Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Графичко надовезивање дужи

Када завршиш, уради задатке са 186. стране у радној свесци.

Уколико немаш шестар, цртај помоћу лењира.Текст не треба да пишеш, прати упутства и по њима цртај и надовезуј дужи.Сам/сама одреди дужину дужи.

Не треба да пишеш текст у горњем левом углу снимка, ни упутства испод..1. Нацртај затворену изломљену линију и праву као на снимку.2. Обележи праву малим писаним словом латинице.3. На правој обележи почетну тачку О, као на снимку.3. Помоћу шестара надовежи дужи на праву. Почни од тачке О. Користи лењир ако немаш шестар.https://youtu.be/TE-nw6FZ6IU