Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

O postawie i sposobach przyjmowania Komunii Świętej

Katecheza

Spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań:- co jest najważniejszym warunkiem godnego przyjęcia Komunii Św.- jaka postawa jest właściwa do przyjęcia Komunii Św.

Sprawdź swoją odpowiedź na kolejnym slajdzie. Na slajdach znajdują się aktywne punkty. Na pewno je zauważysz. Kliknij na nie, aby dowiedzieć się więcej.

Postawa wewnętrznaStan łaski uświęcającejPostawa zewnętrznaPostawa stojaca, klęcząca

Pierwszym i najważniejszym warunkiem godnego przyjęcia Jezusa Eucharystycznego jest stan łaski uświęcającej. Nie przyjmuje Ciała Pańskiego ten, kto znajduje się w stanie grzechu ciężkiego, bez uprzedniego odbycia rzetelnej spowiedzi sakramentalnej.

Postawa zewnętrzna wyraża się w pobożnym skupieniu, aktywnym udziale we wspólnej modlitwie i śpiewie. Każdy, kto zamierza przystapić do Komunii świętej, jest zobowiązany do zachowania postu przynajmniej godzinę przed przyjęciem Ciała Pańskiego.

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Ona jednoczy nas z Chrystusem. Jest bramą nieba, która otwiera sie na ziemi. W sakramentalnym znaku Chleba i Wina Jezus pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

PROCESJA KOMUNIJNA - ZASADY OGÓLNETworzymy tyle procesji ilu jest kapłanów lub szafarzy rozdających komunię.Wychodzimy z ławek powoli. Nie śpieszymy się.Idziemy, ze złożonymi rękami, jeden za drugim.Komunię przyjmujemy na stojąco.Osoby, które mogą, przyklękają na jedno kolano ale zawsze za osobą która przyjmuje komunię św.Odchodzimy na bok tak by bezkolizyjnie wrócić do swojej ławki.

Komunia na rękę

Najstarszą praktyką udzielania Komunii św. jest przyjmowanie jej na rękę. Istniała ona do VIII w. Gest ten został przyjęty z obrzędów wieczerzy paschalnej. Posłuzył sie nim Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy podając chleb swoim Apostołom.

Komunia do ust

Od IX w. rozpowszechnionym sposobem jest przyjmowanie Komunii św. do ust, a w 2005 r. biskupi polscy przyjęli, że w Polsce Komunii Świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust.

Info

Play

Zarówno przyjmując Ciało Chrystusa „do ust”, jak i „na rękę”, trzeba to czynić ze świadomością i wiarą, że Eucharystia to Jezus Chrystus, żywy Bóg i Człowiek, jak napisał abp Gądecki, „najcenniejsze dobro, jakie Kościół posiada”.Zobacz film pokazujący, jak prawidłowo należy przyjmować Komunię św. na rękę. Może być to dla Ciebie przydatne, kiedy będziesz już mógł pójść do kościoła.

3

Czy po tej lekcji umiesz powiedzieći pokazać jak przyjąć Hostię na rekę ?Opowiedz o tym czego się nauczyłeś bliskiej osobie.

Umiejętności

2

1

4