Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza dla klasy 7. Wyd. WAM

Transcript

3

Swiadectwa o Jezusie

czyli słowa i czyny Jezusa

Katecheza

2

1

4

1

EWANGELIA = DOBRA NOWINA

Dziś zastanowimy się:Po co i dla kogo powstały Ewangelie? Skąd autorzy czerpali wiedzę, którą zawarli w Ewangeliach? Czy Ewangelie zawierają pełny opis życia Jezusa?

Start

Ewangelia wg św. Jana 20, 30-31; 21, 24-25

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 1-4

Szczęść Boże!Witam cię na kolejnej katechezie. Rozpocznij ją swoją ulubioną modlitwą.

+info

JAK POWSTAŁY EWANGELIE

EWANGELIA - nazwę tę noszącztery pierwsze księgi Nowego Testamentu.Są to Ewangelie synoptyczne Mateusza,Marka, Łukasza oraz Ewangelia Jana.NOWY TESTAMENT był pisany od I w. do około 108 r.JEZUS CHRYSTUS naucza ustnie.APOSTOŁOWIEpoczątkowoprzekazująustnie naukę Jezusa.Następniespisywane są zbiory słówi opowiadań o Jezusie.Z nich autorzy sporządzają księgi Nowego Testamentu.

Jak powstały Ewangelie [pobierz]

Redakcja Ewangelii

Ewangelie

czterej uczniowie, których tradycja nawała Mateuszem, Markiem, Łukaszem i Janem, zebrali istniejące przekazy o Jezusie i ułożyli opowiadania o tym, jak oni sami i ich wspólnoty pamiętają Jezusa.Ewangelie Marka, Łukasza i Mateusza są do siebie bardzo podobne, ponieważ ich redaktorzy korzystali prawdopodobnie z tych samych źródeł. Z tego powodu nazywane są Ewangeliami synoptycznymi.

są najważniejszymi księgami Biblii dla chrześcijanina, gdyż są głównym źródłem wiedzy o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Słowo „Ewangelia” (grec. euangelion, łac. evangelium) oznacza „dobrą, radosną nowinę” o Królestwie Bożym. Dziś termin ten odnosi się przede wszystkim do czterech ksiąg, które zawierają radosną wieść o Jezusie Chrystusie.

Redakcja Ewangelii

2

3

CZTEROKSZTAŁTNAEWANGELIA

Dobra Nowina, czyli słowa i czyny Jezusa, zostały utrwalone w czterech pismach, które w II wieku zaczęto określać jako księgi ewangeliczne. Stanowią one jedną Ewangelię, radosną nowinę o zbawieniu, opowiedzianą w czterech ujęciach, czyli „czterokształtną”.

+info

+info

+info

+info

EWANGELISCI

św. Jan

św. Mateusz

św. Łukasz

św. Marek

4

Symbolem Ewangelisty Marka jest lew, gdyż zaczyna on swoją relację od opisu pobytu św. Jana Chrzciciela na pustyni. Powiada mianowicie: »Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu«. W starożytności obecność lwa łączono z pustynią.Zobacz więcej

Mateuszowiprzypisywano symbol człowieka, ponieważ rozpoczyna on swoją Ewangelię od obszernego opisu narodzenia naszego Zbawiciela i dokładnej Jego genealogii: »Rodowód Jezusa Chrystusa«Zobacz więcej

Symbolem św. Łukasza jest wół, gdyż podobnie jak wół, tak i nasz ZbawicielJezus Chrystus został zabity na ofiarę. Autor rozpoczyna swoją Ewangelię opowiadaniem o Janie Chrzcicielu, podarowanym rodzicom, Zachariaszowi i Elżbiecie, jeszcze w późnej starości. Bardzo słusznie przypisywano św. Łukaszowi, symbol wołu; oba rogi bowiem oznaczają Stary i Nowy Testament, a kopyta cztery Ewangelie.Zobacz więcej

Janpodobny jest do orła, który wysoko wznosi się w górę. Powiada on bowiem: »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga«. O Jezusiezaś mówi Dawid: »Odnawia się młodość twój, a jak orła« (Ps 103,5). To znaczy: siła młodzieńcza naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych i wstąpił do nieba.Zobacz więcej

Ułóż puzzle:

czerpali z własnych wspomnień oraz ze świadectwa tych, którzy byli naocznymi świadkami życia i działalności Jezusa. Wybrali niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie.

MASZ WIADOMOŚĆ

APOSTOŁOWIE, pisząc Ewangelię,

formowały się w trzech etapach: życie i nauczanie Jezusa, tradycja ustna, spisanie.

EWANGELIE

jest centrum ksiąg ewangelicznych, wcielony SYN BOŻY, Jego czyny, nauczanie, męka i zmartwychwstanie. Tylko JEZUS ma słowa życia wiecznego.

JEZUS CHRYSTUS

3

2

1

4

DO ZOBACZENIA

DZIĘKUJĘ!