Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

POŚREDNICZKA DO NIEBA,,czyli o nabożeństwach majowych,KATECHEZA,9,Modlitwa,Pamiętasz, że w maju czcimy szczególnie Maryję - Matkę Pana Jezusa,we właściwej postawie zawierz siebiei swoje sprawy najlepszej Matce - Maryi modlitwą Zdrowaś Maryjo...,Poznasz odrobinę historiinabożeństw majowych,Odkryjesz ciekawostki związane z nabożeństwami majowymi,Utrwalisz wiedzę ćwiczeniami,Pomodlisz się przez wstawiennictwo Maryi,Co nowego dzisiajna katechezie?,Zaniesiesz Bogu Ojcu przez Maryję modlitwę,Dowiesz się, jak powstała Litania Loretańska do NMP,OdrobinA Historii,Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne "majówki"- nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkachi przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.,Historii cd,W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 roku przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX wieku nabożeństwa te były odprawiane jużw wielu miastach m.in. w Warszawiew kościele św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowiei Włocławku.,W ciągu 30 natępnych lat nabożeństwem majowym modliła się cała Polska.,Pokazuje pięknoi wyjątkowość Maryiod wezwania "Zwierciadło sprawiedliwości".,Tytuły - wezwania Maryi, głównie ze Starego Testamentu,Część III litanii,Część I litanii,O macierzyństwiei dziewictwie Maryi od wezwania "Święta Maryjo",Część II litanii,litania Loretańska,Uwielbianie Maryi, Królowej nieba i ziemi od wezwania "Królowo Aniołow".,nabożeństwo majowe,+ Info,Usiądź wygodnie, posłuchaj, zaśpiewaj, pomódl się Litanią Loretańską,obowiązkowe,dla chętnych,+ Info,Ćwiczenia,(Kliknij w obrazek),Śpiew Litanii Loretańskiej przy kapliczkach(kliknij w obrazek),U Matki Bożejw Loreto,Ciekawostki,Nabożeństwo majowe w Sandomierzu na Wiśle(kliknij w obrazek),Sandomierzanie witają Maryję(Kliknij w obrazek),świadectwo,https://www.youtube.com/watch?v=iWtbA2Guel0,https://www.youtube.com/watch?v=iWtbA2Guel0,https://www.youtube.com/watch?v=iWtbA2Guel0,modlitwa,Tekst antyfony,Kończymy nasze spotkaniez Matką Bożą, ofiaruj Jej swoją modlitwę śpiewając,""Święta Maryjo Matko Bożamódl się za nami grzesznymi"",Zapraszamy na kolejne katechezy,Dziękujemy,diec. sandomierska