Want to make creations as awesome as this one?

MBKrólowej Polski

More creations to inspire you

Transcript

3

Temat: Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ...

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Katecheza 8

2

1

4

+info

Czas na modlitwę

Witaj na naszej kolejnej katechezie.Zawierz siebie oraz nadchodzące dni Maryi - naszej najlepszej Matce.Przyjmij właściwą postawęi odmów modlitwę "Pod Twoją obronę".

Pod Twoją obronę to modlitwa chrześcijańska pochodząca z III wieku. Została odnaleziona przez angielskich archeologów niedaleko Aleksandrii. Zapisano ją na fragmencie papirusu, który datowany jest na około 250 rok.Zadziwiające jest to, że do dzisiaj modlitwa nie uległa w treści żadnym większym zmianom i jest wykorzystywana zarównow Kościele Katolickim, jak i w Cerkwii Prawosławnej.

WPROWADZENIE

Przed nami jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. W Kościele poświęcony jest Matce Bożej.Zapraszam Cię dziś na spotkaniez Maryją naszą Matką i Królową.Jej wyjątkowa rola w Bożym planie zbawienia rozpoczęła się w chwili, gdy wypowiedziała Bogu swoje TAK. Przypomnij sobie teraz scenę zwiastowania słuchając fragmentu Pisma Świętego lub obejrzyj krótki film.

+info

"Pod krzyżem nam dana..."

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 25-27).

Maryja jest Matką Jezusa. Poświęciła Mu całeswoje życie. Począwszy od Jego narodzin, przez ucieczkę do Egiptu, aż po obecność pod krzyżem. Tam Jezus oddał nas pod Jej opiekę, a Ona w osobie Jana przyjęła nas za swoje dzieci. Otacza nas swoją matczyną miłością, zawsze prowadzi do Syna i uczy wypełniać Jego wolę.

Maryja Królową Polski

Jezus powierzając nas swojej Matce pragnie, abyśmy zaprosili Ją do swojego życia. Tak, jak uczynili to niegdyś nasi przodkowie.3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, dlategona dzisiejszej katechezie spróbujemy prześledzić najważniejsze fakty historyczne, które sprawiły, że nadano Jej właśnie taki tytuł.

+info

NA POCZĄTKU . . .

Kult Matki Bożej przenika polską wiarę i pobożność, począwszy od Mieszka I, który po swoim chrzcie umieścił w kaplicy zamkowej wizerunek Matki Bożej. Za pierwszy hymn Polski uważa się sławiącą Maryję pieśń Bogurodzica, którą według kronikarza Jana Długosza, śpiewało polskie rycerstwoprzed bitwą pod Grunwaldem.

ult Matki Bożej przenika polską wiarę i pobożność. Już Mieszko I, władca Polski, który przyjął chrzest w 966 roku, w swej zamkowej kaplicy umieścił wizerunek Matki Boskiej. Pierwsze budowane kościoły w Polsce były poświęcone Matce Bożej, a najstarsze katedry i kościoły, m.in. w Gnieźnie, Kołobrzegu, Płocku, Sandomierzu, Łęczycy, Wrocławiu czy Gdańsku, od ponad tysiąca lat sławią imię Maryi.Już od X wieku znane jest za sprawą wielu zakonów działających w Polsce nabożeństwo do Matki Bożej Wniebowziętej, Bolesnej czy Niepokalanie Poczętej.Królowie Polscy z dumą nosili wizerunek Matki Bożej na piersiach.Za pierwszy hymn Polski uważa się sławiącą Maryję pieśńBogurodzica, którą według kronikarza Jana Długosza, śpiewało polskie rycerstwo przed bitwą pod Grunwaldem.Kult Maryi był żywy zarówno na dworach królewskich i szlacheckich, jak i w prostych domach, w których wisiały wizerunki Matki Bożej.

Pierwsze budowane kościoły w Polsce były poświęcone Matce Bożej,a najstarsze katedry i kościoły, m.in. w Gnieźnie, Kołobrzegu, Płocku, Sandomierzu, Łęczycy, Wrocławiu czy Gdańsku, od ponad tysiąca lat sławią imię Maryi.Już od X wieku znane jest za sprawą wielu zakonów działających w Polsce nabożeństwo do Matki Bożej Wniebowziętej, Bolesnej czy Niepokalanie Poczętej.Królowie Polscy z dumą nosili wizerunek Matki Bożej na piersiach.Kult Maryi był żywy zarówno na dworach królewskich i szlacheckich,jak i w zwykych domach, w których wisiały wizerunki Matki Bożej.

POTEM . . .

Nadany Maryi tytuł Królowej Polski sięga drugiej połowyXIV wieku.Królową Polski i Polaków nazwał MaryjęGrzegorzz Sambora. Tytuł ten nabrał jeszcze większego znaczeniapo wydarzeniach w roku 1655, kiedy to wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa przekroczyły granicePolski,by opanować cały kraj.

14.08.1607

+info

Neapol

"Ja jetem Królową Polski..."Objawienia o. Juliusza Mancinellego

08.05.1610

15.08.1617

+info

Kraków

+info

Neapol

I objawienieUkazała mu się Niepokalana Dziewicaz Dzieciątkiem na ręku.U Jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka. Najświętsza Panna powiedziała:A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie.O. Mancinelli zawołał: Królowo Polski Wniebowzięta – módl się za Polską!Za zezwoleniem swoich przełożonycho. Juliusz przekazał wiadomość o tym objawieniu jezuicie Mikołajowi Łęczyckiemu. Za jego pośrednictwem wiadomość ta dotarła do króla Zygmunta III Wazy. Dowiedział się o niej również ksiądz Piotr Skarga i cały zakon jezuitów. Wkrótce też rozgłosili, że sama Bogurodzica raczyła nazwać się Królową Polski i wielkie rzeczy dla nas zamierza.

III objawienie15 sierpnia 1617 r., o. Juliuszowi po raz trzeci ukazała się Najwietsza Maryja Panna i powiedziała:Juliuszu, synu mój! Za cześć, jaką maszdo mnie, Wniebowziętej, ujrzysz Mnieza rokw chwale niebios. Tu jednak,na ziemi, nazywaj Mnie zawsze Królową Polski.

II objawienieW roku 1610 ojciec Juliusz wybrał sięw pielgrzymkę do Polski, chcąc nawiedzić grób św. Stanisława. Gdy przybyłdo Krakowa, 8 maja 1610 roku, został powitany przez króla Zygmunta III Wazęi jego dwór.Gdy w czasie Mszy św. modlił sięza pomyślność królestwa polskiego, ujrzałw wielkiej postaci Maryję, w królewskim olśniewającym majestacie, która powiedziała do Niego te słowa:JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI. JESTEM MATKĄ TEGO NARODU, KTÓRY JEST MIBARDZO DROGI, WIĘC WSTAWIAJ SIĘ DO MNIE ZA NIM I O POMYŚLNOŚĆ TEJ ZIEMI BŁAGAJ NIEUSTANNIE, A JA CI ZAWSZE BĘDĘ, JAKOM JEST TERAZ, MIŁOŚCIWĄ.

+info

Najazd Szwedów na Polskęi cudowna obrona Jasnej Góry

Oblężenie Jasnej Góry trwało od 18.11 do 27.12.1655 r.Mimo przeważającej liczby wojsk szwedzkich to dzielni zakonnicy pod wodzą przeora o. Augustyna Kordeckiego odparli ataki wroga.

Wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa przekroczyły granice Polski,by opanować cały kraj. Rzeczpospolita nie zdołała odeprzeć militarnie najazdu Szwedów. Król Jan Kazimierz schronił się na Śląsku i stamtąd wzywał do walki. Kiedy pod koniec roku część armii szwedzkiej stanęłapod murami klasztoru na Jasnej Górze nastąpił nieoczekiwany zwrot wydarzeń. W chwili rozpoczęcia oblężenia załoga twierdzy jasnogórskiej liczyła 250 ludzi, zaś armia wrogów 2000 ludzi. Bohaterska postawa obrońców pod przewodnictwem przeora ojca Augustyna Kordeckiego spowodowała, że Szwedzi odstąpili od murów Jasnej Góry..

1 kwietnia 1656 r.Katedra Lwowska

Śluby króla Jana Kazimierza

Wielu Polaków uważało, że do zwycięstwa obrońców Jasnej Góry przyczyniło się wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, bo to przecież tam znajdował się Jej cudowny wizerunek. Wyrazicielem przekonania Polaków był król Jan Kazimierz.

+info

TEKST ŚLUBÓW JANA KAZIMIERZAWielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę...A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem znarodem polskim donowego igorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlachty ipospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć ichwałę przezwszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdyzazlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktoryę nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica wpaństwie mym odprawiała się solennie doskończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej iTwojej, Panno Przeczysta!A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w presji ubogiego pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami trapiąca nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęłado uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełniania tego, co obiecuję.Tekst za KAI

+info

Śluby króla Jana Kazimierza zostały odnowione 26.08.1956 r. Tekst JasnogórskichŚlubów Narodu Polskiego napisałkard. Stefan Wyszyński. W samych uroczystościach nie uczestniczył, ponieważ w tym czasie był więziony przez władze komunistyczne.

TEKST JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU POLSKIEGOWielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski KrólowoGdy upływa trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy Maryjo znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄI ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskiei wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiecei obronie.Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoimi Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię - pod przewodnictwem Kościoła katolickiego - do wiecznej Ojczyzny.Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiaćw umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskichi ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując sięw odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłościi sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwuilekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwui rozwiązłości.Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebiei wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego.Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłośći przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego. Amen.

+info

Ustanowienie święta Królowej Polski

Jedno z zobowiązań ślubów Jana Kazimierza zostało dotrzymane.W 1920 r. papież Benekykt XV na prośbę narodu polskiego zezwoliłnaustanowienie święta - Najwiętszej Maryi Panny Królowej Polski.Jest onoobchodzone 3 maja.

Biskupi zaproponowali 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza uchwaloną 3 maja 1791 r. pierwszą konstytucją polską.

Stolica Królowej Polski

Początki Jasnej Góry sięgają 1382 r., kiedy to książę Władysław Opolczyksprowadziłna te ziemie zakon paulinów. Dwa lata późniejprzywiózł drewnianą ikonę Matki Bożejz Dzieciątkiem zwaną od tej poryobrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i powierzył ją paulinom.

+info

OBRAZ CZARNEJ MADONNY

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nazywany jest również obrazem Matki Bożej Jasnogórskiejlub obrazem Czarnej Madonny. Według znanej XV-wiecznej legendy miał go namalować św. Łukasz Ewangelista na deskach stołuw domu Maryi w Jerozolimie.

Według legendy Cesarz Konstantyn Wielki przeniósł obrazdo Konstantynopola i umieścił w świątyni,gdzie zasłynął łaskami. Zobaczywszy wizerunek, książę ruski Lew Halicki uprosił cesarza, aby mu go darował. Książę Lew obraz przeniósł do swych posiadłości i go przyozdobił. Następnie po zdobyciu tego zamku przez Ludwika, namiestnikiem zdobytych ziem mianował on księcia opolskiego Władysława, a ten znaleziony obraz otoczył szczególną opieką. Modlitwa przy nim i orędownictwo u Maryi przyniosły mu – jak sądził – zwycięstwo nad najeźdźcami. Chcąc przewieźć wizerunekdo Opola, napotkał na przeszkodę, bo konie zaprzężone do wozu z obrazem nie chciały ruszyć. Wówczas ślubował, że obraz nie trafi do Opola, lecz do fundowanego przez niego klasztoru - jak się później okazało,do sprowadzonych do Częstochowyz Węgier paulinów. Dokładne badania naukowe i liczne konserwacje pozwoliły ustalić, iż cudowny obraz jest dziełem nieznanego włoskiego malarza powstałym w XIV wieku.Ta prawda historyczna nie odbiera "cudowności" temu wizerunkowi, bo tkwi onaw wysłuchanych prośbach modlących się przed nim ludzi. To dlatego od początku istnienia sanktuarium pątnicy składaliprzed obrazem liczne wota - dary. Zwyczaj składania darów przed obrazem Matki Bożej jest tradycją bizantyjsko - ruską,gdzie ozdabiano ikony drogocennymi elementami.

"Sukienki" cudownego obrazu

brylantowa (diamentowa) z XVII w.

wierności (rubinowa) z XVII w.

milenijna z 1966 r.

wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego z 2010 r.

sześćsetlecia (złota) z 1982 r.

Maryja w wizerunkuz Jasnej Góry jest najbardziej czczonaw Polsce. Czy wiesz, że obraz jest ozdabiany "sukienkami"? Jest ich dziewięć.

Sukienki Cudownego Obrazu - opisFotografie sukienek Cudownego Obrazu

VS

+info

+info

Złota róża - dar od Jana Pawła II dla Czarnej Madonny. Ofiarowana z okazji I pielgrzymki do Polski w 1979 r.

Korony te poświęcił św. Jan Paweł II dzień przed swoją śmiercią, 1 kwietnia 2005 r. W centrum korony Matki Bożej jest pierścień umieszczony między napisem "Totus Tuus".

+info

Podsumowanie

Wybór Maryi na Królową Polski jest zobowiązujący. Jesteśmy spadkobiercami tego tytułu. Dziedzictwo przodków zobowiązuje, a pamięć o złożonych ślubach jest wezwaniem do wiernościi wdzięczności wobec Królowej Polskiza Jej możną opiekę nad Ojczyzną.Naród Polski odpowiada codziennym śpiewem: "Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam". Posłuchaj, a może zaśpiewasz wspólnie?

Apel Jasnogórski jest wieczorną modlitwą kierowaną do Maryi, Królowej Polski i Matki Kościoła w intencji Ojczyzny i Kościoła. Sprawowany jest codziennie o godzinie 21.00 w Kaplicy Matki Bożej.

?

Sprawdź siebie i zobacz ile udało Ci się zapamiętać

Wykonaj ćwiczenie

Maryjo Korólowo Polski, uproś nam wiarę głębokąu Boga.Maryjo Królowo Polski, ucz nas pokładać nadzieję w Bogu.Maryjo Królowo Polski ucz nas jak TY,kochać Boga w ludziach.

POMÓDL SIĘ NA ZAKOŃCZENIE

3

2

1

4

DIEC. SANDOMIERSKA

DZIĘKUJEMY !!!ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ KATECHEZĘ