Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3 Maja

Święto konstytucji

Trzeciego maja 1791 roku Sejm Wielki uchwaliłkonstytucję. Było to bardzo ważne wydarzenie.

Święto konstytucji 3 maja

Święto konstytucji 3 maja

Witaj majowa jutrzenko,Świeć naszej polskiej krainie,Uczcimy ciebie piosenką,Która w całej Polsce słynie.Refren:Witaj maj, trzeci maj,Dla Polaków błogi raj.Nierząd braci naszych cisnął,Gnuśność w ręku króla spała,A wtem trzeci maj zabłysnął -I cała Polska powstała.

Żeby zrozumieć znaczenie tego wydarzenia, trzeba zacząć od roku 1772. Był to tragiczny czas w naszych dziejach,czas sojuszu Rosji, Austrii i Prus, który zaowocowałpierwszym rozbiorem. Polsce zabrano znaczną częśćjej terytorium..

Święto konstytucji 3 maja

Pod koniec XVIII wieku,dla ratowania ginącej Ojczyzny, zebrał się w Warszawie Sejm Wielki i uchwalił Ustawę Rządowązwaną potocznie Konstytucją Trzeciego Maja .Była to nowoczesna ustawa zasadnicza, która regulowałapodstawy ustroju Polski.

Znosiła liberum veto i wolną elekcję,wprowadzała dziedziczność tronu.Umacniała władzę centralną,a ograniczała wpływy magnaterii.Uznawała konieczność utrzymania stutysięcznej armii.Miała stać się fundamentempod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego.

Święto konstytucji 3 maja

Dniu radości, dniu wesela!Jak szeroki polski kraj,Niechaj okrzyk w niebo strzelaVivat! Vivat! Trzeci Maj! Naród z królem, król z narodem Odrodzenia ziścił sen … w upojeniu cudnem, młodem niech nam dzień rozbłyska tenTrzeci Maja! … Wielki Boże!dłonie bratnie złączmy wraz!Cóż się oprze, któż nas zmoże?Bóg nad nami! Polska w nas! Zorza świta, dzień się rodzi – Po wolności sięgnij raj! W górę serca starzy, młodzi! Vivat! Vivat! Trzeci Maj.

Radosny dzień

Józef Relidzyński

dzień trzeci maja zostałuznany za święto narodowe

okres międzywojenny

Święto Trzeciego Maja byłoobchodzone przez oddziały partyzanckie

II wojna światowa

nie obchodzono Święta Trzeciego Maja

czasyPolski Ludowej

Sejm przywróciłPolakom to narodowe święto.Uczniowie tego dnia nie mają lekcji, a rodzice nie idądo pracy, by godnie świętować rocznicę uchwaleniaKonstytucji Trzeciego Maja.

1990

Święto konstytucji 3 maja

Święto konstytucji 3 maja

Jak długo w sercach naszychChoć kropla polskiej krwi,Jak długo w sercach naszychOjczysta miłość tkwi,Stać będzie kraj nasz cały,Stać będzie Piastów gród,Zwycięży Orzeł Biały,Zwycięży polski lud.

W apelu wystąpili uczniowie klas: 4A, 5C, 6A, 6C Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni

Święto konstytucji 3 maja

opiekę sprawowały:Katarzyna MrozowskaJolanta SobotkaAnna Swędrzyńskaw całość złożyła:Katarzyna Białogrodzka

Gdynia, 03.05.2020