Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Chrzest Polski przełomowymmomentem w dziejachnarodu.

Cel lekcji: dowiem się jakie znaczenie miał chrzest Polski dla narodu polskiego i dla Europy

1

Witaj! Dzisiaj porozmawiamy trochę o historii Polski. Dowiemy się jakie znaczenie miał chrzest Polski dla naszego narodu i dla Europy.

Na początku zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego filmiku. Kliknij na ikonę obok:

1

2

3

4

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zajrzyj do ściągi historycznej klikając 4

Polanie oddawali cześć bóstwom przyrody: Swarożycowi- bóstwu ognia i słońca, Trygławowi- bóstwu urodzaju. To samo czynił ich książę Mieszko I aż do Wielkiej Soboty- 14 kwietnia 966 roku- kiedy to przyjął chrzest.

Co zyskała Polska przez przyjęcie chrztu?stała się odrębnym państwem, z którym musieli się liczyć inni władcynastąpiło włączenie narodu polskiego do Kościoła powszechnego otrzymała pomoc Kościoła w organizacji państwa, a przede wszystkim oparcie w chrześcijańskim systemie prawa międzynarodowego

Do Polski zaczęli przybywać duchowni z innych państw i zaczęto wznosić kościoły i klasztory, które stały się centrum życia religijnego, kulturowego i naukowego. Powstały przy nich pierwsze szkoły.

Czy już wiesz dlaczego mówimy, że Polska ma chrześcijańskie korzenie?

Dzięki przyjęciu chrztu Polacy mają udział w śmierci i zmartywchwstaniu Chrystusa.

Czy dziękujesz Bogu za to, że zostałeś ochrzczony?

Posłuchaj i zaśpiewaj razem pieśń, która opowiada o Twoim chrzcie.

Pan Jezus odchodzącz tego świata polecił uczniom, aby udzielali chrztu

„"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem" (Mt.28:19-20).

SŁOWO BOŻE O CHRZCIE

Chrzest związany jest z wiarą człowieka

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16.16).

Przez chrzest zamieszkuje w nas Duch Święty

Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego... Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni" (Dz.2:38.41).

Dzieje Apostolskie opowiadają o tym jak uczniowie udzielali chrztu.

Jezus w Jordanie też przyjął chrzest od Jana, aby dać nam przykład

W Ewangelii Marka czytamy: "I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie" (Mk.1:9). Jezus przyjął chrzest jako dorosły człowiek, nie na oczyszczenie grzechów, bo był bez grzechu, lecz jako przykład dla nas. Chcąc naśladować Jezusa Chrystusa powinniśmy przyjąć chrzest.

Dzisiaj wieczorem podziekuj Bogu za Twój chrzest i za to, że Polska jest narodem chrzescijańskim!