie?

OdrobinA Historii

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne "majówki"- nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkachi przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Początków nabożeństw majowych należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę, znanych na Wschodzie w V w. Na Zachodzie poświęcenie miesiąca maja Maryi pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV wieku za sprawą hiszpańskiego króla Alfonsa X. Zachęcał on, aby wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wiekuw Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę i rozesłał do wszystkich włoskich biskupów.O. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele w Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu. Papież Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.(https://ekai.pl/nabozenstwa-majowe-znaczenie-tradycja-i-wspolczesnosc-2/)

LitaniaLitania - rodzaj modlitwy błagalnej skierowanej do Chrystusa, Matki Bożejlub świętych, w której wypowiadane są wezwania, skierowane kolejnodo poszczególnych świętych lub na różne sposoby nazywających osobę świętą. Wierni odpowiadają na poszczególne wezwania powtarzając określony zwrot, np. módl się za nami, zmiłuj się nad nami.

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 roku przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX wieku nabożeństwa te były odprawiane jużw wielu miastach m.in. w Warszawiew kościele św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowiei Włocławku.

W ciągu 30 natępnych lat nabożeństwem majowym modliła się cała Polska.

Historii cd

Litanie maryjne tworzono je dodając do siebie kolejne tytuły - wezwania odnoszące się do Matki Bożej. Mimo, że w historii powstało wiele litanii maryjnych, to powszechnie i na stałe przyjęła się ta, którą odmawianowe włoskim sanktuarium maryjnym w Loreto (stąd nazwa: Litania Loretańska), zatwierdzona oficjalnie przez papieża Sykstusa V w 1587 r.Opracowano na podstawiehttps://ekai.pl/nabozenstwa-majowe-znaczenie-tradycja-i-wspolczesnosc-2/http://www.zabno.diecezja.tarnow.pl/index.php/strona-startowa-mainmenu-1/archiwum-wiadomosci/320-naboestwa-majowehttps://www.niedziela.pl/artykul/27501/nd/Nabozenstwa-majowehttps://www.pch24.pl/historia-litanii-loretanskiej,32659,i.html

O macierzyństwiei dziewictwie Maryi od wezwania "Święta Maryjo"

Część I litanii

Pokazuje pięknoi wyjątkowość Maryiod wezwania "Zwierciadło sprawiedliwości".

Część II litanii

Uwielbianie Maryi, Królowej nieba i ziemi od wezwania "Królowo Aniołow".

Część III litanii

litania Loretańska

Tytuły - wezwania Maryi, głównie ze Starego Testamentu

Litania Loretańska doNajświętszej Maryi Panny (wnajnowszej wersji)Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze znieba, Boże,zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo, módl się za nami.Święta Boża Rodzicielko,Święta Panno nad pannami,Matko Chrystusowa,Matko Kościoła,Matko łaski Bożej,Matko Miłosierdzia,Matko nieskalana,Matko najczystsza,Matko dziewicza,Matko nienaruszona,Matko najmilsza,Matko przedziwna,Matko dobrej rady,Matko Stworzyciela,Matko Zbawiciela,Panno roztropna,Panno czcigodna,Panno wsławiona,Panno można,Panno łaskawa,Panno wierna,Zwierciadło sprawiedliwości,Stolico mądrości,Przyczyno naszej radości,Przybytku Ducha Świętego,Przybytku chwalebny,Przybytku sławny pobożności,Różo duchowna,Wieżo Dawidowa,Wieżo zkości słoniowej,Domie złoty,Arko przymierza,Bramo niebieska,Gwiazdo zaranna,Uzdrowienie chorych,Ucieczko grzesznych,Pocieszycielko strapionych,Wspomożenie wiernych,Królowo Aniołów,Królowo Patriarchów,Królowo Proroków,Królowo Apostołów,Królowo Męczenników,Królowo Wyznawców,Królowo Dziewic,Królowo wszystkich Świętych,Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,Królowo wniebowzięta,Królowo różańca świętego,Królowo rodzin,Królowo pokoju,Królowo Polski,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się.Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy iciała,†izawstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,*uwolnij nas oddoczesnych utrapień iobdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.W. Amen

+ Info

Zastanawiasz się, co oznaczają słowa:Kyrie eleison, Christe eleison?Kyrie eleison (gr. Κύριε ελέησον - Panie, zmiłuj się) -jedna z ważniejszych formuł modlitewnych w liturgii Kościołów chrześcijańskich, występująca w liturgii Mszy świętej oraz w nabożeństwach pozaliturgicznych. np. w litaniach.(https://pl.wikipedia.org/wiki/Kyrie_eleison)

Usiądź wygodnie, posłuchaj, zaśpiewaj, pomódl się Litanią Loretańską

nabożeństwo majowe

W naszej diecezji jest 243 parafie. Pomyśl

obowiązkowe

dla chętnych

+ Info

Zadanie dla chętnychKliknij w obrazek,wylosuj 3 tytuły Maryi, poszukaj odpowiedzi, co oznaczająi zapisz je w zeszycie.

Ćwiczenia

U Matki Bożejw Loreto

(Kliknij w obrazek)

Śpiew Litanii Loretańskiej przy kapliczkach(kliknij w obrazek)

Ciekawostki

Nabożeństwo majowe w Sandomierzu na Wiśle(kliknij w obrazek)

Sandomierzanie witają Maryję(Kliknij w obrazek)

"Tradycja majówek na sandomierskim wzgórzu Salve Regina sięga odległych lat. Tutaj przy kamiennej kapliczce mieszkańcy miasta modlili się podczas wojen, powodzi oraz wtedy, gdy władza zabraniała religijnych zebrań".(https://sandomierz.gosc.pl/doc/2488683.Sandomierskie-Witaj-Krolowo)

W 2018 roku bp Krzysztof Nitkiewicz zapoczątkował nabożeństwo majowe rejsem po Wiśle w ostatni dzień maja, jako podsumowanie wszystkich nabożeństw.

świadectwo

https://www.youtube.com/watch?v=iWtbA2Guel0

https://www.youtube.com/watch?v=iWtbA2Guel0

https://www.youtube.com/watch?v=iWtbA2Guel0

modlitwa

Tekst antyfony

Pod Twoją obronęuciekamy się,święta Boża Rodzicielko,naszymi prośbamiracz nie gardzićw potrzebach naszych,ale od wszelakichzłych przygódracz nas zawsze wybawiać,Panno chwalebnai błogosławiona.O Pani nasza,Orędowniczko nasza,Pośredniczko nasza,Pocieszycielko nasza.Z Synem swoim nas pojednaj,Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas oddawaj.

Kończymy nasze spotkaniez Matką Bożą, ofiaruj Jej swoją modlitwę śpiewając

""Święta Maryjo Matko Bożamódl się za nami grzesznymi""

Dziękujemy

Zapraszamy na kolejne katechezy

diec. sandomierska