Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Les plantes

anem a descobrir...

empezar

Índex

1. LES PARTS DE LES PLANTES

2.necessitats i NUTRICIÓ DE LES PLANTES

3. relació i reproducció de les plantes

4. L'AGRICULTURA

5. CURIOSITATS

LES PARTS DE LA PLANTA

FES CLICK A LES DIFERENTS PARTs de la planta, que porten un numeret,per ordre.

+info

1. L' arrel

2. La tija

3. Les fulles

Branques

Flors

Fruit

Lorem ipsum dolor sit amet

L'ARREL

L'arrel es troba baix de terra i les seues funcions són: ser el suport de la planta i absorbir l'aigua i les sals minerals

FIXA LA PLANTA AL SÒL

+info

Normalment les plantes tenen un arrel principal i unes arrels secundaris més menudes que ixen del principal

En algunes plantes l'arrel principal és molt grossa. Les carlotes i els raves són arrels engrossides que ens serveixen d'aliment


LA TIJA

S'encarrega de sostenir la planta i distribuir l'aigua, les sals mineral i l'aliment a total la planta

sol créixer per damunt de terra

La tija de vegades es divideix en branques.
*Als arbres la tija es la part que anomenem tronc

+info

Hi ha plantes amb tiges que creixen per baix de terra horitzontalment, com les falagueres i les canyes.

LES FULLES

El limbe, és la part plana. Lo que anomenem fulla

BROTEN DE LES TIGES O DE LES BRANQUES I SÓN DE COLOR VERD

El pecíol, la part que uneix la fulla a la tija o branca.

Els nervis, són els tubs per on circula l'aliment i l'aigua.

LES PLANTES TENEN UNES

NECESSITATS BÀSIQUES
per a viure, i són les següents:

LA HUMITAT

L'aigua és essencial per a la vida de la planta. Sense aigua s'assequen i moren.

EL sòl

El sòl ha de contindre les substàncies minerals necessàries per a la planta.

LA LLUM

Les plantes necessiten llum. Si hi ha manca de llum les plantes moren. Quan la llum no els arriba directament, les plantes creixen buscant-la.

Mira aquestes palmeres en màlaga. Com que l'edifici tapa la llum a les palmeres, han crescut buscant-la. Curiós eh?

LA Temperatura

La temperatura és important per al desenvolupament de la planta. Algunes plantes necessiten més temperatura i unes altres menys.

COM S'ALIMENTEN LES PLANTES?

(Fes click als noms per saber més)

Però no necessiten buscar l'aliment perquè se'l fabriquen elles mateixes. Mitjançant un procés que s'anomena:

LES PLANTES, COM TOTS ELS ÉSSERS VIUS, NECESSITEN ALIMENTAR-SE PER créixer i sobreviure.

COM S'ALIMENTEN LES PLANTES?

fotosíntesi

Les plantes es relacionen

Les plantes reaccionen als canvis que es produeixen en l'ambient on viuen (de llum, aigua, temps atmosfèric, contacte...)

Reaccionen amb moviments lents.

Els gira-sols s'orienten cap al sol.

les palmeres de les quals ja vam parlar anteriorment.

La tija s'ha retorçat per tal de rebre la llum del sol, necessaria per a sobreviure.

Següent

+ info

Quan es produeix un canvi d'estació, les plantes reaccionen.

Per exemple, a la tardor els arbres amb la pèrdua de fulles. A la primavera les flors florint...

Les fulles de la mimosa es tanquen si algú las toca

EXEMPLES

i com és la reproducció de les plantes?

Reproducció asexual

Reproducció sexual

En la majoria de plantes els òrgans encarregats de la reproducció es troben a les flors.

Ens trobem amb dos tipus de reproducció

Què és l'agricultura?


l'agricultura consisteix en treballar la terra per cultivar vegetals i aixina obtindre aliments que mengem i altres productes que utilitzem.

quin nom reben les persones que treballen en l'agricultura?

AGRICULTORS O LLAURADORS

AGRICULTORS O LLAURADORS

L'agricultura depén de tres factors

El relleu:

Les zones planes són més apropiades per a cultivar.
A les zones de muntanya és més complicat

El sòl:

El sòl ha de ser ric en substàncies minerals per a que creixin els products cultivats.

El clima:

Cada tipus de cultiu necessita unes condicions climàtiques determinades (una quantitat d'aigua determinada, una temperatura específica, unes hores de sol...)

Però, no es pot cultivar en qualsevol puesto. El lloc on anem a cultivar ha de complir unes característiques

Les plataneres, per exemple, necessiten ser cultivades en llocs amb temperatures elevades.

Tipus de cultiu

Segons si se cultiva només un producte o més d'un, en el mateix tros de terra, trobem:

Monocultiu

Policultiu

En un tros de terra es cultiva un sol producte.

Per exemple, a la dreta cultiu de cotó i baix cultiu només de blat.

En un tros de terra es cultiva més d'ùn producte.

Per exemple, carlota, ceba, porro...

Tipus de cultiu

Segons l'aigua que necessita el cultiu, trobem:

Cultiu de secà

Cultiu de regadiu

Viuen i creixen només amb l'aigua de la pluja, com per exemple: el blat, les cebes...

A més de l'aigua de la pluja, alguns cultius necessiten més, per això se li dona una aportació d'aigua de reg. Per exemple: l'arròs, les hortalisses...


Se t'ocorre algún lloc prop de Sagunt on es practique l'agricultura?


És una comarca històrica que s'exten des de Puçol fins l'albufera.

A l'horta de valència es conserva una gran activitat agrícola.
És un paisatge multicolor que va cambiant segons l'època de l'any i els productes que es cultiven.

L'horta de valència

L'horta de valència està molt prop de Sagunt.

Puestos que compren l'Horta de València


A L'horta de valència es practica lagricultura. Predominen el cultiu d'hortalisses i verdures amb molts tarongers quan s'allunyem de la ciutat. I amb un cultiu molt important i exclusiu: la xufa.

Hi ha dos temporades principals a l'horta:

L'estiu

L'hivern

Quan es planten tomaques, síndries, melons, pebrots, albergínia, carxofa, arròs...

Quan es planten enciams, cols, patates, cebes...

Tenim una gran varietat de cultius a
l'horta de valència


LA XUFA

La xufa es planta exclusivament a l'horta nord,

és l'únic lloc d'Europa on es cultiva !

Això és perquè s'ha de cultivar en sòl sorrenc i en un clima com el nostre. S'utilitza principalment per elaborar orxata, que té qualitats molt nutritives i curatives.


CULTIUS DE REGADIU O DE SECÀ?

Dels productes que es cultiven a l'horta de valència n'hi han alguns que són de secà com les cebes, el blat, els alls... I altres, la majoria, que són de regadiu com la dacsa, la remolatxa,l'arròs, les taronges, les tomaques, les carlotes, la xufa...

A l'horta de valència hi ha sèquies i canals que transporten l'aigua que s'utilitza per a regar les plantacions

Cultiu de regadiu. Necessita més aigua.

Arròs.

Cultiu de secà. Només l'aigua de la pluja.

CEBES


AGRICULTURA ECOLÒGICA

Actualment s'ha creat un nou tipus d'agricultura on no s'utilitzen productes químics i on s'aprofita el sòl per plantar més d'un producte: policultiu. Ja que té més beneficis.

A més, de vegades, es deixa descansar la terra fent rotació dels productes que planten.

La finalitat d'açò és cuidar el medi ambient i la salut i el benestar dels consumidors/es