Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

O czym powinniśmy pamiętać,kiedy przytaczamy czyjeś słowa?Jak wprowadzić cytat?

Co to jest cytat?Jest to dosłowne przytoczenie w naszej wypowiedzi fragmentu tekstuinnego autora.

UWAGA! Cytat to nie tylko tekst. Przez cytat rozumiemy również ilustracje lub zdjęcia, którymi posługujemy się w naszej pracy (jeśli wykonał je ktoś inny), albo reprodukcje dzieł malarskich.

"Człowiekiem jestemi nic, co ludzkie,nie jest mi obce"

PRAWO AUTORSKIE

Chroni wszelkie dzieła (a także ich fragmenty), ponieważ stanowią one własność intelektualną. Twoje prace również są własnością intelektualną i bez podania Twojego nazwiska nikt nie może ich wykorzystywać i podawać się za ich autora.

ZGODNOŚĆ CYTATUZ ORYGINAŁEM

Nie zmieniaj niczego w tekście, który przytaczasz. Jeśli wykorzystujesz czyjąś grafikę - nie przerabiaj niczego, chyba że autor wyrazi na to zgodę.

PLAGIAT

Plagiat to skopiowanie czyjegoś tekstu lub innego dzieła bez podania autora. Jeśli nie podasz autora, ktoś może pomyśleć, że to Ty jesteś autorem - zawłaszczasz w ten sposób czyjąś własność intelektualną.

Jak wprowadzić cytat?

Ważną prawdę o relacjach międzyludzkich wyraził Antoine de Saint-Exupery: "Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś".

PAMIĘTAMYO DWUKROPKU

PODAJEMY AUTORA

OTWIERAMYI ZAMYKAMY CUDZYSŁÓW

Podobny wydźwięk mają inne słowa tego autora: "Jestem dla ciebie tylko jakimś lisem [...],ale jeśli mnie oswoisz, będziemy potrzebowali siebie nawzajem".

STOSUJEMY WIELOKROPEKW KWADRATOWYM NAWIASIE, JEŚLI SKRACAMY CYTAT

STAWIAMY KROPKĘ, JEŚLI CYTAT KOŃCZY WYPOWIEDŹ

Jeśli chcesz skrócić cytat, pamiętaj, żeby nie zmienić jego znaczenia. Byłaby to ingerencja w czyjąś własność intelektualną.

Czasem dwukropek nie jest konieczny, ponieważ cytat może być integralną częścią zdania np.Bohater książki Antoine de Saint-Exupery uważa, że "mowa jest źródłem nieporozumień".

Jeśli cytujemy wiersz i ma on więcej niż trzy wersy, zapisujemy go w nowej linii z zachowaniem oryginalnej pisowni:Balladę "Świtezianka" Adam Mickiewicz rozpoczął od pytań retorycznych:"Jakiż to chłopiec piękny i młody? Jaka to obok dziewica? Brzegami sinej Świtezi wody Idą przy świetle księżyca".

Jeśli cytujemy krótszy fragment wiersza, zapisujemy go w ciągu i za pomocą ukośnika zaznaczamy przejście do następnego wersu:Balladę "Świtezianka" Adam Mickiewicz rozpoczął od pytań retorycznych: "Jakiż to chłopiec piękny i młody? /Jaka to obok dziewica?"

Zwroty pomocne przy wprowadzaniu cytatów:

jak stwiedził autor...

świadczą o tym słowa...

celnie wyraził to...

zgadzam się z...

przekonuje mnie wypowiedź...

ten problem najlepiej ilustrują słowa...

aby poprzeć moje zdanie, przytoczę słowa...

dowodzi tego następujący cytat...

pisał o tym także...

w tym miejscu warto przywołać słowa...

powołam się na słowa...

na potwierdzenie wysuniętej tezy przytoczę słowa...

Dziękuję!

Na podstawie informacji w podręczniku "Nowe słowa na start!"wydawnictwa Nowej Ery opracowała Marzena Buszka