Want to make creations as awesome as this one?

MBKrólowej Polski

More creations to inspire you

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

Transcript

,,2,1,Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,Katecheza 8,4,3,Temat: Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ...,Witaj na naszej kolejnej katechezie.Zawierz siebie oraz nadchodzące dni Maryi - naszej najlepszej Matce.Przyjmij właściwą postawęi odmów modlitwę "Pod Twoją obronę".,Czas na modlitwę,+info,Przed nami jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. W Kościele poświęcony jest Matce Bożej.Zapraszam Cię dziś na spotkaniez Maryją naszą Matką i Królową.Jej wyjątkowa rola w Bożym planie zbawienia rozpoczęła się w chwili, gdy wypowiedziała Bogu swoje TAK. Przypomnij sobie teraz scenę zwiastowania słuchając fragmentu Pisma Świętego lub obejrzyj krótki film.,WPROWADZENIE,"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 25-27).,"Pod krzyżem nam dana...",+info,Maryja Królową Polski,Jezus powierzając nas swojej Matce pragnie, abyśmy zaprosili Ją do swojego życia. Tak, jak uczynili to niegdyś nasi przodkowie.3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, dlategona dzisiejszej katechezie spróbujemy prześledzić najważniejsze fakty historyczne, które sprawiły, że nadano Jej właśnie taki tytuł., Kult Matki Bożej przenika polską wiarę i pobożność, począwszy od Mieszka I, który po swoim chrzcie umieścił w kaplicy zamkowej wizerunek Matki Bożej. Za pierwszy hymn Polski uważa się sławiącą Maryję pieśń Bogurodzica, którą według kronikarza Jana Długosza, śpiewało polskie rycerstwoprzed bitwą pod Grunwaldem.,NA POCZĄTKU . . .,+info,Nadany Maryi tytuł Królowej Polski sięga drugiej połowyXIV wieku.Królową Polski i Polaków nazwał MaryjęGrzegorzz Sambora. Tytuł ten nabrał jeszcze większego znaczeniapo wydarzeniach w roku 1655, kiedy to wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa przekroczyły granicePolski,by opanować cały kraj.,POTEM . . .,08.05.1610,Kraków,Neapol,15.08.1617,Neapol,"Ja jetem Królową Polski..."Objawienia o. Juliusza Mancinellego,+info,+info,+info,14.08.1607,Najazd Szwedów na Polskęi cudowna obrona Jasnej Góry,Oblężenie Jasnej Góry trwało od 18.11 do 27.12.1655 r.Mimo przeważającej liczby wojsk szwedzkich to dzielni zakonnicy pod wodzą przeora o. Augustyna Kordeckiego odparli ataki wroga.,+info, Wielu Polaków uważało, że do zwycięstwa obrońców Jasnej Góry przyczyniło się wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, bo to przecież tam znajdował się Jej cudowny wizerunek. Wyrazicielem przekonania Polaków był król Jan Kazimierz.,1 kwietnia 1656 r.Katedra Lwowska,+info,,Śluby króla Jana Kazimierza,Śluby króla Jana Kazimierza zostały odnowione 26.08.1956 r. Tekst JasnogórskichŚlubów Narodu Polskiego napisałkard. Stefan Wyszyński. W samych uroczystościach nie uczestniczył, ponieważ w tym czasie był więziony przez władze komunistyczne.,+info,Jedno z zobowiązań ślubów Jana Kazimierza zostało dotrzymane.W 1920 r. papież Benekykt XV na prośbę narodu polskiego zezwoliłnaustanowienie święta - Najwiętszej Maryi Panny Królowej Polski.Jest onoobchodzone 3 maja.,Ustanowienie święta Królowej Polski,+info,Początki Jasnej Góry sięgają 1382 r., kiedy to książę Władysław Opolczyksprowadziłna te ziemie zakon paulinów. Dwa lata późniejprzywiózł drewnianą ikonę Matki Bożejz Dzieciątkiem zwaną od tej poryobrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i powierzył ją paulinom.,Stolica Królowej Polski,Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nazywany jest również obrazem Matki Bożej Jasnogórskiejlub obrazem Czarnej Madonny. Według znanej XV-wiecznej legendy miał go namalować św. Łukasz Ewangelista na deskach stołuw domu Maryi w Jerozolimie.,OBRAZ CZARNEJ MADONNY,+info,milenijna z 1966 r.,sześćsetlecia (złota) z 1982 r.,wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego z 2010 r.,Maryja w wizerunkuz Jasnej Góry jest najbardziej czczonaw Polsce. Czy wiesz, że obraz jest ozdabiany "sukienkami"? Jest ich dziewięć.,brylantowa (diamentowa) z XVII w.,"Sukienki" cudownego obrazu,wierności (rubinowa) z XVII w.,VS,+info,+info,Wybór Maryi na Królową Polski jest zobowiązujący. Jesteśmy spadkobiercami tego tytułu. Dziedzictwo przodków zobowiązuje, a pamięć o złożonych ślubach jest wezwaniem do wiernościi wdzięczności wobec Królowej Polskiza Jej możną opiekę nad Ojczyzną.Naród Polski odpowiada codziennym śpiewem: "Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam". Posłuchaj, a może zaśpiewasz wspólnie?,Podsumowanie,+info, Wykonaj ćwiczenie,?,Sprawdź siebie i zobacz ile udało Ci się zapamiętać,POMÓDL SIĘ NA ZAKOŃCZENIE,Maryjo Korólowo Polski, uproś nam wiarę głębokąu Boga.Maryjo Królowo Polski, ucz nas pokładać nadzieję w Bogu.Maryjo Królowo Polski ucz nas jak TY,kochać Boga w ludziach.,1,4,3,2,DIEC. SANDOMIERSKA,DZIĘKUJEMY !!!ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ KATECHEZĘ