Want to make creations as awesome as this one?

Powinność wobec ojczyzny kl. VIII

Transcript

obowiązki państwa

Ci, którzy sprawują władzę, powinni traktować ją jako służbę. "Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą" (Mt 20, 26). Sprawowanie władzy jest moralnie określone jej Boskim pochodzeniem, jej rozumną naturą i specyficznym przedmiotem. Nikt nie może żądać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne z godnością osób i z prawem naturalnym.

obowiązki obywateli

Obowiązkiem obywateli jest współpracować z władzami cywilnymi w budowaniu społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. (KKK 2255)Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy te przepisy są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego. "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29).(KKK 2256)

Ojczyzną moją jest Bóg,Duch, Syn i Ojciec wszechświata,Na każdej z moich drógKu Niemu dusza ulata. Ojczyzną moją jest łan, Łan Polski, prostej, serdecznej, Niech mi pozwoli Pan W nim znaleźć spoczynek wieczny.Ojczyzną moją jest dom,Kochany dom rodzicielski,Przytułek cichym snomMłodości sielskiej, anielskiej... ...Patrzę, znużony śród dróg, W oczy Twych błękit przeczysty, I jest w nim wszystko: i Bóg I Polska i dom ojczysty.

1. Kto jest autorem słów: Ojczyzną moją jest dom, kochany dom rodzicielski 2. Kto jest autorem tekstu: "Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę"3. Kiedy obywatel jest zobowiązany do nieprzestrzegania zarządzeń władz

4. Ci którzy sprawują władzę powinni traktować ją jako:

2. umowę społeczną

pozycję społęczną

3. służbę

Jan Paweł II

2. Marek Grechuta

2. Marek Grechuta

Jan Paweł II

3. Julian Tuwim

3 Julian Tuwim

gdy sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego

2. gdy decyzje władzy są niekorzystne dla nas

3. Po długiej modlitwie

KLIKNIJ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ

Super jestem z CIEBIE DUMNY

powrót do pytań

Błąd!

wróć do poprzedniej odpowiedzi