Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Najljepši posao

- Moj je posao najljepši – reče urar. – Ja se brinem da ljudi shvate koliko vremena imaju i kako im ono brzo protječe. - Moj je posao najljepši – reče svjetioničar. – Ja se trudim da ljudi koji se zateknu u najvećem nevremenu mogu ugledati svjetlo. - Moj je posao najljepši – reče dimnjačar. – Ja čistim dimnjake da bi ljudi zimi mogli bezbrižno boraviti u toplini svojih domova. - Moj je posao najljepši – reče pekar. – Ja pečem kruh za svakoga bez razlike. - Pa koji je onda posao najljepši? - zbunjeno upita dječak.- Onaj koji se radi sa srcem. Stjepan Lice