Want to make creations as awesome as this one?

MBKrólowej Polski

Transcript3

Temat: Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ...

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Katecheza 8

2

1

4

+info

Czas na modlitwę

Witaj na naszej kolejnej katechezie.

Zawierz siebie oraz nadchodzące dni Maryi - naszej najlepszej Matce.

Przyjmij właściwą postawę

i odmów modlitwę "Pod Twoją obronę".


Pod Twoją obronę to modlitwa chrześcijańska pochodząca z III wieku. Została odnaleziona przez angielskich archeologów niedaleko Aleksandrii. Zapisano ją na fragmencie papirusu, który datowany jest na około 250 rok.

Zadziwiające jest to, że do dzisiaj modlitwa nie uległa w treści żadnym większym zmianom i jest wykorzystywana zarówno

w Kościele Katolickim, jak i w Cerkwii Prawosławnej.

WPROWADZENIE

Przed nami jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. W Kościele poświęcony jest Matce Bożej.

Zapraszam Cię dziś na spotkanie

z Maryją naszą Matką i Królową.

Jej wyjątkowa rola w Bożym planie zbawienia rozpoczęła się w chwili, gdy wypowiedziała Bogu swoje TAK. Przypomnij sobie teraz scenę zwiastowania słuchając fragmentu Pisma Świętego lub obejrzyj krótki film.

+info

"Pod krzyżem nam dana..."

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę
i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 25-27).

Maryja jest Matką Jezusa. Poświęciła Mu całe swoje życie. Począwszy od Jego narodzin, przez ucieczkę do Egiptu, aż po obecność pod krzyżem. Tam Jezus oddał nas pod Jej opiekę, a Ona w osobie Jana przyjęła nas za swoje dzieci. Otacza nas swoją matczyną miłością, zawsze prowadzi do Syna i uczy wypełniać Jego wolę.

Maryja Królową Polski

Jezus powierzając nas swojej Matce pragnie, abyśmy zaprosili Ją do swojego życia. Tak, jak uczynili to niegdyś nasi przodkowie.

3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, dlatego na dzisiejszej katechezie spróbujemy prześledzić najważniejsze fakty historyczne, które sprawiły, że nadano Jej właśnie taki tytuł.

+info

NA POCZĄTKU . . .


Kult Matki Bożej przenika polską wiarę i pobożność, począwszy od Mieszka I, który po swoim chrzcie umieścił w kaplicy zamkowej wizerunek Matki Bożej. Za pierwszy hymn Polski uważa się sławiącą Maryję pieśń Bogurodzica, którą według kronikarza Jana Długosza, śpiewało polskie rycerstwo
przed bitwą pod Grunwaldem.

ult Matki Bożej przenika polską wiarę i pobożność. Już Mieszko I, władca Polski, który przyjął chrzest w 966 roku, w swej zamkowej kaplicy umieścił wizerunek Matki Boskiej. Pierwsze budowane kościoły w Polsce były poświęcone Matce Bożej, a najstarsze katedry i kościoły, m.in. w Gnieźnie, Kołobrzegu, Płocku, Sandomierzu, Łęczycy, Wrocławiu czy Gdańsku, od ponad tysiąca lat sławią imię Maryi.

Już od X wieku znane jest za sprawą wielu zakonów działających w Polsce nabożeństwo do Matki Bożej Wniebowziętej, Bolesnej czy Niepokalanie Poczętej.

Królowie Polscy z dumą nosili wizerunek Matki Bożej na piersiach.

Za pierwszy hymn Polski uważa się sławiącą Maryję pieśń Bogurodzica, którą według kronikarza Jana Długosza, śpiewało polskie rycerstwo przed bitwą pod Grunwaldem.

Kult Maryi był żywy zarówno na dworach królewskich i szlacheckich, jak i w prostych domach, w których wisiały wizerunki Matki Bożej.Pierwsze budowane kościoły w Polsce były poświęcone Matce Bożej,

a najstarsze katedry i kościoły, m.in. w Gnieźnie, Kołobrzegu, Płocku, Sandomierzu, Łęczycy, Wrocławiu czy Gdańsku, od ponad tysiąca lat sławią imię Maryi.

Już od X wieku znane jest za sprawą wielu zakonów działających w Polsce nabożeństwo do Matki Bożej Wniebowziętej, Bolesnej czy Niepokalanie Poczętej.

Królowie Polscy z dumą nosili wizerunek Matki Bożej na piersiach.

Kult Maryi był żywy zarówno na dworach królewskich i szlacheckich,

jak i w zwykych domach, w których wisiały wizerunki Matki Bożej.POTEM . . .


Nadany Maryi tytuł Królowej Polski sięga drugiej połowy XIV wieku. Królową Polski i Polaków nazwał Maryję Grzegorz
z Sambora. Tytuł ten nabrał jeszcze większego znaczenia

po wydarzeniach w roku 1655, kiedy to wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa przekroczyły granice Polski,

by opanować cały kraj.

14.08.1607

+info

Neapol

"Ja jetem Królową Polski..."

Objawienia o. Juliusza Mancinellego

08.05.1610

15.08.1617

+info

Kraków

+info

Neapol

I objawienie


Ukazała mu się Niepokalana Dziewica

z Dzieciątkiem na ręku.

U Jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka. Najświętsza Panna powiedziała:


A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie.

O. Mancinelli zawołał: Królowo Polski Wniebowzięta – módl się za Polską!

Za zezwoleniem swoich przełożonych

o. Juliusz przekazał wiadomość o tym objawieniu jezuicie Mikołajowi Łęczyckiemu. Za jego pośrednictwem wiadomość ta dotarła do króla Zygmunta III Wazy. Dowiedział się o niej również ksiądz Piotr Skarga i cały zakon jezuitów. Wkrótce też rozgłosili, że sama Bogurodzica raczyła nazwać się Królową Polski i wielkie rzeczy dla nas zamierza.II objawienie

W roku 1610 ojciec Juliusz wybrał się

w pielgrzymkę do Polski, chcąc nawiedzić grób św. Stanisława. Gdy przybył

do Krakowa, 8 maja 1610 roku, został powitany przez króla Zygmunta III Wazę

i jego dwór.

Gdy w czasie Mszy św. modlił się

za pomyślność królestwa polskiego, ujrzał

w wielkiej postaci Maryję, w królewskim olśniewającym majestacie, która powiedziała do Niego te słowa:


JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI. JESTEM MATKĄ TEGO NARODU, KTÓRY JEST MI

BARDZO DROGI, WIĘC WSTAWIAJ SIĘ DO MNIE ZA NIM I O POMYŚLNOŚĆ TEJ ZIEMI BŁAGAJ NIEUSTANNIE, A JA CI ZAWSZE BĘDĘ, JAKOM JEST TERAZ, MIŁOŚCIWĄ.

III objawienie

15 sierpnia 1617 r., o. Juliuszowi po raz trzeci ukazała się Najwietsza Maryja Panna i powiedziała:


Juliuszu, synu mój! Za cześć, jaką masz

do mnie, Wniebowziętej, ujrzysz Mnie

za rok w chwale niebios. Tu jednak,

na ziemi, nazywaj Mnie zawsze Królową Polski.+info

Najazd Szwedów na Polskę

i cudowna obrona Jasnej Góry

Oblężenie Jasnej Góry trwało od 18.11 do 27.12.1655 r.

Mimo przeważającej liczby wojsk szwedzkich to dzielni zakonnicy pod wodzą przeora o. Augustyna Kordeckiego odparli ataki wroga.

Wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa przekroczyły granice Polski,

by opanować cały kraj. Rzeczpospolita nie zdołała odeprzeć militarnie najazdu Szwedów. Król Jan Kazimierz schronił się na Śląsku i stamtąd wzywał do walki. Kiedy pod koniec roku część armii szwedzkiej stanęła

pod murami klasztoru na Jasnej Górze nastąpił nieoczekiwany zwrot wydarzeń. W chwili rozpoczęcia oblężenia załoga twierdzy jasnogórskiej liczyła 250 ludzi, zaś armia wrogów 2000 ludzi. Bohaterska postawa obrońców pod przewodnictwem przeora ojca Augustyna Kordeckiego spowodowała, że Szwedzi odstąpili od murów Jasnej Góry.

.

1 kwietnia 1656 r.

Katedra Lwowska

Śluby króla Jana Kazimierza

Wielu Polaków uważało, że do zwycięstwa obrońców Jasnej Góry przyczyniło się wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, bo to przecież tam znajdował się Jej cudowny wizerunek. Wyrazicielem przekonania Polaków był król Jan Kazimierz.


+info

TEKST ŚLUBÓW JANA KAZIMIERZA


Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę...


A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktoryę nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!


A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w presji ubogiego pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami trapiąca nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła

do uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełniania tego, co obiecuję.


Tekst za KAI

+info

Śluby króla Jana Kazimierza zostały odnowione 26.08.1956 r. Tekst Jasnogórskich
Ślubów Narodu Polskiego napisał kard. Stefan Wyszyński. W samych uroczystościach nie uczestniczył, ponieważ w tym czasie był więziony przez władze komunistyczne.


TEKST JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU POLSKIEGO


Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo
Gdy upływa trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.
My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy Maryjo znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.
KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ

I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie

i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece

i obronie.
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim

i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!
Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię - pod przewodnictwem Kościoła katolickiego - do wiecznej Ojczyzny.
Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać

w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich

i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się

w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości

i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych

i płaczących.
Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój

z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu

i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu

i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie

i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!
Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.
Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza

w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego.
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość

i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego. Amen.

+info

Ustanowienie święta Królowej Polski

Jedno z zobowiązań ślubów Jana Kazimierza zostało dotrzymane. W 1920 r. papież Benekykt XV na prośbę narodu polskiego zezwolił na
ustanowienie święta - Najwiętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Jest ono obchodzone 3 maja.

Biskupi zaproponowali 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza uchwaloną 3 maja 1791 r. pierwszą konstytucją polską.

Stolica Królowej Polski

Początki Jasnej Góry sięgają 1382 r., kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził na te ziemie zakon paulinów. Dwa lata później przywiózł drewnianą ikonę Matki Bożej
z Dzieciątkiem zwaną od tej pory obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i powierzył ją paulinom.

+info

OBRAZ CZARNEJ MADONNY

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nazywany jest również obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej
lub obrazem Czarnej Madonny. Według znanej XV-wiecznej legendy miał go namalować św. Łukasz Ewangelista na deskach stołu
w domu Maryi w Jerozolimie.

Według legendy Cesarz Konstantyn Wielki przeniósł obraz

do Konstantynopola i umieścił w świątyni,

gdzie zasłynął łaskami. Zobaczywszy wizerunek, książę ruski Lew Halicki uprosił cesarza, aby mu go darował. Książę Lew obraz przeniósł do swych posiadłości i go przyozdobił. Następnie po zdobyciu tego zamku przez Ludwika, namiestnikiem zdobytych ziem mianował on księcia opolskiego Władysława, a ten znaleziony obraz otoczył szczególną opieką. Modlitwa przy nim i orędownictwo u Maryi przyniosły mu – jak sądził – zwycięstwo nad najeźdźcami. Chcąc przewieźć wizerunek

do Opola, napotkał na przeszkodę, bo konie zaprzężone do wozu z obrazem nie chciały ruszyć. Wówczas ślubował, że obraz nie trafi do Opola, lecz do fundowanego przez niego klasztoru - jak się później okazało,

do sprowadzonych do Częstochowy

z Węgier paulinów. Dokładne badania naukowe i liczne konserwacje pozwoliły ustalić, iż cudowny obraz jest dziełem nieznanego włoskiego malarza powstałym w XIV wieku.

Ta prawda historyczna nie odbiera "cudowności" temu wizerunkowi, bo tkwi ona

w wysłuchanych prośbach modlących się przed nim ludzi. To dlatego od początku istnienia sanktuarium pątnicy składali

przed obrazem liczne wota - dary. Zwyczaj składania darów przed obrazem Matki Bożej jest tradycją bizantyjsko - ruską,

gdzie ozdabiano ikony drogocennymi elementami.

"Sukienki" cudownego obrazu

brylantowa (diamentowa) z XVII w.

wierności (rubinowa) z XVII w.

milenijna z 1966 r.

wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego z 2010 r.

sześćsetlecia (złota) z 1982 r.

Maryja w wizerunku
z Jasnej Góry jest najbardziej czczona
w Polsce. Czy wiesz, że obraz jest ozdabiany "sukienkami"? Jest ich dziewięć.

Sukienki Cudownego Obrazu - opis


Fotografie sukienek Cudownego Obrazu


VS

+info

+info

Złota róża - dar od Jana Pawła II dla Czarnej Madonny. Ofiarowana z okazji I pielgrzymki do Polski w 1979 r.

Korony te poświęcił św. Jan Paweł II dzień przed swoją śmiercią, 1 kwietnia 2005 r. W centrum korony Matki Bożej jest pierścień umieszczony między napisem "Totus Tuus".

+info

Podsumowanie

Wybór Maryi na Królową Polski jest zobowiązujący. Jesteśmy spadkobiercami tego tytułu. Dziedzictwo przodków zobowiązuje, a pamięć o złożonych ślubach jest wezwaniem do wierności
i wdzięczności wobec Królowej Polski
za Jej możną opiekę nad Ojczyzną.

Naród Polski odpowiada codziennym śpiewem: "Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam". Posłuchaj, a może zaśpiewasz wspólnie?

Apel Jasnogórski jest wieczorną modlitwą kierowaną do Maryi, Królowej Polski i Matki Kościoła w intencji Ojczyzny i Kościoła. Sprawowany jest codziennie o godzinie 21.00 w Kaplicy Matki Bożej.

?

Sprawdź siebie i zobacz ile udało Ci się zapamiętać

Wykonaj ćwiczenie

Maryjo Korólowo Polski, uproś nam wiarę głęboką u Boga.

Maryjo Królowo Polski, ucz nas pokładać nadzieję w Bogu.

Maryjo Królowo Polski ucz nas jak TY,

kochać Boga w ludziach.

POMÓDL SIĘ NA ZAKOŃCZENIE

3

2

1

4

DIEC. SANDOMIERSKA

DZIĘKUJEMY !!!

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ KATECHEZĘ