Want to make creations as awesome as this one?

Treball de Quelis (grup GREEP) - UdL -

More creations to inspire you

FITNESS

Generic Content

CARNIVAL WITH GENIALLY

Generic Content

SHRM ANNUAL CONFERENCE

Generic Content

HOW-TO GUIDE TO OPINION ESSAY

Generic Content

Transcript

MODEL PER A L'ALUMNAT,Coneixeu les tasques WODB, de l’anglès “Which One Doesn’t Belong?” I, en català, conegudes com les QUELIS?,TROBAREU ALMENYS UNA RAÓ QUE FA ÚNICA CADA IMATGE?,QUELIS A CASAQUIN ÉS L'INTRÚS?,QUELIS,+ info,www.ice.udl.cat/ca/equips/Equip-ICE-Educacio-Estadistica-i-Probabilitat/,Semblances i diferències qualitatives i quantitatives amb objectes quotidians dels nens i nenes d’Educació Infantil... ,+ info,Aquí us en deixem alguns exemples que hem dissenyat al GREEP (Grup de Recerca en Educació Estadística i Probabilitat, ICE-UdL), pels més petits i pels més grans!,1,3,2,4,Per connectar idees d’espai i forma...,Nombres, per descomptat!,I... per desenvolupar el raonament probabilístic a totes les edats!,5,A) És l’única que...B) És l’única que...C) És l’única que...D) És l’única que... ,QUIN ÉS L'INTRÚS? ,I si us heu quedat amb ganes de més QUELIS...