Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TRANSPORT WODNY

QUIZ ORTOGRAFICZNY

START

Co to jest transport?

PYTANIE 1

Przewożenie osób i rzeczy za pomocą jakiegoś pojazdó lub statkó w konkretne miejsce.

Przewożenie osób i rzeczy za pomocą jakiegoś pojazdu lub statku w konkretne miejsce.

Przewożenie osub i żeczy za pomocą jakiegoś pojazdu lub statku w konkretne miejsce.

Transport wodny odbywa się...

PYTANIE 02

żekami i kanałami lub drogą morską

rzekami i kanałami lub drogom morskom

rzekami i kanałami lub drogą morską

Aby przewozić ludzi i towary drogą wodną, ludzie skonstruowali...

PYTANIE 03

rużne statki – od małych łodzi po olbrzymie tankowce.

różne statki – od małych łodźi po olbrzymie tankowce.

różne statki – od małych łodzi po olbrzymie tankowce.

W transporcie wodnym wyróżniamy:

PYTANIE 04

statki pasażerskie, żaglowce, statki handlowe, statki rybackie, inne jednostki pływające, okręty podwodne…

statki pasarzerskie, żaglowce, statki handlowe, statki rybackie, inne jednostki pływające, okręty podwodne…

statki pasażerskie, rzaglowce, statki handlowe, statki rybackie, inne jednostki pływające, okręty podwodne…

Jednym z najbardziej znanych na świecie polskich statków jest...

PYTANIE 05

Dar pomorza

Dar Pomorza

Dar Pomoża

Nazwa statku Dar Pomorza upamiętnia...

PYTANIE 06

ofiarność Polaków z Pomorza

ofiarność polaków z Pomorza

ofiarność Polaków z pomorza

Statek Dar Pomorza został zakupiony dla...

PYTANIE 07

uczniów Szkoły Morskiej w Gdyni.

uczniuw Szkoły morskiej w Gdyni.

uczniów szkoły morskiej w Gdyni.

Innym znanym polskim statkiem pasażerskim był...

PYTANIE 08

luksusowy transatlantyk stefan batory.

luksusowy transatlantyk Stefan Batory.

luksósowy transatlantyk Stefan Batory.

Luksusowy transatlantyk nosił imię polskiego władcy...

PYTANIE 09

Stefan Batory

Stewan Batory

Stefan Bator

Stefan Batory był Węgrem i wywodził się z...

PYTANIE 10

Siedmiogrodó

Śedmiogrodu

Siedmiogrodu

GRATULUACJE!

Zagrasz ponownie?