Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Być wiernym Bogu

Cel lekcji Poznam sposby dochowania wierności Bogu

To jest nasz temat :-)

Kryteria sukcesu:wiem co to jest łaska uświęcającawymieniam obietnice złożone Bogu podczas chrztu świętegoPodaję przykłady okazania wierności Bogu

1

Bycie wiernym dotyczy wielu dziedzin naszego życia. Można być wiernym przyjacielowi, złożonej obietnicy np. małżeńskiej, wiernym swoim postanowieniom np. będę się pilnie uczył, wiernym zasadom np. zawsze mówię prawdę, wiernym Bogu

Z czym kojarzyCi się wierność?

Dla nas przykładem wierności jest wierna miłość Boga wobec nas!

Bóg okazał swoją wierność zawierająć przymierze z Izraelitami. Dał im wtedy Dekalog i przykazał kochać Go z całego serca

Pwt 6,4-6 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak.Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

Święty Jan w swoim pierwszym liście mówi nam w jaki sposób możemy odpowiedzieć na Boże przykazanie

1 J 3, 18-19 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdyi uspokoimy przed Nim nasze serce.

Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię dał nam Nowe Przykazanie - przykazanie miłości, w którym zachęca nas, abyśmy nie tylko miłowali Boga, ale i bliżnich

J 15, 12-14 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

Bóg za wierność Jego przykazaniom daje nam piękną obietnicę

Ap 2,10 Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia

Dziś porozmawiamy o wierności Bogu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Write a subtitle here

Title here

Title here

* Write a introduction here *

* Write a introduction here *

Moja odpowiedź Bogu

My też jesteśmy uczestnikami przymierza z BOGIEM. Podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne.

Czy pamiętasz co wtedy obiecałeś Bogu? Obejrzyj filmik, który przypomina nam o tym. Kliknij na obrazek chrzcielnicy po lewej stronie

W jaki sposób realizujesz przyrzecznia chrztu świętego? Czy pamiętasz czego się wyrzekałeś?

Na Chrzcie świętym wyrzekamy się grzechu, wszystkiego co prowadzi do zła, aby nas grzech nie opanował oraz szatana.

Miejscem, gdzie możesz naprawić swoją niewierność Bogu jest konfesjonał. To tutaj Bóg czeka na Ciebie, abyś wrócił do wierności

Kliknij oczko, jeżeli chcesz zobaczyć jak to jest z Twoją wiernością

Watch

Na chrzecie świętym wyznałeś wiarę w Boga w Trójcy Świętej. Ta wiara objawa się w Twoim codziennym życiu poprzez konkretne działanie. Pod numerkami znajdziesz przykłady takiego działania. Klikając na samoloty dowiesz jak Bóg Ci w tym pomaga.,

1

2

3

4

5

Na chrzcie świętym otrzymałeś od Boga łaskę uświęcającą. To ona jednoczy nas z Bogiem. Dzięki niej możemy dążyć do świętości. Jest to trwały stan piękności duszy, jako skutek mieszkającego w niej Ducha Świętego. Łaska uświęcająca daje duszy to nadprzyrodzone życie, nadzwyczajne siły duchowe i niewysłowioną piękność oraz czyni ją zdolną do uczynków zasługujących na niebo. Jest ona konieczna do zbawienia. Tracimy ją popełniając grzechy ciężkie. Dlatego tak ważna jest spowiedź święta.

Łaska uczynkowa jest to pomoc, której Bóg udziela człowiekowi do nawrócenia się z grzechów, do spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania pokus i do wytrwania w dobrym aż do końca życia. Człowiek nie może własną siłą spełniać uczynków nadprzyrodzonych i nie może się zbawić bez pomocy łaski Bożej. „Beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15, 5) – uczy Pan Jezus. Bóg chce nas jednak wszystkich zbawić, dlatego udziela nam wszystkim tyle łaski, że możemy się zbawić przy jej pomocy.

codzienna rozmowa z Bogiem

Częsta spowiedź swięta

Uczynki miłosierdzia

Pełny udział we Mszy świętej. Pełny tzn., że przyjmujesz Jezusa W Komunii Świętej

Czytanie Słowa Bożego i życie nim.

Dziękuję za uwagę! Na koniec pomódl się aktami strzelistymi. Kliknij tutaj

Bądź wierny, Bo Bóg zawsze jest Tobie wierny