Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3 Maja

Święto konstytucji

Trzeciego maja 1791 roku
Sejm Wielki uchwalił
konstytucję.

Było to bardzo ważne wydarzenie.

Święto konstytucji 3 maja

Święto konstytucji 3 maja

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Refren:
Witaj maj, trzeci maj,
Dla Polaków błogi raj.


Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął -
I cała Polska powstała.

Żeby zrozumieć znaczenie tego wydarzenia, trzeba zacząć od roku 1772.

Był to tragiczny czas
w naszych dziejach,
czas sojuszu Rosji, Austrii i Prus, który zaowocował
pierwszym rozbiorem.
Polsce zabrano znaczną część
jej terytorium.
.

Święto konstytucji 3 maja


Pod koniec XVIII wieku,
dla ratowania ginącej Ojczyzny,
zebrał się w Warszawie Sejm Wielki
i uchwalił Ustawę Rządową
zwaną potocznie Konstytucją Trzeciego Maja .
Była to nowoczesna ustawa zasadnicza,
która regulowała
podstawy ustroju Polski.


Znosiła liberum veto i wolną elekcję,
wprowadzała dziedziczność tronu.
Umacniała władzę centralną,
a ograniczała wpływy magnaterii.
Uznawała konieczność utrzymania stutysięcznej armii.
Miała stać się fundamentem
pod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego.

Święto konstytucji 3 maja


Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!
Naród z królem, król z narodem
Odrodzenia ziścił sen …
w upojeniu cudnem, młodem
niech nam dzień rozbłyska ten
Trzeci Maja! … Wielki Boże!
dłonie bratnie złączmy wraz!
Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!
Zorza świta, dzień się rodzi –
Po wolności sięgnij raj!
W górę serca starzy, młodzi!
Vivat! Vivat! Trzeci Maj.

Radosny dzień

Józef Relidzyński

dzień trzeci maja został
uznany za święto narodowe

okres międzywojenny

Święto Trzeciego Maja było
obchodzone przez oddziały partyzanckie

II wojna światowa

nie obchodzono Święta Trzeciego Maja

czasy
Polski Ludowej

Sejm przywrócił
Polakom to narodowe święto.

Uczniowie tego dnia nie mają lekcji,
a rodzice nie idą
do pracy, by godnie świętować rocznicę uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja.

1990


Święto konstytucji 3 maja
Święto konstytucji 3 maja


Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

W apelu wystąpili uczniowie klas:
4A, 5C, 6A, 6C
Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni

Święto konstytucji 3 maja

opiekę sprawowały:
Katarzyna Mrozowska
Jolanta Sobotka
Anna Swędrzyńska
w całość złożyła:
Katarzyna Białogrodzka


Gdynia, 03.05.2020