Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sanja Biljan Smola, dipl.oec.

MARGIN-KREDITI

START

"

"

MARGIN-KREDIT
Namjenski kredit koje banke odobravaju u zalog dionica koje klijent ima u vlasništvu.

Vlasnici dionica mogu realizirati:

LOMBARDNI KREDIT

MARGIN-KREDIT

Razlika između margin-kredita i lombardnog kredita?

margin-krediti

- nenamjenski kredit

- lombard= nenamjenski kredit

lombardni krediti

- namjenski kredit

-služi za trgovanje vrijednosim papirima

Margin-krediti su namijenjeni:

- klijentima koji imaju iskustva na tržištu kapitala


- klijentima koji su voljni prihvatiti dodatne rizike u svrhu ostvarenja viših prinosa

Rizik za banke pri odobravanju kredita koji imaju pokriće u dionicama?

- cijene dionica se konstantno mijenjaju

- zbog promjena cijena, njihova vrijednost u kratkom roku može pasti ispod vrijednosti danog kredita

Kako se odobrava margin-kredit?

info

info

info

1

2

3

odobrava se u postotku od tržišne vrijednosti dionica koju klijent daje u zalog

postotak se kreće od 50 do 100% vrijednosti dionica ovisno o odluci banke i likvidnosti dionica

ako su dionice manje likvidne, to rezultira manjim ponderom za odobravanje margin-kredita

Margin-call

- cijene financijskih instrumenata na tržištu se svaki dan mijenjaju

- dolazi do pada vrijednosti portfelja klijenta

- zbog toga banke određuju granice kolika mora biti vrijednost portfelja u odnosu prema odobrenom kreditu (150-200%)

Zahtjevi banaka u RH?

  • najčešće zahtjevaju da za cijelo vrijeme korištenja kredita ukupna tržišna vrijednost financijskog instrumenta na skrbi i sredstava na novčanom skrbničkom računu klijenta mora u svakom trenutku biti u visini zbroja vrijednosti vlastitog udjela i odobrenog kredita  • banke postavljaju i stope tolerancije do kojih se tolerira pad vrijednosto portfelja (10-30%)

Npr. ako je banka odredila standardno pokriće od 200% i stopu toleracnije od 10%, vrijednost portfelja ne smije pasti ispod 180% vrijednosti kredita jer u tom slučaju nastupa margin-call

MARGIN-CALL

Koje su posljedice ignoriranja margin-calla?

- poziv klijentu da što hitnije podmiri pad vrijednosti portfelja

- klijent može podmiriti obvezu uplatom u novcu ili doregistracijom novih dionica s liste financijskih instrumenata

- banka naplaćuje kredit naplatom iz vrijednosti imovine klijenta pohranjene na skribničkom računu (prodaja dionica)

otkazivanje kredita

Što je margin-call?

Klijent najčešće ima jedan do tri dana da podmiri obvezu iz margin-calla


Ako vrijednost portfelja raste, banka može osloboditi onaj dio dionica/novca koji premašuje 200% pokriće kredita

Tržišna vrijednost financijskog instrumenta na skrbi utvrđuje se svaki dan po zatvaranju trgovanja na ZSE (zadnja cijena)

Pročitati primjer u udžbeniku na str. 150


Kamatna stopa na magin-kredite

- kreće se oko 10% i plaća se mjesečna kamata

- glavnica se podmiruje u cijelosti po dospijeću ili prijevremeno

"

"

Short selling

Kratka prodaja dionica ili short selling je tehnika ulaganja koja je suprotna financiranju preko margin-kredita jer omogućuje dobit kada je tržište u padu

- profit je u razlici cijene i ostvaruje se kratkoročno

- gubitak je također moguć jer tržište može krenuti suprotno od očekivanog

Zasniva se na posudbi dionica od investicijskog društva i njihovoj prodaji kako bi se pokrila prodaja, tj. otkupila nazad ista količina dionica, ali po nižoj cijeni.

SHORT SELLING JE KLAĐENJE NA PAD CIJENA DIONICA

Doprinos short sellinga

- pridonosi povećanju fer vrijednosti vrijednosnih papira koje ulegatelj ne želi imati u svom portfelju

- to im omogućuje posuditi te vrijednosne papire te njihovom prodajom potvrditi svoje investicijsko mišljenje, uz nadu da će ih aksnije moći kupiti jeftnije i zaraditi

- pridonosi jačanju likvidnosti


Ponovimo

Za ponavljanje nastavnih sadržaja margin-kredita riješiti interaktivni zadatak u prilogu

zadatak

Provesti istraživanje u online okruženju, te:

- odabrati tri banke u RH koje u svojoj ponudi odobravaju margin kredite

- usporediti uvjete za odobravanje margin kredita odabranih banaka (iznos, rok otplate, kamatna stopa, naknada za obradu kredita)
- rezultate istraživanja prikazati u obliku postera/plakata u digitalnom alatu Genially ili Piktochart

Literatura:

Škare M., Ilić J., Nemet M., Sinković D., Tolušić M.: Tržište kapitala, Školska knjiga, 2014